natıonal securıty and the freedom of expressıon: an

advertisement
Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10
2005 / 2
ISSN 1302 – 6658
Aziz Turhan • Does the Nature of Ownership Matter? Lessons
from Theory and Evidence
Neşe Erim, Armağan Türk • Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme
Hamza Ateş, Sabri Bozali • Public Administration in the
Information Age: Towards An Informatised Bureaucracy
Hikmet Ulusan • Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde
Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma
İbrahim Güran Yumuşak, Murat Aydın • Bilgi Kamusal Bir Mal
mıdır?
Sima Nart • Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan
Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi: Türkiye
Örneği
Hüseyin Ukuşlu • Urbanization in Gebze and Its Effects on Health
Indicators
Sibel Akçadağ, Ekrem Özdemir • İnsan Kaynakları Kapsamında 4
ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul’da Yapılan
Ampirik Bir Çalışma
Zekai Özdemir • Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring
ve Forfaiting İşlemleri
KOÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10
Sahibi
2005 / 2
ISSN 1302 - 6658
KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına Prof. Dr. Vasfi
Haftacı
Yazıişleri Müdürü
Editörler
Arş. Gör. İlker İnmez [email protected]
Prof. Dr. Mehmet Duman
[email protected], [email protected]
Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bülbül [email protected]
Arş. Gör. Yüksel Bayraktar [email protected]
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Vasfi Haftacı
Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu
Prof. Dr. Hasret Çomak
Prof. Dr. Recep Tarı
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
Yazışma Adresi
KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Umuttepe
Yerleşkesi, Kocaeli.
Fax: 0 262 303 17 53
Hakemli bir dergi olan KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda iki kez
yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan yazı ve makaleler, kaynak gösterilmek
şartıyla iktibas edilebilir. Yazı ve makalelerin tüm sorumluluğu, yazarına /
yazarlarına aittir. Bu derginin elektronik versiyonu http://sbe.kou.edu.tr
internet üzerinden tam metin olarak erişime açıktır.
II
KOÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10
2005 / 2
ISSN 1302 - 6658
Hakem Heyeti
Ali Akdemir (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Remzi Altunışık (Doç. Dr.,
Sakarya Üniversitesi), Nurdan Aslan, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi), Emre Bağçe
(Doç. Dr. KOÜ), Mehmet Barca, (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi), Serkan Bayraktaroğlu
(Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi), Yusuf Bayraktutan (Doç. Dr., KOÜ), Servettin Bilir
(Prof. Dr., KOÜ), Veysel Bozkurt (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi), Cevat Celep (Prof. Dr.,
KOÜ), Gülfettin Çelik (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi), Orhan Çoban (Doç. Dr., Erciyes
Üniversitesi), Hasret
Çomak
(Prof. Dr., KOÜ), Osman
Demir (Prof. Dr., GOP
Üniversitesi), Davut Dursun (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi), Nazım Engin, (Prof. Dr.,
Marmara Üniversitesi), Selman Aziz Erden (Prof. Dr., KOÜ), Seyfettin Erdoğan (Doç.
Dr., KOÜ), Nihat Erdoğmuş (Prof. Dr. KOÜ), Neşe Erim (Prof. Dr. KOÜ), Mecit Eş,
(Prof. Dr., DPÜ), Abdurrahman Fettahoğlu (Prof. Dr., KOÜ), Bedri Gencer (Doç. Dr.,
KOÜ), Ahmet Gökçen (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi), Tevfik Güran (Prof. Dr.,
İstanbul Üniversitesi), Vasfi Haftacı (Prof. Dr., KOÜ), Muhsin Hesapçıoğlu, (Prof. Dr.,
Marmara Üniversitesi), Ahmet İncekara, (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi), Lütfullah
Karaman (Doç. Dr., Fatih Üniversitesi), Osman Karamustafa (Doç. Dr., KTÜ), Yunus
Kishalı (Prof. Dr., KOÜ), Mustafa Köksal (Prof. Dr., KOÜ), Berrak Kurtuluş (Prof. Dr.,
İstanbul Üniversitesi), Aziz Kutlar (Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi), Osman
Küçükahmetoğlu, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi), Sedat Murat (Prof. Dr., İstanbul
Üniversitesi), Rıfat Ortaç (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi), Ali Rıza Okur (Prof. Dr.,
Marmara Üniversitesi), Suat Oktar, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi), Tiginçe Oktar,
(Prof. Dr., Marmara Üniversitesi), Kerim Özdemir (Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi),
Saba Özmen (Prof. Dr., KOÜ), Ercan Öztemel (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi), Merih
Paya (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi), Osman Pehlivan (Prof. Dr., KTÜ), Gültekin
Rodoplu (Prof. Dr., KOÜ), Tansu Say (Doç. Dr., KOÜ), Ahmet Selamoğlu (Prof. Dr.,
KOÜ), Ali Seyyar (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi), Alkan Soyak (Prof. Dr., Marmara
Üniversitesi), Cemal Şanlı, (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi), Nuray Sungur (Prof. Dr.,
KOÜ), Aysıt Tansel (Prof. Dr., ODTÜ), Afşar Timuçin (Prof. Dr., KOÜ), Ahmet Ulusoy
(Doç. Dr., KTÜ), Turan Yay (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi), Engin Yıldırım (Prof.
Dr., Sakarya Üniversitesi)
III
Katkı Sağlayanlar: Yrd. Doç. Dr. İrfan Taşlak, Yrd. Doç. Dr. Hilal Bozkurt.
KOÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10
2005 / 2
ISSN 1302 - 6658
Aziz Turhan • Does the Nature of Ownership Matter? Lessons from
Theory and Evidence (1-20)
Neşe Erim, Armağan Türk • Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme (2145)
Hamza Ateş, Sabri Bozali • Public Administration in the Information
Age: Towards An Informatised Bureaucracy (46-68)
Hikmet Ulusan • Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan
Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma (69-103)
İbrahim Güran Yumuşak, Murat Aydın • Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?
(104-122)
Sima
Nart •
Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan
Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi: Türkiye Örneği
(123-149)
Hüseyin Ukuşlu • Urbanization in Gebze and Its Effects on Health
Indicators (150-166)
Sibel Akçadağ, Ekrem Özdemir • İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5
Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul’da Yapılan Ampirik
Bir Çalışma (167-193)
Zekai Özdemir • Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve
Forfaiting İşlemleri (194-224)
Yazarlara Duyuru (225-227)
İndeks (228)
Download