Dosya : B

advertisement
KAZAN ve BORULU TİP EKMEK FIRINLARI MÜRACAATINDA
İSTENECEK İLAVE EVRAKLAR
Kazanlar İçin ;
1- İncelenecek kazan numunesi herhangi bir yakıt sisteminden belgeli ise (TS 377 ve
TS 497) teknik kurallara uygun (makinotosuz, kaynaklı vb) dönüşüm yapmak
kaydıyla inceleme kabul edilir. Herhangi bir yakıt sisteminden belgesi olmayan
kazanların müracaatları kabul edilmez.
2- Çelik kazanlarda 20 döküm kazanlarda 25 yılını doldurmuş olanlar ekonomik
ömrünü doldurması ve teknik sıkıntı nedeniyle inceleme müracaatı kabul edilmez.
3- Müracaat esnasında ; kazan için, Akredite test kuruluşundan alınmış “Sistem
ekipmanları ile birlikte “Deformasyon Olmadığı Görülmüştür
ve/veya
Deformasyon Olduğu Görülmüştür” şeklinde “Hidrolik Test/Kontrol” raporu
olmalı ve bu rapor en eski 1(bir) yıllık olmalıdır.
Müracaat esnasında Hidrolik Test Kontrol Raporu bulunmayan, yada “Sistem
ekipmanları ile birlikte “Deformasyon Olduğu Görülmüştür” raporu olan
firmaların müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4- Yukarıda yazılan standardlar kapsamında olmayan ve 2. Madde de yazılı şartları
sağlayan kazanların (buhar jeneratörü, semaver tip buhar kazanı vb.) müracaatları
kabul edilir.
5- Yurtdışı menşeili kazanların CE işareti taşıması uygunluk beyanı ve onaylanmış
kuruluş belgesinin ibraz edilmesi halinde müracaat kabul edilir, aksi halde müracaat
kabul edilmez.
Borulu Tip Ekmek Fırınları İçin ;
1- Müracaat esnasında; TSE’den borulu fırın projesi hazırlama hususunda yetkili firma
tarafından hazırlanmış birimimizden onaylı mühendis firma tarafından hazırlanıp
onaylanmış fırın içi proje bulunmalıdır.
2- Müracaat esnasında; fırın içinde kullanılan borular için üretici firmadan; boru
çapları, et kalınlıklarının yanı sıra tek tek borulara uygulanan basınç test
deklarasyonu istenir.
3- Müracaat esnasında; 1 ve 2. Maddede istenen evrak ve dökümanların ibraz
edilememesi halinde müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Download