b*lg*sayar ve *nternet*n et*k kullanımı

advertisement
BİLGİSAYAR VE İNTERNETİN
ETİK KULLANIMI
Etik nedir ?
Bilişim Teknolojileri ve Etik denildiğinde
aklınıza ne geliyor?
ETİK NEDİR?
 Etik, bireylerin yaptıkları seçimleri ve davranış biçimlerini etkileyen doğru ve
yanlışa ilişkin ilkeler ve değerler bütünüdür.
Bilişim Teknolojileri ve Etik 1
 Elektronik ve network ortamında uyulması gereken kuralları
tanımlayan normlar ve kodlar kısaca bilişim etiğini ifade eder.
 Bilişim Etiğine, bilişim alanında uyulması gereken yazılı ve yazılı
olmayan kurallar diyebiliriz
 Bilişim etiği, etiğin uygulamalı bir alt alanıdır. Bilişim etiğinin en
önemli yanlarından biri, dünyanın neresinde olursa olsun, bilişim
sektöründe çalışanların birbirleri ile ilişkilerinde belli davranış
kalıplarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır.
TEMEL KONU ALANLARI
 Bilişim etiği kapsamında, hacker’lık, dosya paylaşımı, İnternetin demokratik
antidemokratik yapısı, lisanslamalar, mahremiyet ihlalleri, fikri mülkiyet
hakları ihlalleri gibi konular en sık tartışılan konular arasındadır
BİLİŞİM ETİĞİNİN TEMEL KONULARI
Bu noktadan hareketle, bilişim etiğinin temel konuları şunlar olabilir:
1. Bilgisayar kullanımına ait etik kurallar
2. İnternet kullanımına ait etik kurallar
3. Bilişim sistem ve ağ yönetimine ait etik kurallar
4. Yazılım geliştirmeye yönelik etik kurallar
5. Adli ve yönetsel incelemelere ait etik kurallar
6. Son kullanıcıya yönelik etik kurallar
Bilişim Teknolojileri ve Etik 2
 Bilişim etiği, genel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri(BİT) kullanımı ile
ortaya çıkan bir takım etik konularını ele alan şemsiye bir kavram olarak
düşünülebilir.
 Bilişim etiğine ilişkin günlük hayatta en sık kullanılan kavramlar bilgisayar
etiği ve internet etiğidir.
Bilişim Teknolojileri ve Etik 3










1. Bilgisayarı başka insanlara zarar vermek için kullanma.
2. Başka insanların bilgisayar çalışmalarına karıştırma.
3. Başka insanların dosyalarını karıştırma.
4. Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanma.
5. Bilgisayarı yalan bilgiyi yaymak için kullanılma.
6. Bedelini ödemediğimiz yazılımı kopyalamaya da kullanma.
7. Başka insanların bilgisayar kaynaklarını izin almadan kullanma.
8. Başka insanların entelektüel bilgilerini kendimize mal etme.
9. Yazılan programın sosyal hayata etkilerine dikkat et.
10.Bilgisayarı saygı duyulacak, hakkında bahsedilecek şeyler için kullan.
İnternet Etiği
 İnternet kullanımında etik ise, birey ve internet etkileşiminde ortaya çıkan
çok boyutlu bir kavramdır.
 İnternet üzerinde iletişimde bulunurken kabul edilebilir ya da edilemez
davranışları belirleyen kurallara “İnternet Etiği” denilmektedir. Bu kurallar,
internet kullanımında diğer insanların haklarına saygılı olmak için ne yapılıp
ne yapılamayacağı ile ilgilidir.
 İnternet etiğinin amacı, kişilerin yüz yüze iletişimde birbirlerine gösterdikleri
saygı ve anlayışın, internet ortamda da gösterilmesini sağlanmaktır.
Kurum İçi İnternet Etiği
 Kurumlar, kendi personelinden beklediği davranış biçimlerini içeren internet
kullanımı ile ilgili ilkeleri belirler. Bugün internet kullanan bir çok kurumda, ya
halihazırda bir internet kullanım ilkeleri bulunmakta, ya da hazırlanmaktadır.
Ancak burada önemli olan bir politika belirlemek ya da kural koymak değildir.
Önemli olan, internet kullanımı ile ilgili bu etik ilkelerin uygulanmasıdır. Bu
ilkelerin istenir ve uygulanabilir olması için, öncelikle organizasyon içinde şu üç
temel kavramın geliştirilmesi gerekmektedir.
1. Sorumluluk
2. Hesap Verme Yükümlülüğü
3. Zararı Karşılama Güvencesi
İnternet Kullanımında Etik
 Mahremiyet İhlalleri
• Kişisel Verilerin İstismarı
• Kişisel İletişime İzinsiz Giriş
 Entellektüel Mülkiyet Hakkı İhlalleri
 Siber Suçlar
• Yetkisiz Erişim ve Sabotaj
• Dolandırıcılık
• Yasadışı Yayınlar
Geçtiğimiz yıl
içerisinde
öğrencilerin
%43’ü
Gençlerin %81’i
eğlenceli olduğu
için siber zorbalık
yaptıklarını ifade
etmişlerdir.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ
GÖKÇENUR AKÇA
GÜLHAYAT AYIK
BERFİN SARIDAĞ
(160310010)
(160310040)
(160310029)
FADİME MERVE KAYA (160310004)
VİDEOLAR
https://www.youtube.com/watch?v=_LGHvIOrxCY
https://www.youtube.com/watch?v=xcSKLWqv5KM
Download