STANBUL MAHALLE DERNEKLER PLATFORMU ( MDP) BASIN

advertisement
İSTANBUL MAHALLE DERNEKLERİ PLATFORMU (İMDP) BASIN AÇIKLAMASI
Biz aşağıda imzası olan kurum ve kuruluşlar, kentimize ve yaşam alanlarımıza karşı “Kentsel
Dönüşüm”, “Kentsel Yenilenme” vb. isimler altında yapılmak istenen uygulamalara aşağıda saydığımız
nedenlerle karşı çıkıyoruz.
Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı bugünkü haliyle yasalaştığında sosyal adalet, barınma hakkı, kamu
yararı ve kent planlama bütünselliği hiçe sayılarak, şehirlerimizin emekçi mahallelerinin başlıca yaşam
alanları, rantın yeniden paylaşımı ve pazarlanması sürecinin bir parçası olacaktır.
KENTSEL DÖNÜŞÜME NEDEN KARŞIYIZ?
•
•
•
•
•
Bugün kentsel dönüşüm adı altında yapılan uygulamalar, Anayasanın temel ilkelerinden 'sosyal
devlet ilkesine” aykırıdır. Yönetenler sosyal adaleti, temel insan haklarını yok sayarak Kentsel
Dönüşüm Projelerini yaşama geçirirken aynı zamanda toplum yararını, bilimi, hukuku, çevreyi,
doğal, tarihsel ve kültürel mirası yok saymaktadır. Bu projeler, insanı kentten soyutlayarak bir
nesne konumuna düşürmektedir.
1950’lerde sanayileşme sürecinde kente göç eden insanların barınma sorununu kendi
yöntemleriyle çözmesine göz yumanlar, bu yapılaşmayı teşvik edenler şimdi ulusal ve uluslar
arası sermayeye arsa yaratmak için, mahalle halklarını yaşam alanlarından kent dışına sürmek
istemekte, yaratılan sosyal ilişkileri ve değerleri yok saymaktadır.
Böylelikle şehir merkezlerinde zaman içinde oluşan rant, yönetenlere ve yandaşlarına
aktarılmaya çalışılmaktadır. Yapılmak istenen, kentsel dönüşüm değil rantsal bölüşümdür.
Tüm bu süreç, orta veya uzun vade hiçbir planlamaya dayanmamakta, bir veya birkaç kişinin
direktifleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.
Kentsel Dönüşüm Projeleri, bu hali ile ancak temel insan haklarından biri olan barınma hakkını
ihlal eden sosyal ve fiziki yıkım projeleri olabilir.
NE İSTİYORUZ?
•
Yapılacak uygulamalar, kentte yaşayan bütün yurttaşların mutlu olmasını hedefleyen, sadece
zenginlerin değil yoksullarında daha iyi yaşayacakları koşulların sağlanmayı amaçlamalıdır.
•
İnsanların yerinden yurdundan atılmadığı, kimsenin mağdur edilmediği bir planlama
mümkündür.
•
Meslek odaları, akademisyenler, uzmanlar, mahalle dernekleri, muhtarlıklar ve konunun tüm
muhataplarıyla birlikte daha iyi bir planlama ve uygulama mümkündür.
•
Yaşadığımız kentler tüm halkın sadece barınma değil eğitim, sağlık, su, çevre, ulaşım gibi diğer
tüm kamusal hakları gözeten bir biçimde, kentin tüm doğal, tarihsel ve kültürel değerlerinin
tüm kent halkının yararlanacağı şekilde düzenlenmelidir.
TOKİ BAŞKANININ YERSİZ DAYANAKSIZ SÖZLERİNİ KINIYORUZ
18 Kasım 2007’de Kayseri’de düzenlenen bir toplantıda konuşan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar,
"Bazı siyasi oluşumlar, açıkgözler, yanlış düşünenler, esrar, eroin ve kadın ticareti yapan yanlış
insanlarımız, gecekondu ve kaçak yapılaşma bölgelerinden çokça beslendikleri için bu olgunun kaldırılıp
atılmasına engel olmaya çalışıyorlar" demiştir.
Bizler bu ülkenin vergi veren, askerliğini yapan emeğiyle geçinen onurlu yurttaşları olarak bu yalan ve
safsatalarla dolu ifadeleri kabul etmiyor, yıllardır bu mahallelerde yaşayan yurttaşlar olarak TOKİ
başkanını bu açıklamasından dolayı gecekondu mahallelerinde yaşayan halktan özür dilemeye ve istifa
etmeye davet ediyor ve aksi halde yasal işlemler başlatacağımızı bildiriyoruz.
Dar gelirli halkı daha çok yoksullaştıran her türlü uygulama karşısında, mahallelerimizi ve kentimizi
sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
İSTANBUL MAHALLE DERNEKLERİ PLATFORMU BİLEŞENLERİ:
Armutlu (PSA)
Başıbüyük (Maltepe)
BOÇEV
Derbent (Sarıyer)
Ferahevler
FSM Baltalimanı
Gülsuyu – Gülensu
Hürriyet (Kartal)
İç-Dış Kumsal (Küçükçekmece)
Karanfilköy
Kazım Karabekir
Kuzguncuk
Maden (Sarıyer)
Okmeydanı
Poligon
Reşitpaşa Doğanevler
Yakacık (Kartal)
DESTEK VEREN KURULUŞ VE İNİSİYATİFLER
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Dayanışmacı Atölye
İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi
İnsan Yerleşimleri Derneği
Mimarlıkta Demokratik Açılım Platformu (MİMDAP)
Sarıyer Barınma Hakkı Platformu
Sosyal Haklar Derneği
Sulukule Platformu
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards