sonuç bildirgesi

advertisement
Uluslararası Yaşayan Filistin Sempozyumu Sonuç Bildirisi
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) 30-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında
İstanbul’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, ilim
adamları, gazeteciler ve yazarların katılımıyla Uluslararası Filistin Sempozyumu
düzenlemiştir.
Yaklaşık yüzyıllık tarihi, tarafları ve pek çok sorunun da mihrak noktası olması dolayısıyla
günümüzün en önemli çatışma alanlarının başında gelen Filistin meselesi bu sempozyumla
geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır. Filistin topraklarının işgal edilmesiyle ortaya çıkan
Ortadoğu sorununun, dünyanın en mühim meselesi hâline gelmesinin temelinde çatışan
tarafların kimlikleri kadar, bölgenin jeopolitik, kültürel, ekonomik ve stratejik özellikleri de
önemli rol oynamaktadır. İsrail işgali, askerî sonuçlarının ötesinde, kültürel ve ekonomik
boyutlarıyla, uluslar arası bir sorunu doğurmuş ve Filistin sorunu, bölgenin kültürel kodlarla
tarihi yakınlığı bulunan bütün ülke ve ulusların müdahil olduğu bir mesele olmuştur.
Özellikle İsrail’in Gazze’ye son saldırısı ile birlikte gözler bir kere daha Filistin topraklarına
çevrildi. Ciddi maddi ve beşeri kayıpların meydana geldiği saldırılardan sonra özellikle
Türkiye gibi bölge ülkelerinde siyasi ve sosyal olarak gündemin merkezinde bulunan Filistin
meselesinin, son gelişmeler de dikkate alınarak tahlil edilme zarureti doğmuştur.
Bu itibarla, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Filistin’in siyasi tarihi,
sosyal ve siyasi yapısı ve Filistin sorununa yaklaşımlar, son gelinen noktadaki hukuki durum,
medyanın bu soruna yaklaşımları, Kudüs’ün statüsü ve tarihi mirasın korunması meselesi,
mülteciler sorunu, uluslararası örgütlerin Filistin sorununa yaklaşımları ve sivil toplum
kuruluşlarının çözüme katkıları gibi konuların tartışıldığı ‘Uluslararası Yaşayan Filistin
Sempozyumu’ geniş bir katılımla gerçekleştirmiştir.
Filistin meselesinin her yönüyle tahlil edilip, çözüm yollarının arandığı iki gün süren
uluslararası sempozyuma Türkiye içinden ve dışından iki bini aşkın katılımcı iştirak etmiştir.
Uluslararası Yaşayan Filistin Sempozyumu’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Uluslararası Yaşayan Filistin Sempozyumu Filistin meselesinin çözümünün Filistin
davasına sahip çıkmakla olacağını, bu yönde sivil toplum kuruluşlarının ve temsil
ettiği halk kitlelerinin ortaya koyduğu tavrın devletler tarafından da sahip çıkılarak
devam ettirilmesi gerektiğini vurgular.
2. Dünyanın birçok yerinden Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla icra
edilen sempozyum, Filistin Davası’nda STK’ların çok aktif bir role sahip olduğunu bir
kez daha göstermiştir.
3. Katılımcıların hepsinin ittifak ettiği üzere sempozyum; Filistin davasının hak ve adil
bir dava olduğunu ve bunun savunulmasının insani bir zorunluluk olduğunu vurgular.
4. Sempozyum, kurulduğu ilk andan itibaren İsrail’in işgalci bir devlet olduğunu ve
Filistin topraklarındaki mevcudiyetinin tarihi, sosyal, kültürel gerçeklere ve
uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgular.
5. Sempozyum; yeni kurulan aşırı ırkçı Netanyahu Hükümeti’nin diğer İsrail hükümetleri
gibi en önemli projesinin Filistinli Müslüman ve Hıristiyan vatandaşları tasfiye ederek
bölgeyi Yahudileştirmek olduğunu ve buna şiddetle karşı çıkılması gerektiğini
vurgular.
6. Sempozyum, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin bir an önce sonlandırılması
gerektiğini ve Filistin halkının bu haksız işgale karşı sürdürdüğü direnişin meşru
olduğunu vurgular.
7. Sempozyum, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının esas olduğunu ve son mülteci
vatanına dönene kadar baki olan bu hakkın desteklenmesi gerektiğini vurgular.
8. Sempozyum, işgal devleti İsrail’in Filistin topraklarında özellikle Gazze’de işlemiş
olduğu savaş suçları ve etnik temizlik saldırılarının uluslararası hukuk çerçevesinde
karşılıksız kalmaması gerektiğini vurgular.
9. Sempozyum, uluslararası teşkilatlara, kurum ve kuruluşlara, think tank oluşumlarına,
lobi yapılanmalarına ve konuyla ilgili tüm uluslararası taraflara Filistin meselesinde
adil, tarafsız ve kalıcı barışın sağlanması yönünde somut adımlar atmaları noktasında
çağrıda bulunur.
10. Sempozyuma katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri Filistin’deki insani, sosyal,
ekonomik, eğitim, yasal vb. konularda ciddi krizlerle karşı karşıya olan Filistin
halkının desteklenmesi gerektiğini vurgular.
11. Sempozyum, uluslararası güçlerin Filistin konusunda daha duyarlı ve adil bir siyaset
uygulamasını gerekli görür.
12. Sempozyum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Filistinli mültecilerle ve
Filistin işgaliyle ilgili daha etkin bir rol üstlenmesini talep eder.
13. Sempozyum, BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in işgalci tavrından vazgeçmesi ve
saldırgan tavrını durdurması için aldığı kararların uygulanması amacıyla caydırıcı
yaptırımların devreye sokulması gerektiğini vurgular.
14. Sempozyum Filistinli mağdurlar adına ulusal ve uluslararası mahkemeler nezdinde
yasal sorumluluklar üstlenecek stratejik, bağımsız, profesyonel bir Filistin Yasal
Destek Fonu’nun kurulması ve her anlamda desteklenmesi gerektiğini vurgular.
15. Sempozyum, İslam dünyasının liderlerini, İslam Konferansı Teşkilatı başta olmak
üzere İslam dünyasının uluslararası mekanizmalarını Filistin davasında daha etkin
olmaya çağırır.
16. Sempozyum, bu haksız işgale destek veren bütün kurum ve kuruluşların ürünlerini
boykot etmeyi, alternatif ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eder.
17. Sempozyum, İsrail’in Kudüs’teki yıkım faaliyetlerinin ve Mescid-i Aksa altındaki
kazıları derhal durdurması ve bu şehirdeki tarihi mirasın korunması için uluslararası
kuruluşlar tarafından harekete geçilmesini talep eder.
18. Sempozyum; küresel, bölgesel ve yerel aktörlerin Filistin halkının hür iradesine saygı
göstermeleri ve Filistinli kardeşlerimizin birliklerine zarar veren ihtilaflarını bir an
önce sona erdirmeleri gerektiğini vurgular.
19. Sempozyum, Filistin Davasına destek olan ve bu yönde çalışmalar yürüten gönüllü
teşekkülleri ve yapılanmaları yaptıkları hizmetlerden dolayı tebrik eder.
20. Sempozyum tertip heyeti ve tebliğcileri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Abdullah Gül’e, Başbakan Sayın Recep Tayyib Erdoğan ve hükümetine ve Türk
halkına Filistin halkına göstermiş oldukları teveccühten ve vermiş oldukları destekten
ötürü teşekkür eder.
Saygılarımızla…
Download