Dersin Adı-Kodu

advertisement
Programın Adı:
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Y.LİSANS
PROGRAMI
Dersin Adı-Kodu:
İŞ HİJYENİ İSG 2060
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teorik Uyg. Lab.
2
28
10
8
Proje/Alan
Çalışması
Dönem
ödevi
4
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
50
2
2
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
Yok
Dersin
İçeriği
Bu ders iş hijyeninin temel prensipleri konusunu işyerlerindeki insan sağlığına zararlı kimyasal,
fiziksel ve mikrobiyolojik ajanlar, etkileri, korunma stratejileri, risk yönetimi, uluslararası ve
ulusal uygulamalar ve yasal düzenlemeler ile ilgili temel bilgi verilecektir.
İşyerlerindeki insan sağlığına zararlı kimyasal , fiziksel ve mikrobiyolojik ajanların
değerlendirilmesi
İş hijyeninde temel kavramları öğrenmek
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı ve/veya
Kaynaklar
1. Stacey NH (Ed): Occupational Toxicology, 2nd edition, Taylor and Francis, (2005).
2. Ladou, J (Ed): Occupational and Environmental Medicine, 2nd edition, McGraw-Hill, (1997).
3. Boleij, J.S.M.,et al(Eds) Occupational Hygiene of Chemical and Biological Agents. Elsevier
(1995).
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
20
X
20
X
10
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
LaboratuarDiğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders Sorumluları
Prof.Dr.Ali Esat KARAKAYA ([email protected])
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
İş Hijyeni nin tarihsel gelişimi ve iş hijyenine giriş
İşyerlerindeki insan sağlığına zararlı etkenlerin sınıflandırılması
Fiziksel ajanlar, mikrobiyolojik ajanlar
Endüstriyel kimyasallar ve toksikolojik değerlendirilmeleri
Endüstriyel kimyasalların sağlık etkileri konusundaki epidemiyolojik veriler
İşyeri kimyasallarının risk yönetimi
Risk yönetiminde sayısal değerlerin tespiti, uygulamalar, maruziyet limitleri
İşyerlerindeki akut zehirlenmeler
İşyerlerindeki kronik zehirlenmeler
İş hijyeninde önemli bazı gruplar; metaller, organik çözücüler, tozlar Mesleki
kanserlerPönomokonyozlar /Hipersensitiviten Uluslararası ve ulusal mevzuat , işçi sağlığı ve
12
güvenliği yönetim sistemleriÖğrenci sunumları ve tartışma
Download