Slayt 1

advertisement
Adı:Alper
Soyadı:Akyüz
Sınıf:7-D
No:3066
İstanbul’un Tarihi Yerleri
Ayasofya Camii
Fatihin kenti fethinden sonra
Mimar Sinan,
restorasyonunun
yapılmasıyla
görevlendirildi. Minare,
mihrap, minber gibi İslami
elementler eklenerek
camiye çevrildi, Allah,
Muhammed, Ebubekir,
Ömer, Osman, Ali, Hasan
ve Hüseyin levhaları
asıldı, resimlerin ve
moziklerin üzerine çekilen
badana koruyucu işlev
gördü.
Devamı…
Sultan Ahmet Camii, 1609-1616
yılları arasında sultan I.
Ahmet tarafından
İstanbul'daki tarihî
yarımadada, Mimar Sedefkâr
Mehmet Ağa'ya
yaptırılmıştır.[1] Cami Mavi,
yeşil ve beyaz renkli İznik
çinileriyle bezendiği için ve
yarım kubbeleri ve büyük
kubbesinin içi de gene mavi
ağırlıklı kalem işleri ile
süslendiği için Avrupalılarca
"Mavi Cami (Blue Mosque)"
olarak adlandırılır
Süleymaniye Cami;
Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 15511558 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından
inşa edilen camidir.[2]
Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen
Süleymaniye Camii, medrese, kütüphane, hastane,
hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan
Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa
edilmiştir.
Topkapı Sarayı;
Topkapı Sarayı (Osmanlı
Türkçesi: ‫)طوپقپو سرايى‬,
İstanbul Sarayburnu'nda,
Osmanlı
İmparatorluğu'nun 600
yıllık tarihinin 400 yılı
boyunca, devletin idare
merkezi olarak kullanılan
ve Osmanlı Padişahları'nın
yaşadığı saraydır.[1] Bir
zamanlar içinde 4.000'e
yakın insan yaşamıştır.
Yerebatan Sarnıcı;
Yerebatan Sarnıcı
İstanbul'daki en büyük
kapalı sarnıçtır.
Ayasofya binasının
batısındaki küçük
binadan girilir. Sütun
ormanı görünümündeki
mekanın tavanı tuğla
örülü, çapraz
tonozludur. Zamanında
civardaki bir bazilikadan
dolayı bu isimle
anılmıştır.
Galata Kulesi;
Galata Kulesi, İstanbul'un
Galata semtinde bulunan ve
şehrin en önemli
sembollerinden biri olan
528 yılında inşa edilmiş bir
kuledir. Kuleden İstanbul
Boğazı, Haliç ve İstanbul,
panoramik olarak
izlenebilmektedir
Yeni Cami;
Yeni Cami ya da Valide Sultan Camii, İstanbul'da 1597
yılında Sultan III. Murat'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle
temeli atılan ve 1663'te zamanın padişahı IV. Mehmet'in
annesi Hatice Turhan Sultan'ın büyük çabaları ve
bağışlarıyla tamamlanıp ibadete açılan camidir.
Mimar Davut Ağa tarafından
yapılmaya başlanmış, Mimar
Dalgıç Ahmed Ağa devam
ettirmiş ancak inşaatın
başlangıcından 66 yıl sonra
dönemin mimarbaşısı Mustafa
Ağa tarafından IV. Mehmed
zamanında bitirilebilmiştir.
Kız Kulesi;
Deniz içinde karadan bir ok atımı
uzak, dört köşe, sanatkarane yapılmış
bir yüksek kuledir. Yüksekliği tam 80
(seksen) arşındır. Sathı mesehası iki
yüz adımdır.
Kız Kulesi, hakkında
çeşitli rivayetler
anlatılan, efsanelere
konu olan, İstanbul
Boğazı'nın Marmara
Denizi'ne yakın
kısmında, Salacak
açıklarında yer alan
küçük adacık üzerinde
inşa edilmiş yapıdır.
Anadolu Hisarı;
Anadolu hisarı, 7.000
metrekarelik bir alan
üzerine, Boğazın en dar
noktası olan 660 metre
mesafedeki bölgesine
Yıldırım Bayezıt
tarafından inşa edilmiştir.
Cenevizliler, Bizans'la
birlik olup Karadeniz'de
(Kefe,Sinop ve
Amasra'da) koloniler
kurmuşlardı. Bu sebeple,
Boğaz geçişi Cenevizliler
için hayati önem
taşımaktaydı.
Rumeli Hisarı;
Rumeli Hisarı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Boğaziçi'nde
bulunduğu semte adını veren hisar. Fatih Sultan Mehmet
tarafından İstanbul'un fethinden önce boğazın kuzeyinden
gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu yakasındaki
Anadolu Hisarı'nın tam karşısına inşa ettirilmiştir. Burası
boğazın en dar noktasıdır. Mekânda uzun yıllardır Rumeli
Hisarı Konserleri düzenlenmektedir
Kapalıçarşı;
Kapalıçarşı'nın temeli 1461
yılında atılmıştır. Dev
ölçülü bir labirent gibi,
30.700 metrekarede 66
kadar sokağı, 4.000
kadar dükkânı ile
Kapalıçarşı, İstanbul’un
görülmesi gereken,
benzersiz bir merkezidir.
İçinde son zamanlara
kadar 5 cami, 1 okul, 7
çeşme, 10 kuyu, 1
akarsu, 1 sebil, 1
şadırvan, 21 kapı, 17 han
vardı.
Mısırçarşısı;
Mısır Çarşısı, Eminönü'nde
Yeni Camii'nin arkasında ve
'nın yanındadır. İstanbul'un
en eski kapalı çarşılarından
olan Mısır Çarşısı, 1660
yılında Turhan Sultan
tarafından yaptırılmıştır.
Mimarı 'dır. Çarşı son
olarak 1940-1943 yılları
arasında İstanbul Belediyesi
tarafından restore
edilmiştir.
Dolmabahçe Sarayı;
Dolmabahçe Sarayı'nın bugün bulunduğu alan, bundan dört
yüzyıl öncesine kadar Osmanlı Kaptan-ı Derya'sının
gemileri demirlediği, Boğaziçi'nin büyük bir koy'u idi.
Dolmabahçe sarayı hala eski güzelliğini korumaktadır.
Geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı bu koy zamanla
bir bataklık hâline geldi.
Download