deniz ticareti genel müdürlüğü haber bülteni

advertisement
DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HABER BÜLTENİ
Sayı:K-002
15.03.2016
Konteyner İstatistikleri, Şubat 2016
Konteyner elleçlemesi %16,4 arttı
Limanlarımızda gerçekleşen toplam konteyner elleçleme miktarı 2016 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %16,4 artarak 694 bin 267 TEU’ ya ulaştı.
Binler
Limanlarımızda Gerçekleştirilen Toplam Konteyner Elleçlemesi, Şubat 2016
800
TEU
700
675
600
[DEĞER]
748
731
619
690
664
597
714
694
699
663
651
677
500
400
300
200
100
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
2015
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
2016
İhracat %14,7 arttı
Dış ticaret verileri incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre denizyolu ile yapılan
konteyner ihracatı %14,7 artarak 279 bin 12 TEU oldu. Konteyner ithalatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre
%11,1 artarak 285 bin 983 TEU oldu. Dış ticaret taşımacılığında taşınan toplam konteyner miktarı bir önceki
yılın aynı ayına göre %12,8 artarak 564 bin 955 TEU oldu.
Denizyolu Konteyner Dış Ticareti, Şubat 2016
(TEU)
İhracat
Aylar
Şubat
Yıl
Miktar
2015 243.322
2016 279.012
Ocak-Şubat
İthalat
Değişim (%)
Dış Ticaret
Değişim (%)
257.492
14,7
2015 504.828
2016 540.085
Miktar
285.983
572.138
Değişim (%)
500.814
11,1
527.958
7,0
Miktar
564.995
12,8
1.032.786
8,4
1.112.223
7,7
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
Kabotajda konteyner elleçlemesi %43,4 arttı
Kabotajda konteyner elleçlemesi 2016 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %43,4 artarak 54 bin
485 TEU oldu. Transit konteyner elleçleme miktarı ise 74 bin 787 TEU ile bir önceki yılın aynı ayına göre %29,4
artış gösterdi.
En fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke Mısır oldu
Mısır, 2016 yılı Şubat ayında 97 bin 38 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır’ı sırasıyla
81 bin 182 TEU ile Yunanistan ve 50 bin 748 TEU ile İtalya takip etti.
En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Şubat 2016
120.000
TEU
97.038
3.629
100.000
81.182
80.000
8.736
57.251
60.000
50.748
2.643
39.208
40.000
49.374
8.128
20.898
20.456
20.000
36.158
33.238
37.035
21.608
27.207
20.790
15.427
İtalya
Çin
Belçika
0
Mısır
Yunanistan
İHRACAT
İTHALAT
TRANSİT
En fazla ihracat yapılan ülke Mısır oldu
2016 yılı Şubat ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla konteyner elleçlemesi 36 bin 158 TEU ile Mısır
gerçekleşti. Mısır’ı sırasıyla 33 bin 238 TEU ile Yunanistan ve 27 bin 207 TEU ile İtalya takip etti.
İhracatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Şubat 2016
40.000
TEU
36.158
35.000
33.238
30.000
27.207
23.376
25.000
20.000
20.790
32.695
24.465
19.883
15.000
21.750
20.790
10.000
5.000
0
8.772
7.325
Yunanistan
İtalya
3.463
Mısır
Türk Bayraklı Gemiler
1.626
İspanya
Çin
Yabancı Bayraklı Gemiler
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
İthalatta da ilk sırayı Mısır aldı
2016 yılı Şubat ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla konteyner elleçlemesi 60 bin 68 TEU ile Mısır ile
gerçekleşti. Mısır’ı sırasıyla 39 bin 468 TEU ile Yunanistan ve 22 bin 269 TEU ile İtalya takip etti.
İthalatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Şubat 2016
70.000
TEU
60.000
57.251
50.000
39.208
40.000
30.000
54.020
22.512
21.608
20.898
20.000
10.000
0
16.696
14.514
21.608
20.456
6.383
3.231
Mısır
20.456
Yunanistan
Belçika
Türk Bayraklı Gemiler
İtalya
Çin
Yabancı Bayraklı Gemiler
Dış Ticarette elleçlenen konteynerin %16,3’ü Türk Bayraklı Gemiler ile oldu
Dış ticarette elleçlenen konteyner miktarı 2016 yılı Şubat ayında 564 bin 228 TEU olarak gerçekleşti. Türk
Bayraklı gemiler ile yapılan konteyner elleçlemesi bir önceki yılın aynı ayına göre %27,5 artarak 91 bin 823 TEU
oldu. Yabancı Bayraklı gemiler ile yapılan konteyner elleçlemesi 473 bin 172 TEU ile bir önceki yılın aynı ayına
göre %10,13 artış gösterdi.
Geminin Bayrağına Göre Dış Ticaret, Şubat 2016
(TEU)
Türk Bayraklı
Aylar
Yıl
Miktar
Şubat
2015
72.017
2016
91.823
2015
145.560
2016
168.497
Ocak-Şubat
Yabancı Bayraklı
Değişim (%)
Miktar
Değişim (%)
429.667
27,50
473.172
10,13
888.096
15,8
943.726
6,3
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 15 Nisan 2016’dır.
AÇIKLAMALAR
Çalışmanın kapsamını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı limanlarımızda yükleme ve
boşaltma yapan Türk ve yabancı bandıralı gemilere ait veriler oluşturmuştur. Konteyner bilgilerine ait veriler,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde kurulmuş veri giriş sistemi olan Liman Yönetimi Bilgi
Sistemi (LYBS) aracılığıyla elde edilmiştir.
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
Download