M 26 19 İklim Verileri

advertisement
İKLİM :
Trakya alt bölgesinde yer almış olan Tekirdağ, Akdeniz ve Karadeniz
iklimlerinin geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Bu durumun iklime etkisi büyüktür.
Tekirdağ yerleşmesinin iklimi yarı nemli iklim tipidir. Marmara kıyılarında Akdeniz
iklimi egemendir. Kıyı şeridinde yazlar sıcak, kışlar nemli iklim tipidir. Bununla birlikte
Akdeniz Bölgesi kıyılarından farklı olarak kışın kar yağar. Bölgede zaman zaman esen
soğuk rüzgarlar ısının düşmesine neden olur. Yılın en sıcak ayları temmuz-ağustos en
soğuk ayları ise ocak-şubattır. Yıllık ortalama sıcaklık 13,8 derecedir.
Bölgede yıllık yağış miktarı 590,5 mm’dir. Yağışın en fazla görüldüğü ay aralık
ayı, en az görüldüğü ay ağustos ayıdır. Yıllık yağışın %38.2’si kış, %27.9’u ise sonbahar
aylarında düşer. İlkbahar aylarındaki yağışlar yıllık yağışların %22.8’ini , yaz yağışları
ise % 11.1’ ini oluşturur.
Kıyılardan uzaklaştıkça yörede yarı karasal iklim hakim durumdadır. Kış
aylarında balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bölgede etkilidir. Zaman
zaman da kış, nemli, dondurucu soğuklar şeklinde geçer. Yazlarda, genellikle sıcak ve
kuraktır. İlkbahar ve sonbahar mevsimleri yağışlı geçmektedir.
a) Sıcaklık: 40 yıllık rasatlara göre, Tekirdağ’da Ocak ayı sıcaklık ortalaması
4,4ºC, Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 23,3 ºC, yıllık sıcaklık ortalaması ise 13,8 ºC’
dir. Bu değerler Tekirdağ il merkezi ve İstanbul il sınırlarından başlayıp Şarköy’e kadar
uzanan sahil şeridi için geçerlidir. İç kesimlere girildiğinde karasallığın ve kış
mevsiminde Balkanlardan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisiyle 1-2 ºC, Ganos
Dağlarında yükseltinin etkisiyle 3-4 ºC’ ye varan sıcaklık azalmaları görülür.
Yıllık sıcaklık farkları kıyı bölümünde 19 ºC iken, iç kesimlerde 20 ºC’ ye ulaşır.
Kuzeyinde yer alan 200-300 metrelik sırtlara göre batıda daha yüksek, doğuda daha
alçak tepeler arasında bulunan i1 merkezinde en yüksek ekstrem değerler 1940 yılı
Temmuz ayında 37,6 ºC ve 1994 yılı Ağustos ayında 37,5 ºC, en düşük ekstrem değerler
1942 yılı ocak ayında -13,5 ºC olarak ölçülmüştür.
AYLIK SICAKLIKLAR
ORT.SIC.
ORT.SIC.
ORT.SIC.
ORT.SIC.
ORT.SIC.
(ºC)
(ºC)
(ºC)
(ºC)
(ºC)
OCAK
4,9
8,3
2,1
19,8
-9,8
ŞUBAT
4,9
8,6
1,9
21,3
-11,5
MART
7,3
11
4
28,1
-10,4
NİSAN
11,8
15,6
8
30
-1,2
MAYIS
16,6
20,3
12,3
32
3,5
HAZİRAN
21,2
25,1
16,4
33
8,6
TEMMUZ
23,6
27,8
18,7
38,4
10,9
AĞUSTOS
23,4
27,7
18,9
37,5
12,0
EYLÜL
19,9
24,3
15,7
34,5
6,5
EKİM
15,3
19,5
11,8
35,1
-1,8
KASIM
10,4
14,1
7,3
26
-5,3
ARALIK
6,8
10,1
4
22,4
-9,3
AYLAR
b) Rüzgar: Yıllık ortalama rüzgar hızı 2,7 m/sn’dir. Bölgede hakim rüzgarlar
güney ve güney-batı rüzgarlarıdır. En hızlı rüzgar 31, m/sn ile Ocak ayında görülmüştür.
Tablo 2.2. de aylara göre rüzgar hızları ve yönleri gösterilmiştir.
AYLIK RÜZGAR HIZI VE YÖNLERİ
AYLAR
ORT. RÜZG.
HIZI (m/sn)
EN FAZLA
RÜZG.HIZI
(m/sn)
EN HIZLI
RÜZG. YÖNÜ
OCAK
3
31,3
N
ŞUBAT
3,1
29,3
SSW
MART
2,8
30
NNE
NİSAN
2,3
29
S
MAYIS
2,2
26,3
NNE
HAZİRAN
2,2
22,9
ENE
TEMMUZ
2,6
20,6
NNE
AĞUSTOS
2,7
20,3
NW
EYLÜL
2,6
25,4
NW
EKİM
2,7
22,8
NNE
KASIM
2,7
25,3
SSW
ARALIK
3,1
29,8
SSW
c) Nem: Tekirdağ’da yıllık bağıl nem ortalaması %76’ dır. Kış aylarında
yükselen bağıl nem ortalaması, yaz aylarında azalır. Kasım, aralık ve ocak aylarında
bağıl nem oranı % 80’in üzerindedir.Bu aylarda sıcaklığın düşük olması nedeniyle
havanın su buharı taşıma kapasitesi az, doyma noktasına ulaşması kolaydır. Kış
mevsiminde kıyıların bağıl nemi düşüktür. Bunun nedeni, iç kesimlere göre sıcaklığın
daha yüksek olmasıdır.
Yıllık ortalama nispi nem, % 82 ile Ocak ve Aralık aylarında, en düşük nispi nem
ise % 23 ile Haziran ayında görülmektedir.
İlçedeki aylara göre nem oranları Tablo-2.3 de verilmiştir.
AYLIK NEM ORANLARI
ORT.
EN. DÜŞ. NİSBİ
OCAK
NİSBİ.NEM (%)
82
NEM (%)
28
ŞUBAT
79
29
MART
79
24
NİSAN
78
24
MAYIS
77
32
HAZİRAN
73
23
TEMMUZ
71
29
AĞUSTOS
72
35
EYLÜL
75
26
EKİM
79
27
KASIM
81
38
ARALIK
82
37
AYLAR
d) Yağış: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün rasat sonuçlarına ve Türkiye’ de
yağışın yıllık ve mevsimlik dağılışını gösteren haritalara göre Tekirdağ ilindeki yağış
toplamı kış mevsiminde 200-300mm, ilkbaharda 100-150 mm, yaz mevsiminde 50-100
mm ve sonbaharda 150-200 mm, arasında değişmektedir.
Yıllık ortalama yağışa gelince, ilin ortalarında yer alan çanaklaşmış bölgede 400600 mm, koru Dağı, Tekir Dağı ve Istrancalar’ da 800-1000 mm civarında yağış vardır.
Yağış değerlerindeki bu değişim yer şekilleri özelliğinin bir sonucudur.
Tekirdağ il merkezinde uzun yıllara ait yıllık yağış ortalaması 583,3 mm’dir.
Yağışlarda aylara ve yıllara göre sapmalar görülür. Yağış miktarı aralık ayında en fazla
(ort. 86,2 mm), ağustos ayında en azdır ( ort. 11,8 mm). Bu bilgiler Tekirdağ’ da
maksimum yağışı kış, minimum yağışı yaz mevsimine rastlayan Akdeniz yağış
rejiminin hakim olduğunun göstergesidir.
Yağışlı günlerin yıl içindeki dağılışı incelenirse, en az 2,2 gün en fazla 12,6 gün,
ortalama yağışlı gün sayısı ise 94 gündür. Yılın 185 günü bulutlu 86 günü ise açık geçer.
Bazı yıllarda dolu yağışı da görülmektedir. 1963 yılında en fazla ( 4 gün)
kaydedilen dolulu günlerin yıllık ortalaması 0,8 gündür.
Karla örtülü günlere gelince, bazı yıllarda ( 1934-1946) hiç görülmemiştir. Buna
karşılık 1954 yılında 26 gün olarak saptanmıştır. Genellikle aralık ayında başlayıp mart
sonunda biten karlı günler ortalaması, Aralık 1,2 Ocak 2,8, Şubat2,2 ve Mart 0,8 olmak
üzere yıllık 7 gündür.
Tablo 2.4. AYLIK YAĞIŞ VE KAR YAĞIŞLARI
ORT.
AYLAR
YAĞIŞ
MİKT.
(mm)
GÜNL.
EN ÇOK
YAĞIŞ
MİK.
(mm)
KAR
KARLA
EN YÜK.
YAĞIŞ.
ÖRTÜLÜ
KAR
GÜN
GÜN
KALINLIĞI
SAYISI
SAYISI
(cm)
OCAK
63,0
75,0
3,7
3,3
40,0
ŞUBAT
50,2
40,3
3,8
3,2
44,0
MART
52,3
58,0
1,8
0,8
30,0
NİSAN
44,0
46,6
0,1
---
---
MAYIS
39,9
43,7
---
---
---
HAZİRAN
37,5
68,6
---
---
---
TEMMUZ
25,6
62,1
---
---
---
AĞUSTOS
17,0
60,1
---
---
---
EYLÜL
33,4
104,4
---
---
---
EKİM
57,1
140,1
---
---
---
KASIM
73,3
72,1
0,5
---
---
ARALIK
78,6
67,9
2,4
2,1
26,0
Download