Haberci71.com - Kırıkkale Haberleri | MİLLİYETÇİLİK YOK AMA

advertisement
MİLLİYETÇİLİK YOK AMA
Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 14 Ağustos 2013
Geçerli Tarih: 19 Temmuz 2017, 04:26
Site: Haberci71.com - Kırıkkale Haberleri
URL: http://www.haberci71.com/yazar.asp?yaziID=10164
MİLLİYETÇİLİK YOK AMA …
Şükürler olsun bizim almış olduğumuz pek çok manevi birikimlerimiz milliyetçilik
konusunda olduğu gibi İslam anlayışı üzerinedir. Yani attığımız her adımı İslam fıtratı
üzerine atsak keşke ama atamıyoruz ama anlayışımız ve içimizin götürdüğü İslam
fıtratıdır.
İslam anlayışında Milliyetçilik, müspet ve menfi olmak üzere iki türlüdür. Bu
ayrımları bilmediğimiz zaman yanlış düşüncelere ve kanaatlere sahip oluruz ki, bu da bizi
birçok zafiyete götürür. Zira menfi ve müspet milliyetçilik sahipleri milliyetçi çatısı altında
değerlendirildiği için, bu iki anlayışta aynıymış gibi değerlendirilmektedir.
Müspet (iyi) Milliyetçilik: Din, dil, tarih, kültür, an’ane vs gibi milleti oluşturan
değerlerin korunması, geliştirilmesi için çabalayan, antropolojik ırkçılığı benimsemeyen,
başka milletleri hor ve hakir görmeyen bir milliyetçilik anlayışıdır. En güzel örneği Türk
Milliyetçiliğidir.
Menfi (kötü) Milliyetçilik: Üstün ırk anlayışının yer aldığı, başka milletlere
emperyalist bakışı olan milliyetçilik anlayışıdır. Bu milliyetçilik anlayışında ırk, dinden önce
gelir. Örnek Adolf Hitler’in milliyetçilik anlayışı. Hitler Ari ırkının üstünlüğünü savunuyordu.
Yine aynı şekilde amatör biyolog Charles Darwin’de Avrupa milletlerinin üstün ırka
mensup olduğuna inanıyordu.
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bugünkü anlaşılan manasıyla milletten, Rum
Suresinin 22. ayetinde şöyle bahsedilmektedir: “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin
ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz
bunda bilenler için elbette ibretler vardır.”
Hucurat
Suresinin
13’ncü
ayetinde
ise
şöyle
buyrulmaktadır:
“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız
için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en
üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar
olandır.”
Ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı üzere Kur’an, milletlerin varlığını rabbimizin
kudretinin delillerinden birisi olarak zikredilmektedir. O halde milletlerin yok olmasının
engellenerek, varlığının devam ettirilmesi gerekmektedir. Milliyeti inkâr ederek, insanları
soysuzlaştırıp tek bir millete mensup kılmaya çalışmak, yukarıdaki ayetlerden de
anlaşılacağı üzere dinimize uygun olmadığı gibi ilme, sosyolojiye ve mantığa da aykırıdır.
Yüce dinimiz İslamiyet ırkçılığı kesin ve açık bir şekilde yasaklamıştır. Bu konu da
Kur’an-ı Kerim’de ayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamberimizin hadis-i şerifleri de
mevcuttur.
Hucurat Suresi 13 ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Muhakkak ki Allah yanında en
değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır.”
Bu ayetlerden anlaşılacağı üzere, İslam’a göre üstünlük takvada yani Allah’a
yaklaşmadadır Hz. Muhammed (s.a.v) bu konuda Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmaktadır:
“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar da kardeştir. Allah
katında en hayırlınız, Allah’tan en çok korkanınızdır. Arab’ın Acem’e, Acem’in de Arab’a,
sarı ırkın siyah ırka, siyah ırkında sarı ırka üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.”
Günümüzde olayları işine geldiği gibi yorumlayan ve insanlara deklare eden
anlayışın İslamı daha iyi anlaması gerekir. Irkımızdan utanmadığımız gibi gurur
duyduğumuz gibi bir o kadar da üstün ırk anlayışından kaçınırız. Çünkü anlayışımız İslam
anlayışıdır. Kimse bize üstün ırk anlayışını dayatamayacağı gibi kavmiyetsizliği de
dayatamaz.
Selam ve dua ile…
Download