abcabc abc

advertisement
MATEMATİK
SINAVINA
HAZIRLIK
A) 627
B) 567
C) 764
D) 672
7 )Bir bölme işleminde bölünen sayı ile bölenin
toplamı 252'dir.Bölüm 13 olduğuna göre
bölen sayı kaçtır?
A) 20
B) 19
C) 18
abcabc
D) 16
abc
?
8)Bölme işleminin sonucu kaçtır?
A) abc
C) 101
B) 1001
D) 1
1 )187 + 295 toplamının 2'ye bölümü kaçtır?
A) 214
B) 241
C) 142
D) 124
2 )7 sayısının 2'ye bölümünden kalan A,2029
sayısının 5'e bölümden kalan B ise A+B kaç
olur?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
3)Bir bölme işleminde bölen 42,bölüm 6 ve
kalan 2 ise bölünen kaçtır?
A) 252
B) 254
C) 250
D) 232
4 )8 işçi, kazandıkları 42 400 lirayı aralarında
paylaşıyorlar . Her biri kaç lira alacaktır?
A) 4 400
C) 5 300
B) 5 040
D) 5 400
5)9090 : 30 =? Yandaki bölme işleminde
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) 330
C) 303
B) 310
D) 301
6 )Kalansız bir bölme işleminde bölünenle
bölenin farkı 616 ve bölüm 12 olduğuna göre
bölünen kaçtır?
9)Bir bölme işleminde bölen 34, bölüm 23 ve
kalan 18'dir. Bölünen kaçtır?
A) 764
C) 800
B) 782
D) 976
10 )10625:25 işleminde bölüm kaçtır?
A) 410
C) 420
B) 415
D) 425
11 )Bir bölme işleminde bölen18, bölüm43 ise
bölünen sayı en çok kaç olabilir?
A) 774
B) 775
C) 781
D) 791
12 )Bir bölme işleminde bölen 18'dir. Kalan
aşağıdakilerden hangisi olamaz ?
A) 15
C) 17
B) 16
D) 19
13 )Bir bölme işleminde bölüm15,bölen 17 ve
kalan 7'dir.Bölünenin birler basamağında
hangi rakam vardır?
A) 6
B) 5
C) 3
D) 2
14 )639:3 işleminde bölüm kaç basamaklı bir
doğal sayıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
15 ) ABC : 19 İşleminde ABC doğal
sayının alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 531
B) 529
C) 518
D) 513
16)Bir bölme işleminde bölen ile bölünenin
toplamı 492 bölen 3 olduğuna göre bölünen
kaçtır?
A) 123
B) 250
C) 320
D) 369
17)4560:15=? Bölme işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 304
B) 3004
C) 34
D) 364
18)Bir bölme işleminde bölen 32,bölüm
15’tir.Bölünen ve kalanın toplamı en çok kaç
olur?
A) 51
B) 511
C) 481
D) 482
19)Bahçemizden topladığımız 5276 kg elma
Bahçemizden topladığımız 5276 kg elma 17
kg’lık kasalara doldurduğumuzda kaç kasa
tam dolar?
A) 311
B) 310
C) 312
D) 3100
20)Terzi, 90m’lik bir kumaşı eşit olarak 9
yerinden kesiyor. Her parça kaç m den oluşur?
A) 99
B) 81
C) 9
19
21)Bölme işlemi hangi işlemin kısa yoldan
yapılışıdır?
A)çıkarma B) toplama
C)çarpma
D)bölme
22-Bir bölme işleminde bölüm 5,bölen 14,
kalan 8 ise bölünen sayı kaçtır?
A)927
C)70
B)78
D)68
23)784:7 işleminde bölüm kaçtır?
A)108
C)112
B)107
D)17
24)(640:5)-103=?
A)25
C)128
B)125
D)103
25)Bir bölme işleminde bölüm 17 ise kalan en
fazla kaç olabilir?
A)14
B)15
C)17
D)16
26)A<182:14 ifadesinde “A” yerine
yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
A)15
B)12
C)13
D)14
27)615:=615 işleminde  kaçtır?
A)615
B)616
C)0
D)1
28)324:12 işleminde bölüm ve bölenin toplamı
kaçtır?
A)15
C)39
B)27
D)36
29)Bir bölme işleminde bölüm 87,kalan 2,bölen
5 ise bölünen sayı kaçtır?
A)435
C)870
B)174
D)437
30)Rakamları birbirinden farklı en küçük 3
basamaklı sayının,iki basamaklı en küçük
sayıya bölümünde ,bölüm kaçtır?
A)0
B)2
C)10
D)1
31)4 ton+85 kg, kaç kg eder?
A)485
B)4085
C)4850
D)40085
32)425 gram ile yarım kilogramın toplamı kaç
gramdır?
A)425
C)1425
B)5425
D)925
33)Bir kamyona 20 kg’lık 300 çuval kömür
yüklenmiştir.Bu kamyona yüklenen kömür kaç
tondur?
A)6 ton
B)60 ton
C)600 ton
D)6000 ton
34)3 kg+800 g+1 kg200 gram ,kaç kilogram
eder?
A380 kg
C)5 kg
B)500 kg
D)5000 kg
A) 25
C)96
43) 25-5:5+4.2+1=?
36)9 ton kaç kilogramdır?
B)900
D)90000
37)Yukarıdaki toplama işlemine göre
A+B+C=?
A) 8
B ) 10
C) 9
D ) 11
38) Bir çıkarma işleminde eksilen 31 456 , fark
17 089 ise çıkan sayı kaçtır?
A) 48.545
C) 14.367
B) 32.758
D) 21.039
39) Bir bakkal günde 3 koli yumurta satıyor. Her
kolide 30 yumurta olduğuna göre bir haftada
bakkalda kaç yumurta satılmaktadır?
A. 120
C. 90
B. 630
D. 900
40)36: 6x2-14x3 :7=?
A)59
C)12
A) 5628
C) 157584
B) 1568
D) 41568
42) Ali’nin bilyeleri Fatih’in bilyelerinin 3
katından 6 tane eksiktir. İkisinin 94
bilyesi varsa, Ali’ninkiler kaç tanedir?
35)8000 kg,kaç tondur?
A)80.000
B)800
C)80
D)8
A)9000
C)90
41)Yukarıda verilen çarpma işleminin
sonucu kaçtır?
B)6
D)16
B) 69
D) 52
A)17
B)6
C)11
D)33
44) Bir doğal sayı 18 ile bölündüğünde
bölüm 25 ise, bölünen sayı aşağıdakilerin
hangisinden küçük olamaz?
A. 450
B. 453
C. 460
D. 468
45) Bir çıkarma işleminde çıkan 1378, fark
1519’dur. Buna göre eksilen kaçtır?
A) 2877
B) 2887
C) 2897
D) 3007
46) 3456A doğal sayısının 2 ile kalansız
bölünebilmesi için c yerine gelebilecek
rakamların sayı değerlerinin çarpımı kaçtır?
A)5
B)2
C)3
D)0
47) 4a1 üç basamaklı sayısı 3 ile kalansız
bölünüyor. Buna göre, a yerine yazılabilecek
sayıların değerleri toplamı kaçtır?
A) 12
B) 14
C) 15
D) 18
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

ssss sssssssssssssss

2 Cards oauth2_google_dcb459a4-1469-4d06-b5f9-5130af344e6b

Create flashcards