6. DERS Bebek Kaynaklı Riskli Durumlar ve Tehlike İşaretleri

advertisement
6. DERS
Bebek Kaynaklı
Riskli Durumlar
ve Tehlike
İşaretleri
Temel Yenidoğan
Bakımı Eğitimi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi
Öğrenim hedefleri
• Prematüre, postmatüre, İUGG, iri doğum, asfiksi, anomali ve
cerrahi problemlerle doğan bebeklerin sorunları nelerdir
sayabilmek
• Yenidoğandaki tehlike işaretlerini sıralayabilmek
• Tehlike işareti geliştirebilecek riskli yenidoğanı
tanımlayabilmek
• Tehlike işaretleri belirlenen yenidoğanlarda nasıl bir yol izlenir
açıklayabilmek
• Fizyolojik ve patolojik sarılığı ayırdedebilmek
• Hangi bebeklerin sarılık açısından daha dikkatli takip edilmesi
gerektiğini söyleyebilmek
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
2
Yenidoğan için risk taşıyan bebek kaynaklı
durumlar
•
•
•
•
•
•
•
Prematürite
Postmatürite
İntrauterin gelişme geriliği
İri bebek
Anomalili bebek
Cerrahi sorunlar
Asfiksi
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
3
Prematürite sorunları
• RDS
• Kafa içi kanamalar
• PDA
• Apne
• Vücut ısısı
dengesizlikleri
• Hipoglisemi
• Artmış enfeksiyon riski
• NEK
• Kronik akciğer hastalığı
• Hiperbilirubinemi
• Prematüre retinopatisi
• Demir eksikliği anemisi
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
4
Prematüre bebeğin bakım ilkeleri
• Doğum salonunda mutlaka canlandırma koşulları
oluşturulmalı
• Üşüme riskini azaltmak için doğumdan sonra
yıkanmamalı
• Doğar doğmaz ısıtılmış temiz bir örtüye sarılmalı
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
5
Prematüre bebeğin bakım ilkeleri
•
•
•
•
•
Hava yolu açık tutulmalı
“Az elle, çok gözle!” ana yaklaşım olmalı
Yeterli enerji alımı sağlanmalı
Kan şekeri kontrol edilmeli, tercihen IV sıvı verilmeli
Morarması varsa oksijen verilmeli, oksijen bebeğin
gereksinimi kadar olmalı
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
6
Prematüriteler 1. düzey merkezlerde
izlenebilir mi?
• Sevki planlanan tüm prematüreler; rengi, solunumu,
nabzı stabilleştiğinde, uygun transport koşullarında
sevk edilmeli
• 35 haftadan küçük bebekler stabilize edilir edilmez,
gebelik süresine göre 2. (33-34 hf) düzey veya 3.
düzey (1500 gr altı ya da 32 hf ve altı) YYBÜ’ne uygun
bir şekilde nakledilmeli
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
7
Postmatürite
• En önemli risk, plasenta da yaşlandığından dolaşım
bozulmasına bağlı oksijen ve besin maddelerinin
yeterince taşınamaması sonucu bebeğin stres altında
kalmasıdır
• Bulgular
–
–
–
–
Buruşuk, kuru ve çatlak bir deri
Uzun tırnaklar, uzun saçlar
Mekonyumla boyanmış cilt
Mekonyum aspirasyonu
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
8
Postmatür bebeklerde görülen
sorunlar
•
•
•
•
Hipotoni
Oligohidramniyoz
Polisitemi
İri bebek (>4000 gram)
– Zor ve müdahaleli doğum
riski
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
9
Postmatür bebeğin bakım ilkeleri
• Doğumhanede uygun canlandırma koşulları
sağlanmalı
• En ciddi sorun mekonyum aspirasyonu
– Mekonyumla boyalı ve deprese doğan bebeklere uyaran
vermeden hemen ET tüp ile mekonyum aspire edilmeli,
sonrasında canlandırma işlemi uygulanmalı
• Kan şekeri, Ca, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri,
hemoglobin ve trombosit düzeyleri kontrol edilmeli
• Enfeksiyon ve kafa içi kanamalar için dikkatli olunmalı
• Bebekte mekonyum aspirasyonu sendromu varsa
uygun koşullarında YYBÜ olan bir merkeze bir an
önce nakil edilmeli
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
10
İntrauterin Gelişme Geriliği (IUGG)
olan bebeklerde görülen sorunlar
•
•
•
•
Anne karnında ölüm
Doğumda hipoksi
Mekonyum aspirasyonu
Kan şekeri yüksekliği
veya düşüklüğü
• Polisitemi
•
•
•
•
Hipotermiye eğilim
Ca düşüklüğü
Doğumsal anomaliler
Bağışıklık sisteminin
gelişmemiş olması
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
11
IUGG olan bebeğin bakım ilkeleri
• Doğum salonunda canlandırma koşulları
oluşturulmalı
• Bebek uygun şekilde ısıtılmalı
• Gebelik yaşı değerlendirilmeli ve altta yatan nedene
yönelik olarak ayrıntılı öykü alınmalı
• Uygun transport koşullarında yenidoğan yoğun bakım
ünitesine gönderilmeli
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
12
İri bebeklerde görülen sorunlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zor doğum
Sezaryen ile doğum
Kan şekeri düşüklüğü
Ca düşüklüğü
Polisitemi
Sarılık
Solunum sıkıntısı
Sinir zedelenmesi
Kırıklar
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
13
İri bebeklerin bakım ilkeleri
•
•
•
•
•
•
Doğum salonunda uygun canlandırma koşulları
Solunum zorluğu olanlar için uygun önlemler
Kan şekeri takibi
Sarılık açısından dikkat
Ca düşüklüğü ve polistemi takibi
Kırıklar açısından takip
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
14
Anomalili bebek
• Kromozomal nedenler
• TORCH enfeksiyonları
• Annenin diyabet,
fenilketonüri gibi
hastalıkları
• Rahim anomalileri,
• Oligohidramniyos
• Çoğul gebelik
• Radyasyon, civa, böcek
ilaçları maruziyeti
• Annenin kullandığı bazı
ilaçlar
• Gebelikte folik asit
alımının eksikliği
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
15
Anomalili bebeklere yaklaşım ilkeleri
• Doğum salonunda canlandırma koşulları sağlanmalı
• Ayrıntılı öykü alınmalı ve fizik muayene yapılmalı
• Gerekli kan, görüntüleme ve diğer laboratuvar
tetkikleri yapılmalı
• Major anomalisi olan bebeklerin yaşamsal
fonksiyonları değerlendirilip, stabilize edilerek, uygun
merkezlere nakli sağlanmalı
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
16
Yenidoğanda cerrahi sorunlar
Koanal atrezi
• Burun ve nazofarinks arasındaki açıklığı sağlayan
bölgenin tıkanıklığı
– Tanı: Nazogastrik sondanın burundan ilerletilememesi
– Özellikle 2 taraflı ise yaşamsal önemi vardır.
• Çoğunlukla bu bebeklerin acil stabilizasyonlarının
yapılıp, uygun şartlarda uygun merkeze nakli gerekir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
17
Yenidoğanda cerrahi sorunlar
• Gastroşizis: Göbeğin yan tarafında bir defekt
vardır ve kese yoktur. Karıniçi organlar ve
barsaklar dışarıdadır
• Omfalosel: Karın duvarında göbek halkasının
ortasında yer alan defekt vardır; üzerinde
göbek kordonu bulunur. Organlar yarı saydam
kese ile örtülüdür
• Özofagus atrezisi: Yemek borusunun
gelişmemesidir. Kusma, tükrüğünü yutamama,
ağızdan köpük şeklinde tükrük gelmesi tipiktir.
Tanı konar konmaz bebeğin beslenmesi
kesilmeli ve N/G sonda ile dekompresyona
başlanmalıdır
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
18
Yenidoğanda cerrahi sorunlar
• Duodenal atrezi: Oniki parmak barsağının
gelişmemesidir. Doğum sonrası bebek ağızdan
beslenemez ve devamlı kusar.
• Anal atrezi: Anüsün kapalı olmasıdır. Fetüs ve doğum
sonrası yenidoğan dışkı yapamaz. Buna bağlı olarak
karında şişlik ve kusmalar görülür.
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
19
Yenidoğanda cerrahi sorunlar
Diafragma hernisi:
• Karın içindeki organların göğüs
boşluğuna geçmesidir.
• Bu bebeklere doğum salonundaki
canlandırma işleminde asla maske
ile pozitif basınçlı ventilasyon
uygulanmamalıdır
• Bu bebekler kesinlikle
beslenmemeli ve hemen
nazogastrik sonda ile
dekompresyona başlanmalıdır
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
20
Yenidoğanda cerrahi sorunlar
Çoğunlukla bu bebeklerin acil stabilizasyonlarının
yapılıp, uygun şartlarda uygun merkeze nakli gerekir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
21
Asfiksi
Bebeğin anne karnında, doğum sırasında veya hemen
doğumdan sonra yaşadığı oksijen eksikliği (hipoksi) ve
dolaşım yetersizliği (iskemi) sonucunda
• Kanda oksijenlenmenin azalması,
• CO2 yüksekliği ve
• Asidozun geliştiği bir durumdur
• Bu, tüm vücutta doku hasarına neden olur
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
22
Asfiksinin bebeğe etkileri
• Asıl ve en ciddi etkisi
beyin üzerine
• Böbrek yetmezliği
• Nekrotizan enterokolit
• Karaciğer yetmezliği
• Kalp yetmezliği
• Solunum yetmezliği
• Yaygın damar içi
pıhtılaşma
• Kanda sodyum ve
kalsiyum düşüklüğü
• Hipoglisemi
• Amonyak yüksekliği
• Metabolik asidoz
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
23
Asfiksili bebeğin bakım ilkeleri
• Doğum salonunda canlandırma koşulları
oluşturulmalı
• Bebek mutlaka yenidoğan yoğun bakım ünitesinde
izlenmeli
• Sık aspirasyon, rektal uygulamalar ve başın
ekstansiyona getirilmesinden kaçınılmalı
• Mide ve mesaneye sonda yerleştirilmeli
• Yüksek ve düşük tansiyon engellenmeli
• Konvülsiyonlar kontrol altına alınmalı
• Beyin ödemini önlemek için damardan aşırı sıvı
verilmesinden kaçınılmalı
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
24
Yenidoğan bebeklerde tehlike
işaretleri
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
25
Emme refleksi
• Doğum sonrasında anne ile bebek hızlı bir şekilde bir
araya getirilmeli
• Bebek anne tarafından emzirilmelidir
• Bebeğin emme refleksi zayıf ise bebekle ilgili
patolojik durumlar düşünülmelidir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
26
İdrar, gaita, kusma
• Yenidoğan bebeklerin ilk 24 saat içinde idrar ve 48
saatte gaitasını yapması gerekir
• Birçok sağlıklı yenidoğan bebek çeşitli nedenlerle
beslenme sonrasında bir miktar kusabilir
• Bebek hasta görünümde, emmesi zayıf, kusması
safralı ve abdominal distansiyonu varsa kusma
patolojik olarak değerlendirilir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
27
Siyanoz
• Önemli hastalıkların ilk bulgusu olabilir
• Santral siyanoz daima patolojiktir, periferik
siyanozdan mukozaların mavi olması ile ayırt edilir
• Periferik siyanoz üşümeye bağlı, genelde el ve
ayaklarda görülen siyanoz şeklidir
• Santral siyanoz solunum veya kalp-dolaşım sistemine
ait patolojileri gösterdiği için daima acil araştırılması
ve sevki gereken bir durumdur
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
28
Kardiyo-respiratuar tehlike belirtileri
Birçok bilgi gözlem ile elde edilebilir (Az elle, çok gözle)
• 20 saniye üstünde solunumun durması
• Solunum sayısının 60/dk’nın üstünde veya 20/dk’nın
altında olması
• Subkostal, interkostal çekilme varlığı
• Burun kanadı solunumu ve siyanoz
Bu durumların varlığında acil müdahale edilmeli ve
müdahale sonrası bir üst basmağa sevk edilmeli
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
29
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
30
Kardiyo-vasküler sistemle ilgili sorunu
düşündüren bulgular
• 2. günden sonra bebekte üfürüm duyulması
• Femoral nabızlarının alınamaması
• Üfürürüm olsun olmasın
– periferik dolaşım bozukluğu
– santral siyanoz
– kalp yetmezliği bulgularının (takipne, taşikardi, beslenme
bozukluğu hepatomegali) olması
Bu bebeklerin değerlendirilmek üzere acil olarak sevk
edilmesi gerekir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
31
Nörolojik Bulgular
• YD nörolojik muayenesi çoğunlukla gözleme dayanır
• Bebekte
–
–
–
–
–
–
–
Emmede zayıflama
Tiz sesle ağlama
Aşırı irritabilite
Anormal postür, yaygın hipertoni
Yaygın hipotoni
Asimetrik hareketler
Spina üzerinde orta hat defekti olması
Bu bebekler yakın takip edilmeli, gerekirse
nakledilmelidir.
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
32
33
34
Sarılık
• Sağlıklı, zamanında doğmuş bebeklerin %60’ında,
erken doğan bebeklerin %80’inde sarılık görülür
• Yenidoğanlarda görülen sarılıkların çoğu fizyolojik
sarılıktır; yani belli bir tehlike sınırını aşmaz ve 1-2
haftada kendiliğinden geçer
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
35
Fizyolojik (normal) sarılık
• Term bebeklerin ~%50’sinde, pretermlerde ise daha
yüksek oranlarda görülür
• İlk 24 saatten sonra, genellikle doğumdan sonraki 2.
veya 3. günde ortaya çıkar
• Karaciğerin henüz olgunlaşmaması ve yeterince
bilirubin atamamasına bağlı olarak sarılık oluşur
• Genellikle ilk bir-iki hafta içinde kendiliğinden
kaybolur ve bilirubin düzeyleri zararsızdır
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
36
Yetersiz anne sütü alımına bağlı sarılık
• Anne sütünün yetersiz alımına bağlı olarak
yenidoğanların ~ % 5-10’unda gelişir
• Belirtileri fizyolojik sarılığa benzer, ancak biraz daha
şiddetlidir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
37
Kan grubu uyuşmazlığı (Rh veya ABO
uyuşmazlığı)
• Annede oluşan antikorlar plasentadan bebeğe geçer
• Bebek kanını yabancı madde olarak algılayan bu
antikorlar alyuvarlarının parçalanmasına yol açar
• Alyuvarların parçalanması ile bebeğin kanında bol
miktarda bilirubin oluşur ve bu sarılığa sebep olur
• Bu bebeklerde anemi daha büyük sorundur
• Sarılık fizyolojik sarılıktan farklı olarak ilk 24 saatte
başlar
• Çok ağır tablolara sebep olabilir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
38
Kan grubu uyuşmazlıkları
Rh uyuşmazlığı;
• Rh negatif (-) bir annenin Rh pozitif (+) bir bebeği
doğurması veya düşürmesi sonucu ortaya çıkar
• Bu bağışıklık cevabı ancak Rh (+) bağışıklık cevabının
şiddeti bundan sonra yapılacak her doğumla birlikte
giderek artar
ABO uyuşmazlığı;
• Hemen her zaman annenin kan grubu O, bebeğin kan
grubu ise A veya B dir
• Anti A duyarlılığı daha sık, Anti B duyarlılığı daha ağır
seyirlidir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
39
Rh uyuşmazlığında korunma
Rh uyuşmazlığında gebeliğin 24-28. haftalarında ve
her doğum veya düşükten sonraki 72 saat içinde Anti
D İmmunglobulin (RhoGam) enjeksiyonu yapılmalıdır
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
40
Anne sütüne bağlı sarılık
• Anne sütü alan bebeklerin ~ % 1-2’sinde görülür
• Bu tip sarılık doğumdan sonraki 4–7. günde başlar;
3.-10. haftaya kadar sürebilir
• Genellikle zararsızdır, anne sütü kesilmemelidir
• Sarılığın diğer sebepleri dışlandıktan sonra
düşünülmelidir
• Nadiren hastaneye yatırılarak tedavisi gerekebilir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
41
Sarılığın yayılımı
• Sarılık önce yüzde başlar, göz akı da
sararır
• Kandaki bilirubin seviyesi arttıkça
sırayla göğse, karna, kol ve bacaklara
doğru ilerler
• Ciltteki sarı renk en iyi gün ışığında ya
da florasan lamba altında görülür
• Parmakla hafifçe burun ya da karın
cildine bastırılıp kaldırıldığında sarı
renk daha bariz bir şekilde
belirlenebilir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
42
Patolojik sarılık belirtileri
• Hafif bir sarılık belirlenen bebekde sarılık giderek
koyulaşıp belirginleşir
• Bebek daha çok uyur, emmesi azalır (bu sarılığı daha da
arttırır)
• Bilirubin çok yükselip beyni etkilemişse (kernikterus), o
zaman bebek tiz sesle ağlamaya başlar, başını geriye atar,
havaleye kadar gidebilir
• Böyle bir bebekte çoğunlukla zeka ve motor gelişim
geriliği, işitme, görme sorunları oluşur
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
43
Hangi bebekler sarılık açısından daha
dikkatli takip edilmelidir?
• Anne-bebek arasında kan grubu uygunsuzluğu
olanlar
• Erken doğmuş bebekler
• Doğum esnasında kafa derisi altında kanama
oluşanlar
• İlk 24 saatte sarılığı belirlenenler
• Emme sorunu olup iyi beslenemeyen bebekler
• Sarılığı 2 haftadan uzun süren bebekler
• Büyük kardeşlerinin bebeklik dönemlerinde ışık
tedavisi gerektirecek kadar sarılık belirlenmiş olanlar
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
44
Sarılığın tedavisi
• Yeni doğan sarılıklarının çoğu
2 hf’da kendiliğinden düzelir
• Fakat bu dönemin doktor
tarafından takibi önemlidir
• Eğer bilirubin seviyesi yüksek
ise bebek, fototerapi denilen
florasan ışığı altında ışık
tedavisine tabi tutulur
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
45
Fototerapi
• Bunun için özel lambalar kullanılır
• Bu ışık bilirubini idrarda eriyebilecek bir şekle sokarak
vücuttan atılmasını sağlar
• Fototerapi bebeğe herhangi bir zarar vermez
• Bebeğin gözleri ışıktan zarar görmemesi için kapatılır
• Bazen ciltte kırmızı döküntüler, bronzlaşma, sık ve sulu
dışkılama gibi yan etkiler olabilir
• Dehidratasyon açısından dikkatli izlenmeli, anne sütü ile
beslenme sürdürülmelidir
• Bebeğin pozisyonu aralıklarla değiştirilmelidir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
46
Yenidoğan sarılığı için risk grubu
eğrileri
• Taburcu olan bebeklerde sarılığın gözden kaçmasını
engellemek için Amerikan Pediatri Akademisi yaşa
göre total serum bilirubin düzeylerine bakılarak
taburculuk öncesi yenidoğan sarılığı için risk grubu
eğrileri oluşturmuştur.
• Bu eğrilerde serum total bilirubin düzeyinin düştüğü
bölge
değerlendirilerek
bebeğin
ciddi
hiperbilirubinemi geliştirme riski belirlenmiştir.
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
47
Yaşa göre total serum bilirubin düzeylerine
bakılarak ciddi hiperbilirubinemi riskinin
belirlenmesi
Postnatal Yaş (saat)
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
48
Risk sınıflamasına göre hastanın
kontrol zamanları
• Yüksek riskte; İlk 12-18 saatte
• Yüksek-orta riskte; 24 saat içerisinde
• Düşük-orta riskte; taburculuktan sonra ilk 36 saat
içinde
• Düşük risk; ilk 48 saat içinde
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
49
Kan değişimi-exchange transfüzyon
• Kan grubu uyuşmazlığı olup da bilirubin düzeyi çok
yükselmiş hastalarda kan değişimi yapılır
• Işık tedavisi ve/veya kan değişiminden hangisinin
uygulanacağına
–
–
–
–
–
bebeğin ağırlığı,
birlikte olan diğer hastalıkları,
doğumdan sonra kaç günlük olduğu ve
bilirubin seviyesi göz önünde bulundurularak
hekim tarafından karar verilir
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
50
Hasta yenidoğanın ayrımı zor olabilir!...
• Yenidoğan döneminde ağır hastalık durumunda bile
semptomlar silik olabilir.
• Hasta yenidoğan bebeği tanımak ve sağlıklı
yenidoğandan ayırarak doğru merkeze erken
dönemde yönlendirmek yaşamsal öneme sahip
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
51
Hasta yenidoğanı ayırabilmek için
nelere dikkat etmek gerekir?
• Yenidoğan döneminde ilk 7 günde karşılaşılan
sorunlar perinatal olaylara bağlıdır.
• Doğumdan önce annenin tıbbi öyküsü alınmalı,
• Doğum sırasında bebeğin durumu ile ilgili temel
bilgiler öğrenilmeli
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
52
Hangi yenidoğanlar 1. basamaktan
daha üst seviyelere sevk edilmeli?
•
•
•
•
•
Doğum esnasında resüsitasyon uygulanmış ve
Doğum ağırlığı 1500 gr  olanlar 3. düzeye
Gebelik süresi 32-35 hf olanlar 2. düzeye
Gebelik süresi 32 hafta olanlar 3. düzeye
Gebelik haftasına göre doğum ağırlığı uyumsuz
olanlar
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
53
Teşekkürler
Temel Yenidoğan Bakımı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
54
Download