11 ekim dünya kız çocukları günü için önemli görevler!

advertisement
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-74
11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ İÇİN ÖNEMLİ GÖREVLER!
Kız çocukları dünya genelinde her gün ayrımcılık, şiddet ve istismarla karşı karşıya gelmektedir. Bu konuya
dikkat çekmek için 19 Aralık 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Ekim tarihini dünya
genelinde kız ve erkek çocukları arasında süregelen ayrımcılığı önlemek amacıyla “Dünya Kız Çocukları
Günü” olarak ilan etmiştir.¹ 2012 yılında ilk defa kutlanan Uluslararası Kız Çocukları Günü’nde tema, çocuk
evliliklerinin kötü etkileri ve bu uygulamaya bir son verilmesi, 2013 yılında kız çocuklarının eğitiminin
iyileştirilmesi,1 2014’de ergen kızların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün kırılması olmuştur.2 2015
yılında ise tema; hem bugün hem de gelecekte ergen kızların güçlendirilmesine ve haklarına yatırım
yapmanın öneminin bilincinde olarak, “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: Hedef 2030” olarak belirlemiştir.3
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan son tahminlere göre 20-24 yaş
grubundaki 70 milyon genç kadın 18 yaşından küçükken evlenmiştir. Bu, dünyadaki her üç kadından
birinin çocukken evlendirildiği anlamına gelmektedir. Bu kadınların arasında 23 milyonu henüz 15 yaşını
doldurmadan evlendirilmiştir.4
Türkiye'de erken yaşta evlilikler yaygın olarak görülmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Türkiye’nin verilerine göre, Türkiye'deki her üç evlilikten birisi ‘çocuk evliliği’dir. Araştırma verilerine göre,
Türkiye genelinde 181 bin 36 “çocuk gelin” bulunmaktadır. Geçen yıl Türkiye'de 20 bin aile, 16 yaşından
küçük kızlarını evlendirebilmek için mahkemelerde dava açmıştır. Çocukların erken yaşta evlendirilme
sıklığı ile ailenin yoksulluğu arasında doğru orantı bulunmaktadır.⁴
Bu yıl, Uluslararası Topluluk Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında 2000 yılındaki uygulamalardan bu yana
ilerlemeyi değerlendirmiş ve 2030 yılına kadar ulaşılması gereken hedefleri belirlemiştir. Milenyumun
başında doğan kız çocukları 2030 yılında ergen olacaklardır. Geçtiğimiz 15 yılın başarısına baktığımızda ve
gelecek 15 yıl için sürdürülebilir kalkınma hedeflerini planladığımızda; ergen kızların güçlendirilmesi için
yapılan sosyal, ekonomik ve siyasi yatırımlar çok önemlidir. Bunun için öncelikle yoksulluk, şiddet,
dışlanma ve ayrımcılığın nesiller arası aktarımını kırmak ve eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınma sonuçlarına
ulaşmak temel olmalıdır. ³
Ergen kızlar sadece bu yıllarda değil olgun bir kadın olduklarında da güvenli, eğitimli ve sağlıklı bir yaşam
hakkına sahiptirler. Etkin bir şekilde ergen yıllarda desteklenirse, hem bu günün güçlü kızları olarak hem
yarının çalışanları, anneler, girişimciler, rehberler, ev hanımları ve siyasi liderler olarak kızlar dünyayı
değiştirme potansiyeline sahiptir. Ergen kızların gücünü göstermeye yönelik bir yatırım bugün onların
haklarını korumaktır.³
1
[Internet] http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/11_ekim_kiz_cocuklari.pdf. Erişim: 01.10.2015.
[Internet] http://www.un.org/youthenvoy/2014/10/message-united-nations-international-day-girl-child/. Erişim: 01.10.2015.
3
[Internet] http://www.un.org/en/events/girlchild/. Erişim: 01.10.2015.
4
[Internet] http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/news-from-new-horizons/2012/11/international-day-of-girlchild.html. Erişim: 02.10.2015.
2
Bu dokuman Dr. Dilber Deryol-Nacar ve Prof. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış tarafından 10.10.2015 tarihinde hazırlanmıştır.
Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir: Deryol-Nacar D, BaharÖzvarış Ş. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-[Internet]
http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/.Erişim:10.10.2015.
Download