1.Vize Sınav Soruları

advertisement
NO:
AD SOYAD:
........ öğretim
T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR
PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ 1.Vize Sınavı
13.11.2012
1.
10.
Java ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5p)
public static void main(String[] args) {
a-) Java uygulamaları JVM tarafından yorumlanır.
b-) Java uygulamaları farklı işletim sistemlerinde, herhangi bir
değişiklik yapılmadan çalışabilir.
c-) Java platform bağımsız olması olması ile C++’den üstündür..
d-) JVM, yazılan java kodunu JDK’nın anlayacağı dile çevirir.
e-) Javac komutu ile java kodu derlenir.
Yandaki kodun çıktısı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru
verilmiştir? (10p)
int tamsayi;
double ondaliks = 25.93;
System.out.println(ondaliks);
tamsayi = (int)ondaliks;
System.out.println(tamsayi);
} }
2.
int x =4 ;
int y =7 ;
x++;
y+=5;
a)25
25.9
b)25
25.93
c)25.93
25.9
d) 25.93
25
e) 25.93
25.00
.
Yukardaki kod parçası işletildiğinde x ve y’nin değerleri aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? (5p)
a) x= 4, y=9 b) x=4, y=12
e) Hiçbiri ( x=……. , y=…… )
c) x=5, y= 12
d) x=4, y= 9
3.
public class program1 {
public static void main(String[] args) {
int s1=15;
int s2=40;
String m1 = String.valueOf(s1);
System.out.println(m1+5);
System.out.println(s2+5);
} }
b)onbeş5
20
c)20
20
d)155
45
a) JAVAC b) IDE c) JDK d) JVM e) JAVA (2p)
a) java b) javac c) run d) built e) compile (2p)
a) java b) javac c) run d) built e) compile (2p)
a) CLASS b) IDE c) JAVA d) JDK e) JVM (2p)
a) ilk.java b) ilk.bytekod c) ilk.html d) ilk.class e) ilk. Css (2p)
public static void main(String[] args) {
String metin1 = "53";
int a = 7;
int b= 3;
System.out.println(metin1+a);
System.out.println(a+b);
System.out.println(a>b);
System.out.println(a+”>”+b);
} }
b)60
10
false
a>b
c)537
10
7>3
true
D
E
5p
5p
10p
2p
2p
2p
2p
2p
10p
10p
Yandaki kodun
çıktısı aşağıdaki
seçeneklerden
hangisinde doğru
verilmiştir? (10p)
d)60
10
true
7>3
11. Adı hafta, değeri 8 olan bir sayı değişkeni tanımlayınız: (5p)
12. Adı sehir olan değeri “RİZE” olan bir metin değişkeni tanımlayınız: (5p)
“Öncelikle javayı bilgisayarımızda kullanabimek için java geliştirmek
için tüm araçları içeren ……(4)……….paketini yüklememiz gerekir.
ilk.java dosyası siyah ekranda (MSDos ekranında) ……(5)……. komutu
ile derlenir ve ……(6)……. komutu ile çalıştırılır. Derlendikten sonra
....(7)...... adı verilen sanal makine, ……(8)….. dosyasını ortaya çıkarır
ve bu dosya ByteKod olarak adlandırılır.”
a) 537
10
false
7>3
C
………………………………………………………………………..
e)55
45
Aşağıdaki senaryoda bir javanın çalıştırılması ve bir java sınıfının
derlenmesi ve çalıştırılması özetlenmiştir. Aşağıdakileri boşluklar
için doğru yanıtı şeçiniz.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B
SINAVIN TEST KISMI BİTMİŞTİR. DİĞER SORULARI
AÇIKLANDIĞI GİBİ CEVAPLAYINIZ.
Yukardaki kod parçası işletildiğinde aşağıdaki şıklardan hangisinde
ekran çıktısı doğru verilmiştir. (10p)
a) 155
20
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…………………………………………………………………………..
13.
int yas = ….. ;
if(i > 70)
System.out.println(" yaşlı");
else if(i > 40)
System.out.println("orta yaş");
else if(i > 18)
System.out.println("genc");
else
System.out.println("cocuk");
Yandaki kodun ekran çıktısını
verilen yas değerine göre
yazınız? (10p)
a)
Yas değeri 10 oldugunda EKRAN ÇIKTISI (5p)
b)
Yas değeri 70 oldugunda EKRAN ÇIKTISI (5p)
e)537
10
true
7>3
BAŞARILAR… Öğr. Gör. Aslı YAZAĞAN
T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR
PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ 1.Vize Sınavı
NO:
AD SOYAD:
........ öğretim
13.11.2012
14.
for (int a=0,b=4; a<3; a++,b++ )
{
System.out.println (a+b);
}
EKRAN ÇIKTISI:
15.
Yandaki kodun ekran
çıktısı aşağıdaki alana
yazınız? (15p)
int x =12 ;
int y =3 ;
int z =4 ;
int topla =(x+y);
y=--x;
int carp = (y*z);
int cikar = (x-z);
x-=3;
int bol = (x/z);
y=z++;
int kalan = (x%y);
System.out.println(topla);
System.out.println(cikar);
System.out.println(carp);
System.out.println(bol);
System.out.println(kalan);
Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki alana yazınız? (15p)
EKRAN ÇIKTISI:
BONUS (10 puan): Switch yapısına kullanarak Türkiyenin bölgelerini 1-7 arasındaki rakamlarla
yazdırabilecegimiz bir java programı yazınız.
Download
Study collections