Nebülizasyon

advertisement
“NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL?”
Ecz. Pırıl Karataş
04.04.2014
TÜKED
ASTIM EPİDEMİYOLOJİ


Astımın dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi
etkilediği düşünülmektedir.
Bu rakam ülkemiz için yaklaşık 3.5 milyon kişidir.
1. Türk Toraks Dergisi. Astım Tanı ve Tedavi Rehberi 2010; 11 (11)
ASTIM SOSYAL VE EKONOMİK MALİYET



Astım, hasta veya toplum açısından yüksek
maliyetli bir hastalıktır.
Astım hastalığı toplumu sadece ekonomik anlamda
değil sosyal anlamda da etkilemektedir.
Tüm dünyada önemli bir okul ve iş gücü kaybı
nedenidir. Bu nedenle astımın topluma maliyeti
hesaplanırken sadece hastane ve tedavi giderleri
değil işgücü kaybı (hasta ve yakınlarının) ile
astıma bağlı erken ölümler de gözönüne
alınmalıdır.
1. Türk Toraks Dergisi. Astım Tanı ve Tedavi Rehberi 2010; 11 (11)
ASTIM SOSYAL VE EKONOMİK MALİYET



Ayrıca;
Plansız doktor ziyareti (muayenehane, acil veya
hospitalizasyon)
düzenli
tedaviden
daha
maliyetlidir.
Ancak hastalığın tedavi edilmemesinin maliyeti
daha yüksektir.
1. Türk Toraks Dergisi. Astım Tanı ve Tedavi Rehberi 2010; 11 (11)
ASTIM SOSYAL VE EKONOMİK MALİYET

o
o
Örnekler;
Çocuklarda yapılan çok merkezli bir çalışmada 12 merkezden
618 astımlı çocuğun harcamalarının analizinde yıllık toplam
maliyeti 1597.4 ± 236.2 USD olarak bulunmuştur. Yıllık maliyet
sık hekim ziyareti,hastane yatışı, astım şiddeti, okul günü kaybı
ile ilişkili bulunmuştur.
Erişkin astımlıların poliklinik başvurularındaki maliyeti ve
kaynaklarını araştıran bir diğer çalışmada allerji kliniğine ve
öğretim üyelerine başvurularda daha yüksek maliyet bulunmuş;
ayrıca tedavi süresi, astım şiddeti, hayat kalitesi ve son 6 ay
içinde hekim başvurusu maliyetle ilişkili bulunmuştur.
1. Türk Toraks Dergisi. Astım Tanı ve Tedavi Rehberi 2010; 11 (11)
ASTIM SOSYAL VE EKONOMİK MALİYET


Astıma bağlı maliyetlerin büyük kısmı hastalığın
yetersiz kontrol altına alınması ve ataklarla
ilişkilidir.
Sonuç olarak; Astım, dünyada ve ülkemizde
patogenez, tanı ve tedavisinde tüm ilerlemelere
rağmen morbiditesi ve maliyeti yüksek bir
hastalıktır.
1. Türk Toraks Dergisi. Astım Tanı ve Tedavi Rehberi 2010; 11 (11)
ASTIM KONTROL ALTINA ALINABİLİR...



Astm kontrolü, hastalığın klinik belirtilerinin
kontrol altına alınmasıdır.
Astımın kontrol altında olduğunun en iyi klinik
göstergesi, az sayıda atak yaşanmasıdır.
Astım uygun bir tedavi ile kontrol altına alınabilir.
1. Türk Toraks Dergisi. Astım Tanı ve Tedavi Rehberi 2010; 11 (11)
İNHALASYON TEDAVİSİ İLE...

Daha düşük doz

Direkt akciğerlere (hedef organ) ulaşma

Hızlı etki

Daha az yan etki
1.Rees J. Br Med J 2005; 331: 504-506
İNHALASYON TEDAVİSİ
İnhaler cihazlar:

Cihazın şekli, tipi (ölçülü doz inhaler:ÖDİ, kuru
toz inhaler:KTİ, nebülizatör)

İlacın formülasyonu,

Partikül boyutu,

Aerosol bulutunun hızı,

Hastalar tarafından kolay kullanılabilmesi gibi
faktörlere bağlı olarak ilacın alt solunum yollarına
ulaştırılmasında etkinlik farkı gösterirler.
İNHALASYON TEDAVİSİ
NEBÜLİZATÖR
?
NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL?
DİĞER İNHALER CİHAZLARI
KULLANAMAYAN ÖZELLİKLE ÇOCUK
VE YAŞLI HASTALAR
ACİLE BAŞVURAN HASTALAR
(DİSPNE VE TAŞİKARDİ ÖDİ/KTİ
KOORDİNASYONUNU ZORLAŞTIRIR)
EVDE UZUN DÖNEM BAKIM
İHTİYACI OLAN ÖZELLİKLE
HASTANEDE YATARAK TEDAVİ
GÖREN HASTALAR
VENTİLATÖR KULLANAN HASTALAR
KOGNİTİF VE FİZİKSEL BOZUKLUĞU
OLANLAR
(PARKİNSON HASTASI...)
YÜKSEK DOZ SİSTEMİK STEROİD
ALAN HASTALARDA DOZ AZALTMAK
AMAÇLI
NE ZAMAN VE NEDEN NEBÜLİZASYON?
NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL?


Astım atağında hastanın akciğer fonksiyonları kısıtlı, bu durumda
Nebülizasyon ilacın akciğerlere hastanın inspirasyon akım
hızından bağımsız olarak ulaşmasını sağlar.
Nebülizasyon tedavisi ile hastanın koordinasyonuna ve
kooperasyonuna daha az ihtiyaç duyulur, böylece hastanın
tedaviye uyumu artar.

Nebülizasyon, birim zamanda daha çok ilaç verilme imkanı tanır.

Nebülizasyon, gerekli koşullarda rahatlatıcı ilaç (Salbutamol
Nebül) ile birlikte kullanılma imkanı sunar.

Nebülizasyon, sistemik steroid yan etkisinden çekindiğimiz
hastalarda steroid nebül uygulanımı için kullanılabilir.
2.J.Pediatr 1999;135:28-33
1.Holding Chambers versus Nebulisers for Inhaled Steroids in Chronic Asthma. The Cochrane Library 2009 (3).
FARMAKOKİNETİK - FARMAKODİNAMİK
ETKİNLİK
YAN ETKİ
RELATİF RESEPTÖR AFİNİTESİ
Fli
BİLİMSEL KANITLAR
BİLİMSEL KANITLAR
TEŞEKKÜR
EDERİZ
Download