projenin adı:matematikte işlem kolaylığı

advertisement
PROJENİN ADI:MATEMATİKTE İŞLEM KOLAYLIĞI
PROJENİN AMACI:
Bu projenin amacı gerek matematik derslerinde olsun gerek sınavlarda,üniversite
sınavlarında olsun basamak sayısı fazla olan sayıları çarpmada kolaylık sağlamaktır.
GİRİŞ:
Öğrencilerin büyük çoğunluğu girdikleri sınavlarda,test çözerken çarpma işlemlerinde
basamak değeri büyük olmayan sayılarda zorlanmazken sayıların basamak değerleri
büyüdükçe işlem yapmakta zorlanıyorlar ve bununla da kalmayıp zaman kaybı
yaşıyorlar.Yaşadıkları bu zaman kaybı da onların diğer sorulara zaman bulamaması gibi
olumsuzluklara neden açmaktadır.Bu sebeplerden dolayı da projemiz öncelikle öğrencilerin
bu sorunların önüne geçilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER:
Bir basamaklı sayıları 9 ile çarpmanın kısa yolunu vermeye gerek olmadığından, direk
iki basamaklı sayılarla başlıyoruz.
Bu yöntemi bir örnek üzerinde inceleyelim.
23 ile 99'u çarpalım. Öncelikle, 23'ün bir eksiğini alıp(22) ilk 2 basamağa yazıyoruz.
Daha sonra bu 22'yi 99'a tamamlayan sayıyı(77) bulup son 2 basamağa yazıyoruz ve sonucu
bulmuş oluyoruz(2277). Daha büyük bir sayıda yapalım.
85 ile 99'u çarpalım. 85'in bir eksi 84. 99'a tamamlayan sayı 15. Ve cevap 8415.
Gelelim 3 basamaklı sayıyla çarpmaya. Hiçbir fark yok, yine aynı işlemi yapacağız.
527 ile 999'u çarpalım. 527'nin bir eksiği 526. 999'a tamamlayan sayı 473. Ve cevap
526.473.
4 - 5 - 6 - 10 ya da kaç basamaklı olursa olsun, hangi sayıyı içinde hep 9 bulunan
sayıyla çarparsanız çarpın, bu işlem ile cevabı bulabilirsiniz. (İki sayının da basamak sayısı
aynı olmak koşuluyla.)
Bu işlemi 10 basamaklı sayılarda da deneyelim.
5.736.596.747 x 9.999.999.999 Cevap: 5.736.596.746.426.340.325
Eğer içinde hep 9 rakamı olan sayı, çarpıldığı sayıdan basamak değeri olarak fazlaysa,
cevapta sayının 1 eksiğini aldığımız yerden sonra fazla olduğu basamak değeri kadar 9
koyarız.Yani cevabın tam ortasına.Örneğin;
574 x 9999=5.739.426
8145 x 999.999= 8.144.991.855
SONUÇLAR VE TARTIŞMA:
Şu bir gerçek ki sınavlarda yaşanan zaman kayıpları öğrencilerin büyük çoğunluğunda
sorun olarak görülmektedir. Öğrenciler zaman kaybı yaşamamak için işlemleri hızlı bir
şekilde yapmaya çalışıyorlar ve buda beraberinde yapılan işlem hatalarını kaçınılmaz
kılıyor.Bu projeyi yaparken de bu zaman kayıplarını önlemek ve aceleciliğin beraberinde
getirdiği işlem hatalarını önlemek amacıyla tasarlanmıştır.
Bu projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için okullar da öğretmenlerin ders
anlatmanın yanı sıra öğrencilere sınavlarda kolaylık sağlaması için bu ve bunun gibi pratik
yolları da öğretmesi gerekmektedir.
Bunu sağlamak için de MEB yardımıyla ders müfredatlarına bu işlem kolaylığı
sağlayacak yöntemlerin eklenmesi ve zorunlu kılınması gerekmektedir.
Sayfa 2
Download