Gökhan ÖZEN

advertisement
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
DUYARLI TÜRK İŞLETMELERİNİN YAPAY İKLİM DEĞİŞİMİNİ
ÖNLEMEDE ETKİLİ OLABİLECEK
VE
SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ELE ALINABİLECEK
ÖRNEK UYGULAMALARI
Gökhan ÖZEN
Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Çalışmanın Amacı?
Bardağın bir de dolu tarafında bakabilmek
Güzel örnekleri ön plana çıkararak,diğer işletmeleri de bir
anlamda teşvik etmek
 Artması gereken duyarlılığa bir katkıda bulunabilmek
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
İşletmeler Neden Kurulurlar?
 İnsan İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
 Kazanç Sağlayarak Kar Elde Etmek
Ana Amaç:
Kurulan İşletmenin Varlığını Devam Ettirebilmesi
İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin birincil
şartı çevreye uyum!
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
İşletme-Çevre İlişkisi
Doğal Çevre(Ekolojik Çevre)
Ekonomik Çevre
Sosyo-Kültürel Çevre
Hukuki Çevre
Teknolojik Çevre
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
İşletme-Çevre İlişkisi
Duyarlı İşletmeler?
Duyarlılık Ölçütü?
Çevre perspektifi…
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Doğal Çevre Ve Çevre Sorunları
Hava Kirliliği
Flora Fauna
Gürültü Kirliliği
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
İklimlerin Değişmesi
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Çevre Sorunlarının Başlıca
Nedenleri
Nüfus Artışı
Kentleşme
Turizm
Sanayileşme
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Sosyal Sorumluluk
İşletmeler, bir toplumda faaliyette bulunmak ve yaşamak
amacıyla kuruldukları gün, bir takım sorumlulukları da peşinen
kabul etmiş olurlar. Bu nedenle toplumun amaçlarına yönelmiş,
değer ölçülerine uygun politikalar belirleyerek faaliyetlerini bu
politikalara göre yürütmek zorundadırlar.
toplumsal sorumlulukların bilinciyle bu ülkeye, insanına,
doğasına, eğitimine, bilim ve sanatına, kültürüne toplumsal
yaşamına hizmet etmeyi görev bilmektedir.
kaynak israfını önlemek
çevreyi kirletmemek, vb.
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Duyarlı İşletmelerde Uygulanan
Modeller
 Temiz Üretim(Clean Production)
 Eko-Verimlilik(Eco-Efficiency)
 Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı
(Sustainable Resource Management)
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Örnek Uygulamalar
SORUNUN TEŞHİSİ
UYGULAMA
SONUÇLAR
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
SORUNUN TEŞHİSİ:
Fabrikanın günlük su ihtiyacının bir kısmı fabrika bahçesindeki
kuyulardan, bir kısmı ise tankerlerle satış yapan tedarikçilerden
sağlanıyordu.
Üretimde kullanılan 1500 ton suyun % 80’i, fabrika içine döşenmiş
kolektörler aracılığıyla toplanarak kimyasal arıtıma tabi tutulduktan
sonra, civardaki bir nehre boşaltılıyordu.
Su tedarikinin zorluğu, yüksek maliyeti ve atık suyun alıcı ortama deşarjı
için gerekli standartların sağlanması gerekliliği nedeniyle, bu konu firma
için hem ekonomik hem de çevresel bir sorun teşkil ediyordu.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
UYGULAMA:
Atık suyun yeniden kullanımının, ürün kalitesinde herhangi bir
değişikliğe yol açmadığı belirlendi. Bir hidrofor sistemi ve arıtma tesisi
aracılığıyla çıkış suyunun tamamını üretim sürecine yeniden dahil
edecek bir geri dönüşüm hattı inşa edildi. Böylece arıtıma tabi tutulmuş
proses suyunun % 95’i üretimde yeniden kullanılmaya başlandı.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
SONUÇLAR:
Geri dönüşüm sistemiyle yılda 366,000 ton su tasarrufu sağlanmasının
yanında atık su arıtma tesisi çıkışında deşarj edilen su miktarı % 1’e
indirilerek önemli bir sülfat kirliliği önlenmiş oldu.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Örnek Uygulamalar
SORUNUN TEŞHİSİ
UYGULAMA
SONUÇLAR
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
SORUNUN TEŞHİSİ:
Kazan dairesinde, 7.350.000 kcal/saat kapasiteli 140/110 °C’de çalışan, 6
adet kızgın su kazanı mevcuttu. Bu kazanlarda üretilen kızgın su, ısıtma
ve proseste kullanılmak üzere bir kolektörde toplanarak fabrikaya
dağıtılmaktaydı. Proseslerin yıl boyunca sürekli kaynar su ihtiyacı
olması nedeniyle sistem, yaz - kış 140 °C’de tutuluyordu.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
UYGULAMA:
Proses ve ısıtma sisteminin birbirinden ayrılmasına karar verildi.
Böylece daha önce ısıtılmaya çalışılan 1700 metreküp su yerine,
ısıtmada kullanılmak üzere sadece kış aylarında 1000 metreküp ve
proseste kullanılmak üzere yaz-kış 700 metreküp su ısıtılmaya başlandı.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
SONUÇLAR:
Projenin gerçekleştirilmesinden sonra yapılan ölçümlerde, 2002 yılında
2001 yılına göre 1.055.263 santimetreküp daha az doğalgaz tüketildiği
tespit edildi.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Örnek Uygulamalar
Fırın Ekspres
SORUNUN TEŞHİSİ
UYGULAMA
SONUÇLAR
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Fırın Ekspres
SORUNUN TEŞHİSİ:
Ankara’da faaliyet gösteren Fırın Ekspres, ayda yaklaşık iki ton odun
tükettiği bir taş fırın kullanmaktaydı ve bu fırın yaz-kış her gün 13 saat
çalıştığı için de fırının gövdesinden ve bacasından önemli miktarda ısı
dışarı bırakılmakta yani israf olmaktaydı. Lokantanın ısınma ve sıcak su
ihtiyaçlarının bir doğalgaz kombisiyle karşılandığı düşünüldüğünde,
ortada önemli ve çözülmesi gereken bir sorun vardı.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Fırın Ekspres
UYGULAMA:
İşletmeci, fırından çıkan atık ısıyı değerlendirmenin yollarını araştırmış
ve fırına döşenecek bir su borusu hattıyla buradan elde edilecek sıcak
suyu ısıtma ve temizlik için kullanmaya karar vermiştir. Böylece fırından
çıkan atık ısıyla yaklaşık olarak 65 °C’ye kadar ısıtılan su kombiye
gönderilerek, ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
SONUÇLAR:
Yeni düzenlemeyle, işletmenin ısıtılması, sıcak su ihtiyacının
karşılanması ve döner fırınının çalıştırılması için kullanılan doğalgaz
tüketiminde % 50’lik bir düşüş sağlandı. Böylece yılda yaklaşık 8700
metreküp daha az doğalgaz tüketimi ve kirletici hava emisyonlarının
azalımı mümkün hale geldi.
Kaynak: Çevre Mühendisleri Odası
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği
Ve
Çevresel Etkileri Konferansı,
18-20 Ekim 2007
KONYA
TEŞEKKÜRLER…
Gökhan ÖZEN
Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi
Download