ozonun kullanıldığı alanlar ozon terapinin belli başlı uygulama

advertisement
OZON TERAPİNİN BELLİ BAŞLI
UYGULAMA YÖNTEMLERİ
OZONUN KULLANILDIĞI ALANLAR
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Anti-aging etki
Oksijen etkisi
Zayıflama
Selülit tedavisi
Dolaşım bozuklukları, tansiyon
düzenlenmesi
Kronik yorgunluk sendromu
Nörolojik hastalıklar
Stres,Depresyon
Cinsel fonksiyon düzelmesi
Yaşlılık (Geriatrik problemler)
Bakteriyel, Virus, Mantar Enfeksiyonları
Göz hastalıkları
Cilt hastalıkları
Bağışıklık
Diş hekimliği
Solunum hastalıkları
Kanser tedavisi
Kas Eklem Romatizmal hastalıklar
Mide, Bağırsak hastalıkları
Diabet
Hafıza, genel iyilik hali
OZONLA KAN YIKAMA
o
Major Yöntem; En yaygın kullanılan bu metotla
50-200 ml kan alınarak, dozu belirlenmiş
ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri
verilmesidir.
Steril vakumlu bir şişeye kişinin kanının alınıp,
ozonlanıp, alınan kanın kişiye aynı damardan geri
verilmesiyle yapılan bu tedavi 15 dakika içinde kanı
yıkayıp temizleyerek vücut direncini artırır. Yıl içinde
15'er dakikalık 10-15 kürle hep genç ve zinde kalmak
mümkündür.
o
Minor Yöntem; Kişiden alınan 2-5 cc kan,
belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine
enjekte edilir.
Toksinlerin atılması, doku oksijenlenmesi, bağışıklık
ve dolaşım sisteminin güçlenmesi amacıyla uygulanan
ana tedavi yöntemidir.
o
Subkütan; Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon
gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte
edilir.
o
Torbalama (Bagging) El, kol, ayak gibi
organlardaki iyileşmeyen yaralarda özel bir
torba içine alarak ozon verme işlemidir.
Ozon uygulamaları haftada 1-2 kez ve ortalama 10
seans yapılır. % 95-98 oksijen karışımı ile birlikte
kullanılır. Son derece doğal bir madde olan ozon her
gün biraz daha yaşlanmakta olan bedene sunulmuş
gerçek bir hediyedir
Ozonun çok önemli bir etkisi de kan ve dokuların daha
iyi oksijenlenmesidir. Ozon verilmesiyle kırmızı kan
hücrelerinin taşıdığı O2 artar. Gerek kanda gerekse
O2' nin dağıldığı tüm doku ve hücrelerde enerji artışı
olur. Daha dinamik, enerjik, daha genç ve aktif bir
vücut ile kişi kendini çok daha zinde hisseder.
Ayrıca daha iyi oksijenlenen hücrelerin habisleşme
meyilleri de azalır. Kanser oluşumunda gayet iyi
bilinen gerçeklerden biri de kanser hücrelerinin
oksijensiz ortamı sevmesidir.
o
Vücut Boşluklarına Ozon Gazı Verilmesi; Rektalmakat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna
püskürtme ile ozon verilir.
o
Ozonlanmış ürünlerin kullanılması; (ozonlu su,
ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen
sürülmesi şeklinde uygulanır.)
Kitle veya lezyon içine veya etrafına ozon
uygulaması.
o
o
Bu uygulamalardan bir veya bir kaç yöntemi
hastamızın durumuna göre seçerek ve
bilgilendirerek uygulamaktayız.
HANGİ HASTALIĞA NASIL ETKİ
EDİYOR?
Güçlü bir bellek fonksiyonu: Belleğini güçlendirmek
isteyenler, hafıza sorunu yaşayanlar ve konsantrasyon
kapasitesini arttırmak isteyenler ozon terapiden
yararlanabilir.
Cinsel fonksiyon sorunları: Ozon terapi alanlarda cinsel
fonksiyonlarda artış gözlenmiştir.
Kronik yorgunluk sendromu: Ozon Kronik Yorgunluk
Sendromunda önemli düzelmeler sağlayabilmekte ve hücre
seviyesinden başlayarak vücutta hastalığın yol açtığı kötü
etkiler anlamlı düzeyde silinebilmektedir.
İyileşmeyen yaralar: Şeker hastalığına bağlı yaralar,
iltihaplı ve iyileşmeyen yaralar, yatakta uzun süre yatmaya
bağlı ortaya çıkan yaralar (dekübitüs ülseri), dolaşım
bozukluğuna bağlı bacaklarda ortaya çıkan ciddi yaraların
tedavisinde kullanılır.
Kanser tedavisi: Ozon tedavisinin, direkt tümör hücrelerini
öldürme etkisi yanında, bağışıklık sistemini güçlendirici,
kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini engelleyici
etkisi de vardır. Kemoterapi ve radyoterapinin tümör
üzerindeki öldürücü etkilerini artıran tamamlayıcı tedavi
olarak oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Kas, kemik ve eklem rahatsızlıkları: Eklem harabiyeti,
kıkırdak hasarları, romatoid artrit gibi bağışıklık hastaları,
adale ağrıları, fibromiyalji sendromu gibi sorunlarda ozon
terapi uygulanmaktadır.
Ortopedide Ozon Kullanımı
Eklem İçi Ozon Uygulaması gibi ortopedide ve ağrı
tedavisinde pek çok uygulama yöntemi ile
kullanılmaktadır.Major uygulama ile genel etkileri yanısıra
bölgesel uygulamalar ile lokal enjeksiyon etkisinden
yaralanılmaktadır.
Bel Fıtığı ve Ozon Kullanımı
Ozon bel fıtığının küçülmesini sağlar. Böylece sinir köküne
olan bası azalır.
Ozon omurilik sinir kökleri üzerinde ağrı kesici etki yapar.
Ozon anti enflamatuar etki ile kasları gevşeterek sinirler
üzerindeki baskıyı azaltır.
Download