Gucelektronigi

advertisement
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - PUT
 2.8.ÖZEL TİP TRİSTÖRLER
 2.8.1.PUT (Programmable
Unijunction Transistor)
tip tristörün kapı
bölgelerinden anoda yakın
alınmıştır.
 Bu
 Normal
elektrotu, p-n-p-n
olan n tabakasından
tristör gibi özeğriye sahiptir.
elemanının zaman (geciktirme) devrelerinde,
mantık
ve
SCR
tetikleme devrelerinde
kullanılması tristörlerle en önemli farklarıdır.
 PUT
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - PUT
A
A
G
G
K
(a)
K
IA
mA
VRB
(c)
+ Vs
RY
R3
IH
V FB VA V
0
VC
R2
vS(t)=Vmsint
f
PUT
R1
(b)
C
(d)
Şekil 2.78 PUT, (a)Sembolü, (b)Özeğrisi, (c)Tranzistör eşdeğeri,
(d)PUT ile tasarlanan bir SCR tetikleme devresi
+
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - AGSCR
 2.8.2.AGSCR,
(The Amplyfying-Gate SCR: Yükseltici kapılı tristör )
bir tristördür. Çok küçük değerler olan
50µA'den küçük tetikleme akımında çalışması bir
üstünlüğüdür.
 AGSCR
 güç
denetiminde,
çıkılabilir.
1000A ve
1200V'un
üzerine
olarak üretilirken, yükseltici kapı özelliği
kazandırılır. Kapı darbesi ile önce pilot SCR
eklemleri iletime girer.
 tümdevre
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - AGSCR
Yükseltici
kapı yapısı
Kapı
Katot metal
yüzeyi
A
Pilot
SCR
n1
A
p1
n2
p2
Rp
IA
G
K
G
K
(a)
(c)
Rp
Anot metal
yüzeyi
(b)
Şekil 2.79 AGSCR'nin (a)sembolü, (b)yarıiletken yapısı,
(d)SCR eşdeğer devresi
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - GTO
2.8.3.GTO Kapıdan Söndürmeli Tristör
(Gate Turn-off Thyristor)

Normal tristörlerden farkı, kesim konumuna
alınırken,
normal
tristörlerin
söndürme
yöntemlerinin
dışında
kapı
devresinden
de
söndürülebilmesidir.

Tetiklemede kapıdan bir darbe uygulanIr

Kapı
darbe akımının tersi yönünde bir akım
uygulandığında kesime girerler.
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - GTO
G
G
G
n+
n+
n+
p+
p+
K
(a)
p+
p+
G
K
plazma
G
n+
n+
G
K
n+
A
A
K
A
n+
(b)
p+
plazma
p+
n+
A
(c)
Şekil 2.80 GTO tristörü (a)sembolleri, (b)kapı kesim akımı
başlangıcı anında, (c)daha sonraki aşamalarda plazma ve
yarıiletken bölgelerdeki yük dağılımları.
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - GTO
C2
0,04
600V
D1
RCA
D2201M
1N1345B
T1
D2
R4
200
35W
C3
15
200V
E
çekirdek
Siemens
L1 =10mH
R2 =12,5
C1 =0,33
35W
+

DGA
girişi 45
30V 10V 4W
20KHz
100V
Tr1
2N6292
R5
100
50
E55
(M 55)
G5001E
L2
5mH
R3
15W0V
Şekil 2.81 GTO ile örnek bir uygulama devresi
RY
+
160V

Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - GTO
BTW58-1300R GTO tristörü için özdeğerleri;
VDRM =1300V (Kapamada 1500V)
Tekrarlı kapama gerilimi
VD
=750 V
Sürekli kesim gerilimi
IAef
=7,5A
İletimde etkin akım
IAor
=6,5A
İletimde ortalama akım
IAden. =25A
Denetlenebilen akım
tf
Akımın azalma zamanı
= 250ns
Tdepo. =(40°C)-(+150°C)
Depolama sıcaklık aralığı
TJ
Eklem sıcaklığı
=120°C
PT =65W (TA=25°C'de)
Maksimum iletim kaybı
RthJC =1,5°C/W
İç ısıl direnç
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - GTO
RthCA =0,3°C/W
Dış ısıl direnç
dv/dt=10kV/µs (VGR=5V)
Gerilim yükselme hızı
=1kV/µs (VGR=10V)
VAT =3V (IA=5A, IG=0,2A)
Anot-katot gerilim düşümü
VGR =(3V) - (10V)
Kesim kapı gerilimi
VGT =1,5V (TJ=25°C, VG=12V)
İletim kapı gerilimi
IGT =200mA (TJ=25°C, VG=12V) İletim kapı akımı
td
=0,25µs [IA=5A, VA=250V, IGF=500mA] Açma a. Yay.gecikme süresi
tr
=1µs
ts
=0,5µs
tf
=0,25µs [VGG=10V, LG=0,8µH, IA=5A, VA=250V]
[IA=5A, VA=250V, IGF=500 mA]
Açma akm. yükselme süresi
[VGG=10V, LG=0,8µH, IA=5A, VA=250V]
şeklinde üretici kataloglarında verilir.
Depolama süresi
Düşme süresi
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - SUS
2.8.4.SUS (Silicon Unilateral Switch  silisyumlu tek yönlü anahtar)
Tetikleme, lojik ve zamanlama devrelerinde kullanılan bir
yarıiletken elemandır. 0,5A ve 20V'dan daha küçük
kapasitelidir.
Örnek olarak 2N4987 SUS için bazı öz değerler,
VS=VFB= 6…10V
Anahtarlama gerilimi
IS
Anahtarlama akımı
= 0,5mA (maksimum)
VH = 0,7V (25°C'de yaklaşık)
Tutma gerilimi
IH = 1,5mA
Maksimum tutma akımı
VF = 1,5V (IF=175mA'de) İletimdeki gerilim düşümü değeri
VRB= 30V
VG0= 3,5V
Kesime kutuplama gerilimi
Kapı darbe gerilimi minimum tepe değeri
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - SUS
A
A
IA
G
G
mA
+
VS=15V
IF
(a)
VRB
10K
(c)
K
R1
K
IH
0 VH VF VFB=VS
(b)
C
VA V 0,1µ
R2
20
-
Tetikleme
devresi
VO
(Darbe
genişliği)
(d)
Şekil 2.83 SUS (a)sembolü (b)özeğrisi (c)eşdeğer devresi
(d)Osilatör çıkış gerilimi ölçüm devresi
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - SUS
2.8.5.SBS (Silicon Bilateral Switch :
Yarıiletken iki yönlü anahtar)
Her

iki yönde akım geçirir.
İki SUS'un
şeklidir.
Kapı
ters
paralel
bağlanmış
devresine zener bağlanarak AA ile
tetiklenen SBS'nin, tetikleme gerilimi
küçültülebilir.
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - SBS
T1
+IA
T1
mA
G
R2
Dz2
-VRB
T2
+IH
G
(a) T1
-IH =-IS +VFB VA V
Dz1
R1
G
T2
-IA
T2 (b)
(d)
(c)
Şekil 2.84 SBS (a)sembolü, (b)SUS eşdeğer devresi (c)özeğrisi,
(d)tranzistör eşdeğer devresi
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - SCS
2.8.6.SCS (Silicon Controlled
Yarıiletken Denetimli Anahtar)
Switch
:

Dört uçlu tristördür.

PUT'daki gibi bir anot kapı ve SCR'deki gibi bir
katot kapı vardır. Her iki kapıdan tetiklenebilir.

Anoda doğru, ters akıtılmak istenen büyük akımlar
SCS'yi kesime sokar. (OR) kapısı gibi çalışır.

Zamanlama, mantık ve
tetikleme
devresi
uygulamaları ile düşük güç
kapasitesine sahip
uygulamalarda kullanılmaktadır.
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - SCS
SCS'nin özeğrisi normal tristörler gibidir.
BRY39 294-176 tipi bir SCS için öz değerler;
VD=VR= 70V
IT = 250mA (TC=85°C),
IT =175mA (TA=25°C)
ITm
= 3A
VDRM =VRRM= 70V
di/dt = 20A/µs
VGKm = 5V
IGKm
VGm
= 70V
Tdepo = 65°C ile +200°C
TJ
= +125°C
RthJA = 450°C/W
= 100mA
RthJA = 150°C/W (25°C'nin üzerinde)
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - SCS
A
A
AG
K
AG
KG
KG
K
(a)
A
K
(b)
KG
AG
(c)
Şekil 2.85 SCS (a)sembolü (b)tranzistör eşdeğer
devresi (c)BRY39 tipi SCS'nin fiziksel uç şekli
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - LAS
2.8.7.Işıkla Çalışan Tristörler
çalışan diyot tristör, LAS
Activated Switch)
 Dış
Işıkla
(Light
kapı bağlantısı yoktur.
 Işık,
pencere gibi olan kapısından
girdiğinde tetiklenir.
 Kapama
gibidir.
ve iletim özeğrisi
tristör
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - LAS
Işıkla çalışan tristör,
Activated SCR)
LASCR
(Light
farkı, bir ışık kaynağıyla
tetiklenebildiği gibi kapı devresinden bir
darbe gerilimi ile tetiklenebilir olmasıdır.
 LAS'den
 Işık
olmadan da
normal
kapıdan tetiklenebilir.
SCR gibi
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - LAS
Işıkla çalışan SCS
veya katot kapılarıyla tetiklenebilmenin
dışında üçüncü yol olarak bir ışık kaynağıyla
tetiklenebilir.
 Anot
LAPUT
PUT’dan tek farkı, LAPUT'un aynı
zamanda ışıkla da çalışmasıdır.
 Normal
elemanın kullanımında da her iki tetikleme
şekli birlikte veya ayrı ayrı olarak kullanılabilir.
 Bu
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - LASCR
A
A
A
AG
G
K
(a)
KG
(c)
K
(e)
A
A
A
G
AG
G
K
KG
K
(b)
K
K
(f)
(d)
Şekil 2.86 Işıkla çalışan tristörler (a)LAS, (b)LASCR,
(c)ve tranzistör eşdeğer devresi, (d)LASCS,
(e)ve tranzistör eşdeğer devresi, (d)LAPUT
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - LASCR
RY
R1
vS(t)
=Vm sint Şekil 2.87 LASCR
(a)LASCR ile SCR
f
tetikleme uygulaması,
SCR
(b)normalde kapalı,
ışık ile tetiklenen
SCR, (c)normalde
açık, ışık ile kapanan
A
SCR
R4 LASCR
R2
C
R3
A
(a)
R1
R1
SCR
LASCR
R2
+
D1
LASCR
SCR
R2
K
K
(b)
(c)
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - LASCR
D1
D2
Rp
R1 =39K
RY
Triac
LASCR
C 0,1 F
(a)
D1
D2
R1 =33K
Rp
LASCR
D4
Diac 32 V
D3
Şekil 2.88 Darlington
ile tetiklenen LASCR
ile tasarlanmış,
(a) normalde kapalı,
RY +vS(t) (b) normalde açık AA
220 V rölesi görevi yapan devre
Triac f=50 Hz
R2
D5 Tr1
f=50 Hz
Diac 32 V
D3
D4
+vS(t)
220 V
C
0,1 F
(b)
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
2.8.8.İki yönlü tristör, TRIAC
paralel bağlı iki tristör gibi
tanımlanabilir. Her iki yönde de tristör
olarak görev yapar.
Ters
iletime sürülürken, dört ayrı
iletim konumunda çalıştırılabilirler. Her
bir konumun tetikleme düzeneği
farklıdır.
Triyaklar
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
T1
B1
T2
B2
G
(c)
Şekil 2.89 İki yönlü tristör TRIAC, (a)sembolü,
(b)iletim-kesim özeğrisi,
(c)uç ve fiziksel görünüşleri
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
IT1
mA
T1
IF
B1
(-VFB) VRB
G
IH
VF VH
0 VH VF
IH
T2
(c)
VFB VA V
B2
(b)
IF
IT2
mA
Şekil 2.89 İki yönlü tristör TRIAC, (a)sembolü,
(b)iletim-kesim özeğrisi,
(c)uç ve fiziksel görünüşleri
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
IT1
mA
T1
IF
B1
(-VFB) VRB
G
IH
VF VH
0 VH VF
IH
T2
(c)
VFB VA V
B2
(b)
IF
IT2
(c)
mA
Şekil 2.89 İki yönlü tristör TRIAC, (a)sembolü,
(b)iletim-kesim özeğrisi,
(c)uç ve fiziksel görünüşleri
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
T1
T1
Gate
Gate
n2
p2
n1
p1
n3
p2
n4
n1
p1
n4
y
x
y
T2
x
T2
Şekil 2.90 Triyak yarıiletken yapısının farklı eksenlerden
kesit görünüşü
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
(+ +)
T2
T2
p1
e1
e2
e3
n4
(+ +)
e5
n1
G
n1
p2
n2
G (+)
n2
p2 n
3
(+)
e4
(0)
T1
p1
n1
p2
(0) T1
(a)
Şekil 2.91 Triyak tetiklemesi için kutuplama konumları
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
(+ +)
T2
T2
p1 n4
e1
e2
e3
e5
n1
G
p2 n
3
(+)
e4
(0)
T1
(a)
p1
n1
p2
n1
p2
n2
G (+)
n2
T2
(+ +)
(0) T1
(+ +)
n4
p1
e1
e2
e3
n1
n2
(0)
p2 n3
T1
(+ +) T2
p1
n1
p2
e5
n1
p2
G (-)
G n3
e4
(-)
(b)
Şekil 2.91 Triyak tetiklemesi için kutuplama konumları
n1
p2
n2
(0)T1
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
(+ +)
T2
T2
p1
n4
e1
e2
e3
p1
n1
p2
e5
n1
G
p 2 n3
(+)
e4
(0)
n1
n2
(0)
p2
(+ +) T2
n3
T1
n1
p2
G (-)
G n3
e4
(-)
(a)
(+) T1
e3
e2
e1
n2
n3
p2
G (-)
n3
p2
n1
(-)
T1
n4
(- -)
T2
(+)
n3
p2
n1
n1
p1
n1
p2
n2
(0)T1
T1
G
e4
p1
n1
p2
e5
p1
e1
e2
e3
(0) T1
T1
(+ +)
n4
n1
p2
n2
G (+)
n2
T2
(+ +)
e3
e2
e1
n3
p2
n1
e5
T2 (-)
(c)
Şekil 2.91 Triyak tetiklemesi için kutuplama konumları
(+)
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
(+ +)
T2
T2
p1
n4
e1
e2
e3
p1
n1
p2
e5
n1
G
p 2 n3
(+)
e4
(0)
e1
e2
e3
(+ +) T2
n1
p2
G (-)
G n3
e4
(-)
n1
p2
n2
(0)
n3
T1
(a)
(+) T1
e3
e2
e1
n2
n3
p2
G (-)
n3
p2
n1
(-)
(+) T1
T1
n4
(- -)
T2
n3
p2
n1
e5
T2 (-)
(c)
(+)
n3
p2
n1
n1
p1
n1
p2
n2
(0)T1
(b)
G
e4
p1
n1
p2
e5
p1
(0) T1
T1
(+ +)
n4
n1
p2
n2
G (+)
n2
T2
(+ +)
(+)
G (+ +)
e4
e3
e2
e1
T1
n2
n3
p2
G
(+ +)
n2
p2
n1
n1
p1
n4
(- -)
T2
e5
(d)
Şekil 2.91 Triyak tetiklemesi için kutuplama konumları
p2
n1
p1
p2
n1
p1
T2
n1
p1
(- -) n4
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - TRIAC
Tablo 2.8 Triyak özdeğerleri
Triyak öz de ğe ri
VDRM [V]
IT
[A]
ITmax
[A]
di/dt [A/µs]
IG max [A]
PG max [W]
PG ort. [W]
Tdepo [°C]
TJ
[°C]
UT0 (=VTm ) [V]
dv/dt [V/µs]
IH
[mA]
IDRM [mA]
Triyak
262-028
±400
0,35 (TA =
tipi
262-731
±800
8 (TAC = 57°C)
45°C)
6
(TJ =
125°C)
70
50
2
1
0,1
-40, +150
-40, +125
1,4 …. 1,7
20 (TJ =125°C)
10
0,05
100
2
5
0,5
-40, +125
-40, +125
1,55
500 (TJ =105°C)
50
1,5 (TJ =105°C)
(TJ =125°C)
IG T(+)(Knm.1)[mA]
(-)(Knm.2)
(+)(Knm.3)
(-)(Knm.4)
VG T [V]
RthJC [°C/W]
5
10
10
5
2
100
50
50
50
50
2,5
5
TC
=25°C
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - MCT
2.8.9.MCT (MOSFET Controlled Thyristor)
•Tristör-tranzistör karışımı
olan MCT,
tristör gibi çalışan ve MOSFET gibi de
denetlenebilen bir elemandır.
•Yapısında iki MOSFET bulundurur. Aynı
kapı sinyaline bağlanan bu kapılardan biri
iletimde iken diğeri kesimde olur. Bu
nedenle bunlardan birine açık FET diğerine
de kapalı-FET denebilir.
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - MCT
Anot
Anot
A
Gate
Kapalı
FET
Gate
G
G
Kapalı
FET
Açık
FET
A
Açık
FET
Katot
K
(a)
Katot
Anot
K
A
(c)
Gate
Gate
G
G
Anot
A
Katot
K
(d)
Katot
(b)
K
Şekil 2.92 MCT için (a)p kanal eşdeğer devre ve (b)sembolü,
(c)n kanal eşdeğer devre ve (d)sembolü
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
OZEL SCR - QUADRC
2.8.10. QUADRAC (Triyak+Diyak)
•Tek paket içine yerleştirilmiş
bir triyak ve bunu
tetikleyecek şekilde bağlı diac
elemanlarından oluşur.
MT1
Quadrac
G
•Triyak gibi akımı her iki
yönde akıtabilir. AA
MT2
anahtarları ve faz denetimi
Şekil 2.93 Quadrac sembolü
yapmak üzere, hız, sıcaklık ve
ışık denetiminde kullanılmak
üzere geliştirilmiştir.
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
SCR SNUBBERS
2.9. TRİSTÖR KORUMA DEVRESİ
(SCR Snubber Circuits)
•Tristör iletime veya kesime girdiğinde,
indüktif bileşenli yükte gerilim yükselmeleri
oluşur.
•Buna göre RS, CS elemanları üzerinden
geçecek bir akım akar. Dolayısıyla RS, CS
koruma elemanlarını hesaplarken gerilimin
maksimum değeri önemli rol oynar.
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
SCR SNUBBERS
•Tristöre paralel bağlı RC elemanının fonksiyonları;
 Devredeki ve yükteki geçici olaylarla yükselen
gerilimlerden tristörü koruması,
 Kapama durumunu destekleyerek ve dV/dt'yi
sınırlaması,
 Kesim geriliminin tepe değerini azaltması,
 Devrenin anahtarlama kayıplarını azaltması
Olarak tanımlanabilir.
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
SCR SNUBBERS
S
+
220V
~
vs (t)
L
RY
IY
A
SCR
G
IG
RS
VA
K
CS
Şekil 2.94 AA şebekeden beslenen tristör
koruma (gerilim söndürme) devresi
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
SCR SNUBBERS
LSeri
DFW
A
A
IY
RY
+
IY
vs (t)
~
SCR
G
CS
IG
(a)
RS
VA
RY
LY
+
-
DS
-
G IG
A
RP
DS
RS
CS
K
(b)
RS
CS
LS
CS
A
LS
IY
Vsda
K
RS
LSeri
GTO
K
A
.
K
SCR
IG
(c)
G
(d)
IG
G
Şekil 2.95 (a)RY yükü ve tristör koruma devresi, (b)DA kaynağından, (c) ve (d)genel
RY-LY yükünü denetleyen GTO ve LS-DS-RS-CS koruma devresi,
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
SCR SNUBBER APPLICATIONS
Triyak
Ls
iYAA
D1
+
vs , f
Rs

i
Cs
DA Motoru D3
iYDA
(-)
(di/dt)sö
(+)
Ra
D4
La
D2
Şekil 2.99 Denetimsiz köpru doğrultucu ile triyaklı faz denetimi
Dr.N. Abut KOÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ [email protected]
SCR SNUBBER APPLICATIONS
1A
50Hz
L=318mH
VCC Rgir
1 10V/s
2
MOC
3021
6 180
0,1
G
2,4K
C1
+
vS
1V/s
 denetleyici
Şekil 2.101 Hassas kapı devreli triyak söndürme düzeni ve
faz denetimi yapan ışık bağlantılı tetikleme
Download