vektör-kuvvet -kuvvet dengesi

advertisement
DERS : FİZİK
KONU: VEKTÖR-KUVVET -KUVVET DENGESİ
Fizikte her şeyi sayılarla ve ifadelerle anlatırız ;
Bazı şeyleri anlatmak için sayılar (SKALER BÜYÜKLÜK) yeterlidir.
Bazı şeyleri anlatmak için sayılar yetersiz olur yanında ifadeleri de kullanmamız
gerekir.(VEKTÖREL BÜYÜKLÜK).
Yukarıda da belirttiğimiz gibi iki çeşit büyüklük vardır.
1​-SKALER BÜYÜKLÜK
​
; Anlatımında sayısal ifadeler
yeterlidir.(Sıcaklık,kütle,enerji,...).
2-VEKTÖREL BÜYÜKLÜK
​
; Anlatımında sayısal ifadelerin yetersiz olduğu
büyüklüklerdir.(Ağırlık,hız,kuvvet,ivme,...).Sayısal ifadelerin yanında yön ve
doğrultuda olmalıdır.
VEKTÖR NEDİR?
Vektörlerin Elemanları;
-YÖNÜ : OKUN YÖNÜ
-ŞİDDETİ (BÜYÜKLÜĞÜ) :VEKTÖRÜN SAYISAL DEĞERİ
-DOĞRULTUSU : BULUNDUĞU POZİSYON (GÜNEY/KUZEY-DOĞU/BATI)
-UYGULAMA NOKTASI
VEKTÖRLERİN EŞİTLİĞİ: ​BÜYÜKLÜĞÜ VE YÖNÜ EŞİT OLAN VEKTÖRLERDİR.
BİR VEKTÖRÜN NEGATİFİ : ​VEKTÖRÜN AYNI DOĞRULTUDA AYNI
BÜYÜKLÜKTE TERS YÖNLÜ HALİDİR.
VEKTÖRLERİN TOPLANMASI
UCUCA EKLEME YÖNETİMİ: ​Bir vektörün ucunu diğer vektörün başlangıç
noktasına ekleyerek elde edilir .
PARALELKENAR YÖNTEMİ: ​Vektörlerin ucunu bir araya getirip, paralel kenar
oluşturma metodudur.
VEKTÖRLERİN ÇIKARILMASI
Vektörlerde çıkarma işlemi yoktur sadece bazı vektörlerin negatif alınmış hali ile
toplama işlemi vardır. Toplama işlemini yukarıda anlatmıştık.
VEKTÖRLERİN BİLEŞENLERİNE AYRILMASI
Vektörleri oluşturan bir yatay bir dikey bileşen vardır .
Kx=K*cosa
Ky=K*sina
şeklinde bulunur.
​ UVVET NEDİR?
K
Duran cismi hareket ettirebilen, hareket eden cismi durdurabilen etkiye kuvvet denir.
Kuvvet vektörel bir büyüklüktür.
Birimi NEWTON (N) ‘dur.
Dinamometre ile ölçülür.
BİLEŞKE KUVVET
Bir cisme etkiyen kuvvetlerin toplamına bileşke kuvvet denir.
● Aynı yönlü ise toplanır.
● Zıt yönlü ise çıkartılır.
KESİŞEN KUVVETLERİN BİLEŞKESİ
Bir açı ile kesişen kuvvetlerin bileşkesi cosinüs teoremine göre yapılır.
ÖZEL DURUMLAR VAR !!!!
a=60 derece ise R=F √3 tür
a =120 derece ise R=F dir.
a=90 derece ise R =F √2 dir.
İki kuvvetin dengeleyici kuvvetini bulmak vektörel toplamını dengeleyen ters
kuvvettir.
Peki 3 kuvvet olursa kuvvetlerin dengesini ne yapacağız??
LAMİ TEOREMİ ni kullanıyoruz.
Peki nedir bu teorem????
BURADAKİ SABİT ORANI KULLANARAK ÇOĞU SORUYU ÇÖZEBİLİRİZZZ…
​KOLAY GELSİN ARKADAŞLAR
SORULARLAGELDİK
Download