www.sorubak.com - files.eba.gov.tr

advertisement
2015– 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
CİHANBEYLİ İMAM HATİP ORTA OKULU
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
Adı:
Soyadı:
No:
PUAN:
A- )Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise(D), yanlış ise (Y) yazın.(Her soru 2 puan10 x2 =20
Puan)
( ) Teknolojideki değişim günlük yaşamımızı değiştirir.
( ) Dergiler ve Gazeteler süreli yayınlardandır.
( ) Resmi kurumlar halk için çalışan gönüllü kuruluşlardır.
( ) Bilim insanlarının amaçları insanlığa yardımcı olmaktır.
( ) Sanayi kuruluşların en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgesidir.
( )Bilim insanları bencildir.
( )Robotlar insanların yapabildiği her şeyi yapabilir
( )Toplum sağlığını korumak devletin görevleri arasındadır.
( )Türk Kalp Vakfı, sağlık alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.
( )Sanatçıların okul yaptırmaları bir sosyal katılım örneğidir.
B-) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyup doğru seçeneği işaretleyin ( Her soru5puan 14x 5=70 Puan)
1)Aşağıdakilerden hangisi elektriği ve ampülü icat eden bilim adamıdır?
A)Ömer Hayyam
B)Gazi Yaşargil
C)Thomas Edison
D)Neva Çiftçioğlu
2-) Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden değildir?
A)Çok okurlar
B)Gelişmeleri takip ederler
C)Sabırsızdırlar
D)Amaçları insanlığa faydalı olmaktır
3-)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde yetişen tarım ürünlerindendir?
A)Yer fıstığı
B)Karpuz
C)Pamuk
D)Çay
4-) Kuduz aşısını bulan,yiyeceklerin mayalanma olayını(pastörize) keşfeden Fransız bilim adamı
kimdir?
A)Ömer Hayam
B)Hezarfen Ahmet Çelebi
C) Kopernik D) Pasteur
5-) Aşagıdakilerden hangisi Sivil Toplum Kuruluşu değildir?
A)Lösev
B)Tema
C)Eğitim sen
D)Kaymakamlık
6-)Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisi sağlık alanında çalışmalar yapmaktadır?
A)TEMA Vakfı
B)Türkiye Çevre Vakfı
C)Türk Kalp Vakfı
D)Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
7-) Tekerleğin bulunuşu günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncedir.Tekerleğin bulunuşu,insanlara çeşitli
kolaylıklar sağlamıştır.
Tekerleğin insanlara sağladığı en önemli kolaylık hangi alandadır?
A)İletişim
B)Sağlık
C)Ulaşım
D)Eğitim
1
8-)Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında çalışan resmi bir kurumdur?
A)Tegv
B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Türk Eğitim Vakfı
D) Darrüşşafaka
9- Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından toplumun ihtiyaçlarının karşılamak için oluşturulan
kurumlardan biri değildir?
A. Sağlık Bakanlığı
C. Milli Savunma Bakanlığı
B.Milli Eğitim Bakanlığı
D.Türk Eğitim Gönülleri Vakfı
10-)Aşağıdakilerden hangisi Sivil Toplum Kuruluşkarının özelliklerinden biri değildir?
A)Gönüllü kuruluşlardır
B)Toplum yararına çalışırlar.
C)Para kazanmak için kurulmuşlardır
D)Sonları Sendika,Oda,Vakıf ve Cemiyet gibi kelimelerle biter
11-) Aşağıdakilerden hangisi çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?
A)Tema
B)Çevko
C)Çekül
D)Lösev
12-) Bir yerde yatırım yapılabilmesi için,bir sanayi kuruluşunun kurulması için aşağıdakilerden hangisi
gerekli değildir?
A)Hammadde
B)Sermaye
C)Enerji
D)İmece
13-) Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ovadır?
A)Gediz
B)Harran
C)Çukurova
D)Konya
14-)Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından değildir?
A)Doğal kaynaklarımızı korur
B)Enerji tasarrufu sağlar
C)Atık miktarları azalır
D)Ticaret gelişir
15)Aşağıda verilen meslek türleri ve ekonomik faaliyetleri uygun biçimde eşleştiriniz. ( 10 puan )
Meslekler
ÇİFTÇİ
ÖĞRETMEN
ŞOFÖR
TÜCCAR
İŞÇİ
Ekonomik Faaliyetler
ULAŞIM
TARIM
SANAYİ
HİZMET
TİCARET
2
Download