v*nç fenn* muayene raporu - pazarcık ilçe millî eğitim müdürlüğü

advertisement
T.C.
PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI
Doküman Kodu:
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
…………………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜ
FORK-LİFT FENNİ MUAYENE RAPORU
Sayfa No:
PZRCK-FRM-27
20.01.2016
01
1/1
Rapor tarihi: ...../...../200...
ÖZEL BİLGİLER
Yapımcı firma:
Üretim tarihi:
Seri no:
İşletme ağırlığı:
FORK-LİFT’ E AİT
TEKNİK BİLGİLER
Kaldırma Kapasitesi
Kaldırma yüksekliği
Tipi (Akü-Benzin-dizel-LPG)
TEST’ E AİT BİLGİLER
Kg.
Test ağırlığı:
YAPILAN KONTROLLER
Kg.
SONUÇ
İşletme ağırlığının 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldırabilecek güçte frenleri var
mıdır?
Dikiz aynası ile geri vites sesli ve ışıklı uyarı sistemi var mı?
Ön farlar, sinyaller, stop lambaları ve korna çalışıyor mu?
Lastikler ve bijonları sağlammı?
Asansör makaralarında aşınma veya boşluk var mı?
Asansör kep cıvatalarında gevşeme var mı?
Asansör silindiri ve kumanda valfi ne durumda?
Çatalda deformasyon veya çatlak varmı?
Çatal kilit piminin ayna kızağındaki yuvasında deformasyon var mı?
Gall zincirinde aşınma, piminde ayar bozukluğu var mı?
Ön ve üst korkuluklarda deformasyon veya çatlaklık var mı?
Tilt silindirleri paralelmi, kumanda valfi iyi durumda mı?
Egzoz ’a zehirli gazları tutacak filtre var mı?
Yüklü halde dururken araç dengede mi?
Yüklü halde haraketli iken araç dengede mi?
Yüklü halde iken piston ve kumanda valfinde kaçak var mı?
ÖNERİLER:123SONUÇ: Yukarda özellikleri yazılı fork-lift’in tarafımdan yapılan fenni muayenesi sonunda, işçi
sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun olduğu görülmüş olup ....../......./........... tarihinde periyodik
kontrolü yapılması şartıyla ÜÇ AY boyunca emniyetli bir şekilde kullanılmasında bir sakınca
olmadığına dair iş bu rapor tanzim edilmiştir.
ÜNİTE YETKİLİSİNİN ;
KONTROLÜ YAPANIN ;
Adı soyadı
:
Adı soyadı
:
Görevi
:
Ünvanı
:
İmzası
:
İmzası
:
Download