Alzheimer-insulin ilişkisi irem nur aksu, mehmet çoban, meryem

advertisement
Tatlı Tatlı Unutuyor Muyuz?
Meriem Şerif, Şevval Özen, Mehmet Çoban, İrem Nur Aksu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnsülin Direnci
 Eksojen ya da endojen insüline karşı bozulmuş
biyolojik yanıt
 Normal yanıtının ortaya çıkması için gerekli insülin
miktarı normalden fazla
 Klinikte obezite, tip 2 diyabet, dislipidemi,
hipertansiyon, koroner arter hastalığı, inme birlikteliği
 Tanı için günlük pratikte “homeostatik model
assesment (HOMA-IR) ve “quantitative insulin
sensitivity check index (QUICKI) kullanılmaktadır
 Tedavide diyet, egzersiz, metformin ve
thiazolidinedionlar
Alzheimer Nedir?
Beynin erken yaşlanması olarak tanımlanmaktadır
Genellikle orta yaşta başlayıp, hızla ilerleyerek mental
güç kaybına yol açmaktadır.
Klinik bulgular:
• Bellek bozukluğu
• Konuşma bozukluğu
• Yer, zaman, kişi oryantasyonunda bozulma
Histopatoloji
• Beta amiloid plaklar
• Nörofibriler yumaklar
Alzheimer insülin Direnci İlişkisi
1. Amiloid β oligomerleri insülin reseptörlerini hücre
yüzeyinden azaltırlar
2. İnsülin direnci durumunda, insülin parçalayan enzim
(IDE) aktivitesi azalır
3. Azalmış IDE ekspresyonu sebebiyle Aβ katabolizması
yeterli olmaz. Beyin insülin sinyalleşmesinde düşüş
GSK3β aktivitesini artırır.
4. Anormal tau fosforilasyonu gerçekleşir.
5. Azalmış NO üretimi serebral kan akımını bozar,
proinflamatuar sitokinler ve reaktif oksijen türleri oluşur.
 İnsülin beynimizdeki sinir hücreleri
tarafından da üretilir.
 Deney hayvanlarında yapılan
 Yakın zamanda, membrandaki APP
çalışmalarda beyinde insülin sentezi
molekülünü kesici enzimleri inhibe eden
engellendiğinde alzheimer hastalığına
bir molekül bulundu: CLR01
benzer durumlar ve bellek kayıplarının
 Beyinde sinir hücrelerinin büyümesi ve
oluşabildiği gözlenmiştir.
hafızanın oluşumu için gereklidir.
 Bu enzimin inhibisyonu durumunda
oluşabilecek yan etkiler ile ilgili
 Bu hayvanların beyinlerine doğrudan
araştırmalar devam etmekte.
insülin verilmesinin ise alzheimer
benzeri belirtileri düzelttiği görülmüştür.
Kaynaklar
1. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28(5):686-96
2. Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:96-99
3. Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:238-243/Temmuz/2015
4. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji
5. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2015.00204/abstract
Download