MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)

advertisement
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)

Manyetik Rezonans Görüntüleme ne demek?
MRG sık olarak kullanılan elektromanyetik radyo dalgalarının ve gelişmiş bilgisayarların
kullanıldığı tanı yöntemidir. Organlar, yumuşak doku ve kemikler görüntülenebilir. MRG’de
iyonizan radyasyon kullanılmaz (X ışını YOKTUR). Tetkik elde edilmek istenen
görüntüye bağlı olarak 15 dk – 1 saat arasında sürebilir.
Büyük bir tüp şeklinde magnet hasta etrafında manyetik alan oluşturur. Görüntüsü alınmak
istenen bölgeye radyofrekans koil yerleştirilir. Bu yöntemle vücuttaki su moleküllerindeki
değişiklikler bilgisayarlar vasıtası ile görüntüye dönüştürülür.

MR ne zaman gerekir?
Doktorunuz birçok endikasyondan dolayı MR istemi yapabilir. Sıklıkla ultrason, BT ve
nükleer tıp gibi diğer tanı yöntemleri yetersiz kaldığında tanıyı koymada yardımcı olarak
veya uygulanan tedavilerin sonucunun karşılaştırılmasında kullanılır. Beyin, omurilik,
göz, kulak, boyun ve kemikler, eklemler, kaslar, kalp ve damarlar, akciğer ve göğüs
kafesi, karın organları MR ile değerlendirilebilir.

MR için nasıl bir hazırlık yapmalıyım?
Sedasyon veya anestezi gerekmediği durumlarda ve kontrast madde verilmeyecekse
çocuğunuz veya siz istediğinizi yiyip içebilirsiniz. Yapmanız gerekenler randevunuz
verilirken doktorunuz tarafından belirtilecektir. Çocuğunuzun herhangi bir hastalık, alerji
ve kullandığı bir ilaç var ise doktorunuzu bilgilendiriniz.

MR öncesi ne yapmalıyım?
MR cihazına girmeden önce çocuğunuzun üzerinde bulunan bütün metal cisimleri ( takı,
saat vs ) veya kıyafetindeki metal aksesuarları ( çıt çıt, düğme vs ) çıkartmanız
gerekecektir. Gerekirse MR ünitesinden verilecek kıyafetleri kullanabilirsiniz. Daha sonra
çocuğunuza anestezi uzmanı yönetiminde veya hemşire tarafından sedasyon veya anestezi
verilebilir.

MR çekimi yapılırken ne yapmalıyım?
MR içinde teknisyenlerimiz sizi veya çocuğunuzu büyük halka şeklindeki magnet içinde
yatağa yerleştirip görüntülenmesi gereken vücut alanınıza koil adı verilen parça (kapalı veya
yarı kapalı kafes) yerleştirecektir. MR cihazı çalıştığı sürece siz veya çocuğunuz farklı sesler
duyabilirsiniz. Bu sırada gerekli görüntüler elde olunmaktadır. MR tetkiki esnasında sizin
veya çocuğunuzun kalp atımları sürekli kontrol edilecektir.
.

MR de herhangi bir şey hissedecek miyim?
MR ağrısız bir tetkiktir. Hasta ile cihazın teması yoktur. Sadece tetkik esnasında gürültü
duyacaksınız. Bu da kulak tıkaçları ile önlenebilmektedir.
Tetkikiniz tamamlandıktan sonra normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Sonuçları muayene
olduğunuz polikliniğin sekreterliğinden en az 3 iş günü sonra rapor olarak alabilirsiniz.
Download