1-Hem mal hem de beden ile yapılan ibadet

advertisement
Adı Soyadı :
Sınıfı-No’su :
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM2.SINAV SORULARI
A
1-Hem mal hem de beden ile yapılan ibadet
hangisidir?
A) Namaz
B) Oruç C) Hac d) Zekat
2-Peygamberimizin söz, iş ve davranışlarına ne denir?
A) Farz B) Vacip C) Mübah D) Sünnet
3-Allah’ın emir, yasak ve hükümlerini peygamberlerine bildirmesine ne denir?
A) Vahiy B) İlham C)Haber D) Duyuru
4-Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylara ne
denir?
A) Keramet B) İstidraç C) İlham
D) Mucize
5-Ahiret günündeki sorgudan sonra başlayacak olan
hayata ne denir?
A) Kabir hayatı
B) Ahiret hayatı
C) Arasat
D) Kıyamet
6-Yüce Allah’ın razı olduğunu yapıp razı olmadığını
yapmamaya ne denir?
A) İbadet B) İman C) Nehiy D) İlham
7-Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı gelince
Onun tarafından ortaya çıkarılmasına ne denir?
A)Kader
B) Takdir
C) Kısmet D) Kaza
8-Ölüm zamanı gelen insanların canını almakla görevli
melek hangisidir?
A) Cebrail B) Mikail C) İsrafil D) Azrail
9-Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden
kavram hangisidir?
A) Tevhid B) Teslis C) İbadet D) Kıdem
10-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından
değildir?
A) Vücut
B) Kudret C)Kıdem D)Beka
11-Hz İsa’ya gönderilen kitabın adı nedir?
A)Tevrat B) Zebur C) Kur’anı Kerim D)İncil
12-Amelle (İbadetlerle) ilgili mezhebimiz aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Maliki
B)Şafii C)Hanefi
D)Hanbeli
13-Hacda tavaf edilen yere ne denir?
A)Arafat B)Mescidi Nebi C)Kabe D)Mescidi Aksa
14-Orucun başladığı zamana ne denir?
A) İmsak
B) Zuhur C) Sahur
D) İftar
15-Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki
farzlarından biridir?
A)Ayakta durma
B)Tekbir
C)Vakit
D)Namazın sonunda oturma
16-Abdestin farzları hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A)Tekbir, kıyam,kıraat,rüku,secde-son oturuş
B)Elleri, yüzü yıkamak, başı mesh etmek, ayakları
yıkamak
C)Ağza, buruna su vermek, bütün vücudu yıkamak
D)İhrama girmek, Arafatta vakfe, Kabeyi tavaf etmek
17-Tabiat olaylarını idare eden melek hangisidir?
A)Cebrail
B)Azrail
C)İsrafil D) Mikail
18- Kur’an’da sureleri oluşturan kısa ve uzun Kur’an
(vahiy) ifadelerine ne denir?
A)Ayet
B) Hadis
C) Kıssa D) Kelime
19-Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
A)Hz Hatice B) Hz Ebubekir C)Hz Ali D)Hz Ömer
20-Peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardan
“Fetanet” ne anlama gelmektedir?
A)Doğruluk
B)Güvenilirlik
C)Tebliğ
D)Akıllı ve zeki olmak
21- Konuştuğu zaman yalan söyleyen, sözünde durmayan ve
emanete hıyanet edene ne denir?
A)Kafir
B)Münafık
C)Müşrik
D)Müslüman
22-Peygamberimize ilk gelen ayetlerde insanlara verilen
ilk mesaj nedir?
A)Temizlik B)Okumak C)Doğruluk D)İbadet
23-Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait özelliklerden
değildir?
A)Yorulmazlar
B)Görünmezler
C)İradeleri vardır
D)Günah işlemezler
24-İslâmın inanç esaslarını konu alan ilim dalı hangisidir?
A)Hadis
B)Tefsir C)Fıkıh
D)Kelam
25-Hz Muhammed’e peygamberlik kaç yaşında ve
nerede verildi?
A)25yaşında Mekke’de
B)52 yaşında Medine’de
C)40 yaşında Mekke’de
D) 63 yaşında Medine’de
26-İnsanın yaratılışından gelen ve toplum içinde
yaşanılarak kazanılan iyi ve güzel huylara ne denir?
A) Ahlak B) Huy C) Doğruluk D) İyilik
27- Allah tarafından hoş görülen davranışların bütününe
ne ad verilir?
A) Eylem
B) Sü’i amel
C) Dürüstlük
D) Salih amel
28-‘Zekat nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl
geçmiş olan mallardan verilir.’ Aşağıdakilerden hangisi bu
mallardan değildir?
A)Para B) Altın C) Koyun D) Araba
29-“Temizlik imanın yarısıdır.” sözü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ayet B) Hadis C) Atasözü D) Vecize
30- Uydurulduğu kesin olan hadislere ne ad verilir?
A) Muallak hadis
B) Maktu hadis
C) Mevzu hadis
D) Zayıf hadis
31- Kronolojik olarak en eski kutsal kitap hangisidir?
A) İncil B) Kur’an-ı Kerim C) Tevrat D) Zebur
32-Kur’anı Kerimi geniş ve uzunca açıklayıp yorumlayan
bilim dalına ne denir?
A)Tefsir B)Hadis C)Fıkıh D) İslam Tarihi
33-İtikadi (inançla ilgili) mezhebimiz hangisidir?
A)Mutezile
B) Maturidiyye
C) Eş’ariyye
D) Selefiyye
NOT: Son soru 4, diğerleri 3 puan olup süre bir ders
saatidir. Başarılar dilerim.
Kamil İÇÖZ
Ders Öğretmeni
Adı Soyadı :
Sınıfı-No’su :
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM2.SINAV SORULARI
B
1-Hz İsa’ya gönderilen kitabın adı nedir?
A)Tevrat B) Zebur C) Kur’anı Kerim D)İncil
2-Amelle (İbadetlerle) ilgili mezhebimiz aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Maliki
B)Şafii C)Hanefi
D)Hanbeli
3-Hacda tavaf edilen yere ne denir?
A)Arafat B)Mescidi Nebi C)Kabe D)Mescidi Aksa
4-Orucun başladığı zamana ne denir?
A) İmsak
B) Zuhur C) Sahur
D) İftar
5-Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki
farzlarından biridir?
A)Ayakta durma
B)Tekbir
C)Vakit
D)Namazın sonunda oturma
6-Abdestin farzları hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A)Tekbir, kıyam,kıraat,rüku,secde-son oturuş
B)Elleri, yüzü yıkamak, başı mesh etmek, ayakları
yıkamak
C)Ağza, buruna su vermek, bütün vücudu yıkamak
D)İhrama girmek, Arafatta vakfe, Kabeyi tavaf etmek
7-Tabiat olaylarını idare eden melek hangisidir?
A)Cebrail
B)Azrail
C)İsrafil D) Mikail
8- Kur’an’da sureleri oluşturan kısa ve uzun Kur’an
(vahiy) ifadelerine ne denir?
A)Ayet
B) Hadis
C) Kıssa D) Kelime
9 - Allah tarafından hoş görülen davranışların bütününe
ne ad verilir?
A) Eylem
B) Sü’i amel
C) Dürüstlük
D) Salih amel
10-‘Zekat nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl
geçmiş olan mallardan verilir.’ Aşağıdakilerden
hangisi bu mallardan değildir?
A)Para B) Altın C) Koyun D) Araba
11-‘Temizlik imanın yarısıdır.’ sözü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ayet B) Hadis C) Atasözü D) Vecize
12- Uydurulduğu kesin olan hadislere ne ad verilir?
A) Muallak hadis
B) Maktu hadis
C) Mevzu hadis
D) Zayıf hadis
13- Kronolojik olarak en eski kutsal kitap hangisidir?
A) İncil B) Kur’an-ı Kerim C) Tevrat D) Zebur
14-Kur’anı Kerimi geniş ve uzunca açıklayıp yorumlayan
bilim dalına ne denir?
A)Tefsir B)Hadis C)Fıkıh D) İslam Tarihi
15-İtikadi (inançla ilgili) mezhebimiz hangisidir?
A)Mutezile
B) Maturidiyye
C) Eş’ariyye
D) Selefiyye
16-Hem mal hem de beden ile yapılan ibadet
hangisidir?
A) Namaz
B) Oruç C) Hac d) Zekat
17-Peygamberimizin söz, iş ve davranışlarına ne denir?
A) Farz B) Vacip C) Mübah D) Sünnet
18-Allah’ın emir, yasak ve hükümlerini peygamberlerine bildirmesine ne denir?
A) Vahiy B) İlham C)Haber D) Duyuru
19-Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylara ne
denir?
A) Keramet B) İstidraç C) İlham D) Mucize
205-Ahiret günündeki sorgudan sonra başlayacak olan
hayata ne denir?
A) Kabir hayatı
B) Ahiret hayatı
C) Arasat
D) Kıyamet
21-Yüce Allah’ın razı olduğu işleri yapıp razı olmadığı işleri
yapmamaya ne denir?
A) İbadet B) İman C) Nehiy D) İlham
22-Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı gelince
Onun tarafından ortaya çıkarılmasına ne denir?
A)Kader
B) Takdir
C) Kısmet D) Kaza
23-Ölüm zamanı gelen insanların canını almakla
görevli melek hangisidir?
A) Cebrail B) Mikail C) İsrafil D) Azrail
24-Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden
kavram hangisidir?
A) Tevhid B) Teslis C) İbadet D) Kıdem
25-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından
değildir?
A) Vücut
B) Kudret C)Kıdem
D)Beka
26-Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
A)Hz Hatice B) Hz Ebubekir C)Hz Ali D)Hz Ömer
27-Peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardan
“Fetanet” ne anlama gelmektedir?
A)Doğruluk
B)Güvenilirlik
C)Tebliğ
D)Akıllı ve zeki olmak
28- Konuştuğu zaman yalan söyleyen, sözünde durmayan ve
emanete hıyanet edene ne denir?
A)Kafir
B)Münafık
C)Müşrik
D)Müslüman
29-Peygamberimize ilk gelen ayetlerde insanlara verilen
ilk mesaj nedir?
A)Temizlik B)Okumak C)Doğruluk D)İbadet
30-Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait özelliklerden
değildir?
A)Yorulmazlar
B)Görünmezler
C)İradeleri vardır
D)Günah işlemezler
31-İslamın inanç esaslarını konu alan ilim dalı
hangisidir?
A)Hadis B)Tefsir C)Fıkıh
D)Kelam
32-Hz Muhammed’e peygamberlik kaç yaşında ve
nerede verildi?
A)25yaşında Mekke’de
B)52 yaşında Medine’de
C)40 yaşında Mekke’de
D) 63 yaşında Medine’de
33-İnsanın yaratılışından gelen ve toplum içinde
yaşanılarak kazanılan iyi ve güzel huylara ne denir?
A) Ahlak B) Huy C) Doğruluk D) İyilik
NOT: 1. soru 4, diğerleri 3 puan olup süre bir ders
saatidir. Başarılar dilerim.
Kamil İÇÖZ
Ders Öğretmeni
Download