www.ogretmenevrak.net

advertisement
B
Adı Soyadı:
Sınıfı-No :
201..-201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………….. LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 9.SINIF
2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA (ORTAK SINAV)
1.
Hava durumu ve iklimin tanımını yazınız.
5-6-7-8-9. soruları yukarıdaki haritaya göre yapınız.
2.
Yamaç yağışlarını şekil çizerek açıklayınız.
5. I nolu merkezde hangi iklim görülür?
(……………………………….………….)
6. IV nolu merkezde hangi iklim görülür?
(……………………………….………….)
7. VI nolu merkezde hangi iklim görülür?
(……………………………….………….)
Not: Testlerin cevaplarını kutucuklara işaretleyiniz.
8. Taralı alanların hangisinde alçalıcı hava hareketlerinden
dolayı çöl oluşmuştur?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
9. Sahip olduğu iklim koşullarından dolayı bitki örtüsünün
sırasıyla en gür ve en seyrek olduğu yerler hangileridir?
A) VI-V
3.
4.
Dünya’da en az yağış alan bölgeler nerelerdir?
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
ifadelerle tamamlayınız.(10 P)
 İklim olayları atmosferin ……………….……………
katında meydana gelir.
 Su buharı,atmosferin sadece ………………..…………
katında bulunur.
 Sıcaklık dağılışını gösteren haritalara ……………………
haritası denir.
 Basınç ………………………..….ile ölçülür.
 Dünya’da en yüksek sıcaklıklar ………………………..
civarında ölçülür.
 Alçalıcı hava hareketlerinin yaşandığı bölgelerde yıllık
yağış miktarı …………………………………..
 Yükselti arttıkça bağıl nem ………….……………..
B) III-IV
C) I-V
D) I-II
E) III-II
10. Nemlilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru
değildir?
A) Sıcak havanın nem taşıyabilme kapasitesi daha fazladır.
B) Aynı enlem üzerinde kıyılar, iç kesimlere göre daha
nemlidir.
C) Havadaki nem miktarı Ekvator’ dan kutba doğru azalır.
D) Yükselen havanın taşıyabileceği nem miktarı artar.
E) Yeryüzünden yükseldikçe nem oranı azalır.
11. Ahmet:100 - 200 kuzey ve güney enlemlerinde görülür.
Yaz mevsiminde bol yağış alır. Bitki örtüsü uzun boylu
otlardır.
Zeynep:Güney Hindistan,Güney Çin ve Güneydoğu Asya’da
görülür.Yaz mevsiminde bol yağış alır.Bitki örtüsü kışın
yaprağını döken ormanlardır.
Yukarıda iki arkadaşın hakkında bilgi verdikleri iklimler
aşağıdakilerin hangisinde gösterilmiştir?
Ahmet
Zeynep
A) Ekvatoral iklim
Okyanusal iklim
B) Muson iklimi
Akdeniz iklimi
C) Subtropikal iklim Muson iklimi
D) Karasal iklim
Tundra iklimi
E) Tundra iklim
Step iklimi
12. Aşağıdakilerden hangisi, Troposferin özellikleri arasında
gösterilemez?
A) Güneşten gelen zararlı ışınları tutar.
B) İklim olayları burada gerçekleşir
C) Atmosferdeki gazların % 75’i bu katmandadır
D) Su buharının tamamı bu katmandadır
E) Yükseldikçe sıcaklık her 200 m’de 1 0C azalır
13. Güneş ışınlarının yere değme açısı yeryüzünde sıcaklık
dağılımını büyük ölçüde belirlemektedir. Aşağıdakilerden
hangisi güneş ışınlarının yere değme açısını etkilemez?
A) Bakı koşulları
B) Mevsimler
C) Arazinin eğimi
D) Ekvator'a yakınlık
E) Yükseklik
14. İklimin fiziki çevreye, insanlara ve ekonomik faaliyetlere
etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi iklimin fiziki çevre
üzerindeki etkileri arasında gösterilemez?
A) Denizlerin tuzluluk oranına etkisi
B) Bitki örtüsüne etkisi
C) Akarsu rejimlerine etkisi
D) Toprak oluşumuna etkisi
E) Hayvancılık faaliyetlerine etkisi
15. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın dağılışını etkileyen
etmenlerden biri değildir?
A) Dünya’nın şekli
B) Çizgisel hız
C) Yükselti
D) Eğim ve bakı durumu E) Atmosferdeki nem oranı
16. Okyanus akıntıları sıcaklıklarına göre sıcak ve soğuk su
akıntıları diye ikiye ayrılır.Buna göre aşağıdaki okyanus
akıntılarından hangisinin özelliği yanlış verilmişti?
A) Labrador-Soğuk su
B) Kanarya-Sıcak su
C) Peru-Soğuk su
D) Brezilya-Sıcak su
E) Gulf stream-Sıcak su
17. Herhangi bir yörede havanın çabuk ısınıp çabuk soğuması
bu yöreyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Orta kuşakta olduğunu
B) Doğal bitki örtüsünün gür olduğunu
C) Nemliliğin az olduğunu
D) Yer şekillerinin engebesiz olduğunu
E) İklim çeşitliliğinin olduğunu
18. Aşağıdakilerden hangisi konveksiyonel yağışların yıl
boyunca etkili olduğu yerlerden birisidir?
A) Kutuplarda Grönland
B) Kuzey Afrika’da Büyük Sahra
C) Musonlar bölgesi
D) Ekvatordaki Kongo Havzası
E) Asya’nın güneyi
19. Aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral iklimin
özelliklerindendir?
A) Kar yağışının çok görülmesi
B) Yıllık sıcaklık farkının fazla olması
C) Yağışların belli mevsimlerde toplanması
D) Günlük sıcaklık farklarının az olması
E) Yıllık yağış miktarının az olması
20. Aşağıdakilerden hangisi basıncı etkilemez?
A) Yer şekilleri
B) Yükselti
C) Yerçekimi
D) Dünya’nın günlük hareketi E) Sıcaklık
21. 300 enlemlerinden 600 enlemlerine doğru esen rüzgârlara
ne ad verilir?
A) Ters Alizeler
B) Batı rüzgârları
C) Sirokko
D) Meltemler
E) Musonlar
22. Aşağıda bir basınç merkezinin hava hareketi
görülmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Alçak basınç merkezidir. B) Kuzey Yarımküre’dedir.
C) Yağış getirmez
D) Yüksek basınç merkezidir.
E) Dönenceler çevresinde görülür.
23. Denizden gelen hava kütleleri yazın serinletici, kışın da
ılıtıcı etkiye sahiptir.
Bu durum, denizlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle
ilgilidir?
A) Daha alçakta yer almalarıyla
B) Daima daha sıcak olmalarıyla
C) Geç ısınıp geç soğumalarıyla
D) Engebenin olmamasıyla
E) Güneş ışınlarını daha fazla yansıtmalarıyla
24. Yeryüzünde dinamik basınç merkezlerinin oluşmasının
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın eksenindeki hareketi
B) Yer’in eksen eğikliği
C) Yer şekilleri
D) Yörüngenin elips şeklinde olması
E) Dünya’nın şekli
Not: Her sorunun doğru cevabının puanı yanında yazmaktadır.
5-24 arası soruların doğru cevapları 3’er puandır.
Sınav süresi bir ders saatidir. Başarılar…
Coğrafya Zümre Öğretmenleri
Cevap Anahtarı
A
B
C
D
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
www.ogretmenevrak.net
E
Download