Eylül 2016 - TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

advertisement
DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HABER BÜLTENİ
Sayı:Y-009
17.10.2016
Yük İstatistikleri, Eylül 2016
Yük elleçlemesi %2,6 azaldı
Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 2016 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %2,6 azalarak 33 milyon 824 bin 145 tona ulaştı.
Limanlarımızda Gerçekleştirilen Toplam Yük Elleçlemesi, Eylül 2016
45
Milyon Ton
40
35
35
30
34
32
31
OCAK
ŞUBAT
36
36
35
35
MART
NİSAN
38
37
35
36
36
34
36
39
35
34
37
35
34
25
20
15
10
5
0
MAYIS
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
2015
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
2016
Denizyolu ile yapılan dış ticaret %1,8 arttı
Dış ticaret verileri incelendiğinde, limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı 2016 yılı Eylül
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0 artarak 7 milyon 662 bin 564 ton oldu. Limanlarımızda
gerçekleştirilen ithalat amaçlı boşaltma miktarı 2016 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1
azalarak 16 milyon 503 bin 811 ton olarak gerçekleşti. Dış ticaret taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı
bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 artarak 24 milyon 166 bin 375 ton oldu.
Denizyolu ile Dış Ticaret, Eylül 2016
Aylar
Eylül
Ocak-Eylül
(TON)
Yıl
2015
2016
İhracat
Miktar Değişim (%)
6.721.788
7.662.564
14,0
İthalat
Miktar Değişim (%)
17.026.719
16.503.811
-3,1
Dış Ticaret
Miktar Değişim (%)
23.748.507
24.166.375
1,8
2015
2016
68.258.294
71.208.722
152.143.520
161.209.802
220.401.814
232.418.524
4,3
6,0
5,5
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
Transit yük elleçlemesi %17,5 azaldı
Transit yük elleçlemesi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 oranında azalarak 5 milyon 270
bin 119 ton oldu. Kabotajda gerçekleştirilen yük elleçleme miktarı 4 milyon 387 bin 651 ton ile bir önceki yılın
aynı ayına göre %4,1 azaldı.
En fazla artış Briketlenmiş Taşkömüründe oldu
Briketlenmiş Taşkömürü yük cinsinde Eylül ayında 349 bin 470 ton yük elleçlemesi gerçekleşti ve 344 bin 584
ton ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. (40’lık Dolu) Konteyner
ise 446 bin 8 ton düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla azalma gösteren yük cinsi oldu.
Dış Ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan yük Ham Petrol oldu
Ham Petrol, 2016 yılı Eylül ayında 2 milyon 257 bin 926 ton ile dış ticarette limanlarımızda en fazla miktarda
elleçlenen yük cinsi oldu. Bunu sırasıyla, 1 milyon 976 bin 969 ton ile Taşkömürü ve 1 milyon 249 bin 767 ton
ile Hurda Demir takip etti.
Denizyolu ile Yapılan Dış Ticarette İlk 5 Yük Cinsi*, Eylül 2016
2.500.000 Ton
2.257.926
Rusya
2.000.000
Malta
1.976.969
Ukrayna
Diğer
Letonya
Diğer
1.500.000
Irak
Kanada
1.000.000
İran
1.249.767
Kolombiya
Kanada
1.079.804
İngiltere
Hollanda
959.612
İtalya
Diğer
Hollanda
Rusya
Diğer
Rusya
Hindistan
Ukrayna
Finlandiya
500.000
Diğer
Mısır
İsrail
Norveç
Rusya
Amerika
Rusya
Brezilya
Hurda Demir
Motorin
Demir Cevheri ve
Konsantreleri
0
Ham Petrol
Taşkömürü
(Briketlenmemiş)
*Konteynerler ve araçlar yük cinsi olarak değerlendirilmediğinde
Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi Klinker oldu
Klinker, Eylül ayında ihracat yükleri içerisinde 503 bin 815 ton ile ilk sırayı aldı. Klinker yük cinsini sırasıyla 453
bin 913 ton ile Ham Petrol ve 440 bin 135 ton ile Feldispat takip etti.
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Yük Cinsi*, Eylül 2016
600.000 Ton
503.815
500.000
Kolombiya
453.913
Gana
Amerika
400.000
440.135
Bulgaristan
Hollanda
411.527
Mısır
376.237
Polonya
Suudi Arabistan
Trinidad Tobago
Diğer
Yemen
Gine
Mısır
300.000
Fildişi Sahilleri
Sierra Leone
Libya
İsrail
İsrail
Çin
200.000
İspanya
Amerika
Diğer
Diğer
100.000
Amerika
İtalya
Malta
Diğer
Amerika
0
Klinker
Ham Petrol
Feldispat
İnşaat Demiri
Portland Çimento
* Konteynerler ve araçlar yük cinsi olarak değerlendirilmediğinde
Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük Taşkömürü oldu
Taşkömürü, Eylül ayında ithalat yükleri içerisinde 1 milyon 976 bin 969 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla 1
milyon 804 bin 13 ton ile Ham Petrol ve 1 milyon 249 bin 767 ton ile Hurda Demiri yük cinsi takip etti.
Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Yük Cinsi*, Eylül 2016
2.500.000
2.000.000
Ton
1.976.969
Ukrayna
1.804.013
Letonya
Diğer
Diğer
Rusya
Kanada
Irak
1.500.000
1.249.767
Kanada
1.000.000
İngiltere
Kolombiya
İran
Hollanda
1.059.234
Hollanda
Diğer
878.608
İtalya
Rusya
Ukrayna
Rusya
Hindistan
Diğer
İsrail
Amerika
Rusya
Brezilya
Hurda Demir
Motorin
Demir Cevheri ve
Konsantreleri
Finlandiya
500.000
Rusya
Norveç
Mısır
0
Taşkömürü
(Briketlenmemiş)
Ham Petrol
* Konteynerler ve araçlar yük cinsi olarak değerlendirilmediğinde
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
Dış Ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan ülke Rusya oldu
2016 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette elleçlenen 24 milyon 166 bin 375 ton yükün 3 milyon
371 bin 193 tonu (%13,95’i) Rusya ile gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 2 milyon 135 bin 408 ton (%8,84’ü) ile
Mısır, 1 milyon 594 bin 814 ton (%6,6’ı) ile Amerika takip etti.
Denizyolu ile Yapılan Dış Ticarette İlk 5 Ülke, Eylül 2016
4.000.000
Ton
3.371.193
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.135.408
2.000.000
3.046.530
1.594.814
1.389.364
1.500.000
1.535.984
1.000.000
608.453
1.517.704
500.000
1.389.364
599.424
324.663
0
Rusya
1.307.355
698.902
Mısır
77.110
Amerika
Türk Bayraklı Gemiler
Yabancı Bayraklı Gemiler
Kolombiya
İtalya
En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu
2016 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 771 bin 504 tonla İtalya ile
gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 713 bin 929 ton ile Mısır ve 646 bin 618 ton ile Amerika takip etti.
Denizyolu ile Yapılan İhracatta İlk 5 Ülke, Eylül 2016
900.000
800.000
Ton
771.504
713.929
700.000
600.000
646.618
315.499
570.736
500.000
444.427
552.092
400.000
200.000
443.133
631.914
300.000
339.944
456.005
100.000
161.837
0
İtalya
Mısır
Türk Bayraklı Gemiler
14.704
Amerika
127.603
104.483
İspanya
Yunanistan
Yabancı Bayraklı Gemiler
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
2016 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 254 bin 581 ton ile Rusya
ile gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 421 bin 479 ton ile Mısır ve 1 milyon 336 bin 270 ton ile Kolombiya
takip etti.
Denizyolu ile Yapılan İthalatta İlk 5 Ülke, Eylül 2016
3.500.000
Ton
3.254.581
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.944.468
1.421.479
1.500.000
1.336.270
948.196
1.000.000
921.262
983.892
1.336.270
500.000
711.167
885.790
310.113
437.587
Rusya
Mısır
Kolombiya
Türk Bayraklı Gemiler
210.095
62.406
Amerika
0
Ukrayna
Yabancı Bayraklı Gemiler
Dış Ticarette elleçlenen yükün %13,27’si Türk Bayraklı Gemiler ile oldu
Dış ticarette elleçlenen toplam yük hacmi Eylül ayında 24 milyon 166 bin 375 tona ulaştı. Türk Bayraklı gemiler
ile Eylül ayında yapılan yük elleçlemesi 3 milyon 206 bin 161 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %7,92
oranında arttı. Yabancı Bayraklı gemiler ile Eylül ayında yapılan yük elleçlemesi 20 milyon 960 bin 214 ton ile
bir önceki yılın aynı ayına göre %0,88 artış gösterdi.
Geminin Bayrağına Göre Dış Ticaret, Eylül 2016
Aylar
Eylül
Ocak-Eylül
(TON)
Yıl
2015
2016
Türk Bayraklı
Miktar
Değişim (%)
2.970.905
3.206.161
7,92
Yabancı Bayraklı
Miktar
Değişim (%)
20.777.602
20.960.214
0,88
2015
2016
26.530.606
28.292.803
193.871.208
204.125.721
6,64
5,29
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
Sıvı Dökme Yük de %15,28 azalış gerçekleşti
Limanlarımızda Eylül ayında kargo tiplerine göre en fazla elleçleme 11 milyon 623 bin 332 ton ile sıvı dökme
yüklerde oldu. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,28
azalış gösterdi. Sıvı dökme yükleri 8 milyon 887 bin 832 ton ile geçen yılın aynı ayına göre %2,76 artış
gösteren katı dökme yükler takip etti.
Kargo Tipine Göre Yük Elleçlemesi, Eylül 2016
(TON)
Katı Dökme Yük
Miktar Değişim (%)
Aylar
Yıl
Eylül
2015 8.648.881
2016 8.887.832
Ocak-Eylül
2015 81.357.428
2016 86.513.704
Sıvı Dökme Yük
Miktar Değişim (%)
2,76
13.720.403
11.623.332
6,34
107.540.691
107.821.332
Genel Kargo
Miktar Değişim (%)
-15,28
4.517.716
5.406.094
0,26
46.257.652
49.942.761
Konteyner
Araç İçi Taşınan Yük
Miktar Değişim (%) Miktar Değişim (%)
19,66
7.197.464
7.318.569
1,68
629.174
588.318
7,97
64.172.757
70.646.732 10,09
6.032.483
5.970.753
-6,49
-1,02
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 15 Kasım 2016’dır.
AÇIKLAMALAR
Çalışmanın kapsamını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı limanlarımızda yükleme ve
boşaltma yapan Türk ve yabancı bandıralı gemilerce taşınan yükler oluşturmuştur. Yük bilgilerine ait veriler,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde kurulmuş veri giriş sistemi olan Liman Yönetimi
Bilgi Sistemi (LYBS) aracılığıyla elde edilmiştir.
YASAL UYARI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bültende yer alan bilgilerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması
konusunda hiçbir taahhüt ve sorumluluk kabul etmez. Bültendeki bilgilerin yanlış ve eksik kullanımı veya
yorumlanması sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na hiçbir kusur ve sorumluluk
yüklenemez.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bültende yer alan bilgileri önceden bildirimde bulunmaksızın
değiştirebilir veya Bülten’den kaldırabilir.
Bilgi için: Mustafa Tolga AVCI
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
e-posta: [email protected]
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İstatistik, Tahmin ve Modelleme Şube Müdürlüğü
Download