PowerPoint Sunusu

advertisement
İslam Medeniyeti ve aile
Prof. Dr.
Şadi Eren
Bu günü düşünüyorsan balık tut.
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek.
10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik.
100 yıl sonrasını düşünüyorsan çocukları eğit!
Konfüçyüs
Hak’tan bize bir hediye,
“Alın yetiştirin.” diye.
AİLE DEVLETİ
“Bir aileyi idare etmek,
bir devleti idare etmekten kolay değildir.”
Montaigne
Aile
•
•
•
•
Toplumun çekirdeği,
Merkezi,
Zembereği,
Tuğlasıdır.
“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı
insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun…”
(Tahrim 6)
“Hepiniz çobansınız ve hepiniz idareniz
altındakilerden sorumlusunuz.”
(Buhari, Ahkam 1)
Evlenmek bir ihtiyaç
• Kadın erkek birbirini tamamlar
• “Allah, evlerinizi sizin için bir
sükûnet yeri kıldı.”
(Nahl, 80)
Ev ortamı, duygusal ihtiyaçları da karşılar
Neslin devamı ve yetiştirilmesi
Fiziken ve ruhen sağlıklı nesiller aile ortamında yetişir.
Medeniyetin değerleri o ortamda yeni nesillere aktarılır.
Aile yuvası, çocuğun “ilk mektebi”
Altı yüzyıl devam eden Osmanlı Devletinin
en önemli kurumlarından biri, ailedir.
İslami ev
Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun
Bahçeli ev sistemi
Evler, dış duvarla çevriliydi,
mahremiyete dikkat ediliyordu.
Duvarlarda levhalar
Hamam
Avrupa,
yıkanmayı
yeni öğrendi
Turkish bath
Hayırlı evlat
“Ve onlar şöyle derler: "Rabbimiz, bize
eşlerimizden ve soyumuzdan, gözümüzü
aydın kılacak çocuklar armağan et ve bizi
takva sahiplerine önder kıl." (Furkan, 74)
Çocuk Terbiyesinde Helal Gıda
Haram ile beslenen
bir çocuk, haramî olur.
Geniş aile
Dede, nine de var.
“Huzur evi” yok, huzurlu evler var
Daru’ş-şafaka (Huzur evi)
Komşuluk
Günümüz medeniyeti, insanı
kalabalıklar içinde yalnız yaptı.
Kapı tokmaklarındaki incelik
Haremlik - selamlık
Misafire ikram
• Tanrı misafiri
• Köy odası
Mahalle baskısı
Müslüman mahallesi
Mahalle camisi
Ezanla büyüyen nesiller
«Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstünde benim inlemeli.»
Mahalle çeşmesi
‫َىءٍ َح ٍى‬
ِ ‫َو َجعَ ْلنَا ِمنَ ْال ََٓم‬
ْ ‫اء ُكل ش‬
“Her canlıyı sudan yarattık.”
(Enbiya, 30)
Doğal ortam
Kılık kıyafet
Kıyafeti belirleyen, iklim şartları ve kültürdür.
Kıyafetin fiziki, ahlaki ve estetik yönleri vardır.
Mukaddesata saygı ve şeaire hürmet
“Kim Allah'ın şeairine saygı gösterirse,
şüphesiz bu kalplerin takvasındandır.” (Hacc 32)
Download