Slayt 1 - İzmir Alternatif | İş Sağlığı ve Güvenliği

advertisement
TURİZMDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Dr. Mustafa KEBAT
02.06.2013
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
(EU-OSHA)
Oteller - Restoranlar
ve Hazır Yemek (catering) sektörü
(HORECA sektörü)
çalışanlarının karşılaştıkları riskler
konusuna odaklanan 2008 tarihli bir rapor
yayımlamıştır
Tatil dönemleri,
Yaz ayları
Hafta sonu,
Gece
İşgücünün genelinin çalışmadığı alışılmadık
saatlerde çalışılması,
birbirinden oldukça farklı işlerin yapılmasının
getirdiği iş çeşitliliği,
sektörün çalışma yapısının temel özellikleridir.
Ülkemizde iş kazası ve meslek
hastalıkları sayıları,
hizmet sektöründe sanayi
sektörüne kıyasla daha düşük
psikososyal ve ergonomik
riskler yüksek
vasıfsız genç
göçmen işçiler
yüksek oranda istihdam edildiği bir
sektördür
Sektör genellikle uzun çalışma saatleri ve
fiziksel güç gerektiren ağır çalışma
koşullarına sahiptir
Mevsimsel
Vardiya usulü çalışma
diğer sektörlerin geneline göre farklı
bir çalışma modeli hakimdir
Çalışma saatleri
iş talepleri
iş üzerinde kontrol yetersizliği
iş-hayat dengesinin yetersizliği standart
olmayan ve belirsiz çalışma saatleri
iş üzerinde kontrol yetersizliği
ağır iş yükleri
stresi arttıran zaman baskısı
sebebiyle çok sayıda psiko-soysal risklerle
karşı karşıya
Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında
turizm sektöründe çalışanların
Müşterilerden
Çalışma arkadaşlarından
İşverenlerden
kaynaklanan şiddet, taciz ve ayrımcılığa
daha fazla maruz kaldıkları bildirilmektedir
Gözdağı verme
( % 12’ye karşılık
% 8.5 )
Fiziksel şiddet
( % 6,5’a karşılık
% 3,5 )
Cinsel ima
( % 8’e
% 2 )
Ayrımcılık
(% 10,5’e karşılık
karşılık
% 6,5)
ile daha sık karşı karşıya kalmaktadırlar.
Özellikle barlarda, diskolarda ve gece kulüplerinde
çalışanlar daha fazla risk altındadır.*
FİZİKSEL RİSK FAKTÖRLERİ
Uzun süre ayakta kalmak
Ağır yük taşımak
Yüksek düzeyde gürültü ve dumana maruz kalmak
Çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda çalışmak
Temizlik malzemeleri gibi tehlikeleri maddelerle
çalışmaktır.
Bu şartlarda çalışmak, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına, deri
hastalıklarına ve solunum sistemi problemlerine yol açmaktadır.
Bu risklerin ve yol açtığı kayıpların
önlenmesi
çalışanların sağlık ve güvenliklerinin
geliştirilmesi için
öncelikle iş sağlığı ve güvenliği
konusuna yer verilmelidir.
Risk değerlendirmesi yapılarak şirkete özgü
riskler tanımlanmalı
Alınabilecek önlemler belirlenerek
uygulanmalı ve değişiklikler izlenmelidir
Risk değerlendirmesi ve alınan önlemler
belirli aralıklarla tekrarlanıp, gözden
geçirilmelidir
• Rapor: “Otellerde, restoranlarda ve catering alanında çalışanların
korunması”
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007132ENC_horeca/view
• Bülten: Otellerde, restoranlarda ve catering alanında çalışanların
korunması
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/79/view
• EU-OSHA internet sitesinin HORECA bölümü
http://osha.europa.eu/en/sector/horeca
• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve OSHA Türkiye internet
siteleri
www.isggm.gov.tr; http://tr.osha.europa.eu ;
TEŞEKKÜR EDERİM
DR MUSTAFA KEBAT
02.06.2013
Download