26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ BASIN BÜLTENİ Dünya Gümrük

advertisement
26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ BASIN BÜLTENİ
Dünya Gümrük Örgütü; Ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve
geliştirmek amacıyla kurulmuş bağımsız hükümetler arası bir kuruluştur. Sözleşmesi 1950 yılında
imzalanan Gümrük İşbirliği Konseyinin, resmi açılış oturumu 17 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile 26
Ocak 1953’de Brüksel’de düzenlenmiştir. 1994 yılında da Gümrük İşbirliği Konseyi adını Dünya
Gümrük Örgütü olarak değiştirmiştir. Ülkemizin de kurucusu olduğu ve 179 ülkenin üyesi bulunduğu
Dünya Gümrük Örgütü “Gümrük İşbirliği Konseyi” olarak ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953
tarihinden esinlenerek her yıl 26 Ocak gününü Dünya Gümrük Günü olarak ilan etmiştir.
Her yıl 26 Ocakta Dünya Gümrük Örgütü üyesi ülkelerce uluslararası kutlanan Dünya Gümrük Günü
için farklı temalar kullanılmakta ve belirli bir olaya dikkat çekilmektedir. 2014 yılı 26 Ocak Dünya
Gümrük Günü için “İletişim: Daha İyi Bir İşbirliği İçin Bilgi Paylaşımı” sloganı altında bir tema
belirlenmiştir. Bu tema kapsamında; uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve kolaylaştırılmasında
işbirliğinin sağlanması, sağlıklı iletişimin kurularak uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin
mevzuat, kurallar ve standartlara uygun olarak yürütülmesiyle ülke ekonomisine ve güvenliğine katkı
sunan bir amaç benimsemiştir.
Gümrükler dünya pazarının, uluslararası ticaretin gelişmesinde ve ticaretin kolaylaştırılmasında hayati
bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz Antalya,
Isparta, Muğla ve Burdur il sınırları içerisinde, Alanya’dan Bodrum ve Milas’a kadar uzanan geniş bir
sahil şeridinde toplam 17 bağlantı idaremizden oluşan teşkilat yapımızla, bölgemizdeki ithalat,
ihracat, transit, posta, yolcu, yat turizmi vb gümrük hizmetlerini yürütmektedir. 2013 yılında gelen ve
giden toplam 28.4 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. Yine 2013 yılında bölgemizde 4.4 milyar dolarlık
dış ticaret hacmi gerçekleştirilmiş, uluslararası ticaret ve muamelelerden 438 Milyon TL. tutarında
vergi tahsilatı yapılmıştır. Bu çerçevede ülke ekonomisine katkı sağlayarak, dış ticaretimizde etkin rol
üstlenilmektedir. Ayrıca, Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesinde yasadışı eşya trafiği ve
kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 2013 yılında 127 olayda 9 milyon 575 bin TL piyasa değerinde
kaçak eşya ele geçirilmiştir.
Turizmin merkezi olan bölgemizde; dış ticaretin değişimine paralel olarak sürekli kendini geliştiren,
şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışı ile etkin bir gümrük hizmeti sunmayı amaç edinmekteyiz.
Gümrüklerimizde işlemlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde en kısa sürede sonuçlandırılması için
her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Hizmet kalitesini sürekli artıran, zorlaştıran
değil kolaylaştıran, idari yük yükleyen değil yükü azaltan, gereksiz kırtasiye üretmeyen, kısaca yasal
ticarette en kolay gümrük, yasa dışı ticarette en zor gümrük olan bir yapıyı oluşturmak
hedeflenmektedir.
Bu itibarla; daha etkin, daha sağlıklı ve istenilen düzeyde gümrük hizmetlerinin verilebilmesi için bu
hizmetlerin muhatapları olan sizlerin, görüş, düşünce ve önerileriniz ile olabilecek şikayetlerin Bölge
Müdürlüğümüze ulaştırılabilmesi için adres, telefon, e-mail ihbar hattı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Dünya Gümrük Gününün Gümrük İdarelerimizin faaliyetlerinde, dış ticaret alanlarında yapılan
çalışmalarda farkındalık ve katkı sağlamasını diliyor, tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Gününü
tebrik ediyorum.
Ragibe COŞKUN
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürü
Download