Çevresel Sinir Sistemi

advertisement
Çevresel Sinir Sistemi
Çevresel Sinir Sistemi
 Merkezi
sinir sisteminden
çıkan organlarla bağlantı
kuran sinirlerin tamamı
ÇEVRESEL
SİNİR
SİSTEMİ
’ni oluşturur.
Peki sinirsel iletim nasıl
gerçekleşir?

Çevremizde veya vücudumuzun içinde bizim
tepki vermemizi sağlayan etkiler
olur.Örneğin;papatya çok güzel kokar,biz
papatyanın kokusunu nasıl
alırız?Papatyanın kokusu bizi etkiler ve
burnumuz bu kokuyu alarak tepki vermiş
olur.Buna benzer birçok örnek
verebiliriz.Çevremizde ve vücudumuzun
içinde tepki vermemizi sağlayan
fiziksel,kimyasal,biyolojik etkilere uyarı denir.
Bu fiziksel,kimyasal ve biyolojik
uyarıları(ses,ışık,koku gibi)duyu
organlarımızda bulunan duyu
hücrelerimiz alır ve sinir
hücrelerimize iletir.Bu uyarı sinir
hücrelerimizde değişikliğe
uğrar.Bu değişikliğe biz UYARTI
MESAJI diyoruz.
Uyartı mesajı sinir
hücrelerimizde ilerler ve
son olarak merkezi sinir
sistemimize gelir.Merkezi
sinir sisteminde beyin
tarafından uyartı mesajına
CEVAP verilir.
Ve bu cevap, yine
vücudumuzdaki sinirler
aracılığıyla ilgili
kaslara,organlara,salgı
bezlerine iletilir.Böylece
organlar, kaslar veya salgı
bezleri tarafından uyarıya
karşı TEPKİ verilir.
Uyarı
Uyartı mesajı
Tepki
Cevap
ÖRNEK
Uyarı:
Buruna tüy
değmesiyle
burundaki duyu
hücreleri uyarılır.
Duyu hücreleri aldığı uyarıyı
sinirlere iletir.
Uyartı mesajı:
uyarı sinir
hücrelerinden
geçerken uyartı
mesajına dönüşür
ve sinirler,uyartı
mesajını beyne
iletir.
Beyin uyartı
mesajına cevap
verir ve bu cevaba
yine sinirler
aracılığıyla buruna
gönderilir.
TEPKİ:
Beyinden
gelen cevaba
tepki verilir ve
burun kaşınır.
Çevresel Sinir Sistemi;

Somatik Sinir
Sistemi ve Otonom Sinir
İkiye ayrılır.
Sistemi’dir.
Somatik sinir sistemi ;

Motor ve duyu nöronları ile donatılmıştır.
İsteğimizle çalışan organlar (iskelet kaslarını)
idare eder. Koşma, şarkı söyleme, resim yapma
gibi beynin kontrolünde olan hareket ve
davranışlarımızı bu sistem yardımıyla yürütürüz.
Hücre gövdeleri merkezi sinir sisteminde akson
uzantıları ise iskelet kaslarına uzanan miyelinli
sinirlerdir.
Otonom Sinir Sistemi ;

İsteğimiz dışında faaliyette bulunan bütün iç organlara
(Mide, kalp. pankreas, akciğer, bağırsak vs) sinir gönderen
özel bir sinir sistemi’dir. Otonom sinir sistemi omurilik,
omurilik soğanı ve hipotalamusta bulunan merkezlerce
kontrol edilir. Sinirlerin tahribatı kasları köreltmez ancak
kasların işlevleri bozulur. Otonom sinir sistemi kararlı bir iç
dengenin oluşturulmasında görevli olması yönüyle
homeostasinin sağlanmasında doğrudan etkilidir.
Sadece miyelinsiz motor nöronlardan oluşur. Otonom sinir
sistemi sempatik ve parasempatik sinir sistemi olarak ikiye
ayrılır. Sempatik ve parasempatik sinirler genellikle
girdikleri organlarda zıt etki yapma eğilimindedir.
Refleks nedir ?

Dış ortamdan gelen uyarılara
organizmanın verdiği ilk ve en kısa yanıta
Refleks denir.Refleksler düşünmeden
gerçekleştirdiğimiz
davranışlardır.Bebeklerin meme
emmesi,göz kapağının kırpılması,sıcak
cisme değen elin aniden çekilmesi birer
refleks hareketidir.
-The End-
Download