| Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları

advertisement
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız:
Açıklama: “Astımınızı Rahatlatın Hayatınıza Sağlık Katın”
Kategori: Sağlık
Eklenme Tarihi: 02 Mayıs 2017
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2017 22:27
Site:
URL: http://www.mhajans.com/haber_detay.asp?haberID=14870
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun
Yıldız: “Astımınızı Rahatlatın Hayatınıza Sağlık Katın” Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, ‘Dünya Astım Günü’ dolayısıyla
açıklamada bulundu. Yıldız, tüm dünyada her sene Mayıs ayının ilk Salı günü kutlanan bu
günde, yapılan aktiviteler ve bu konudaki diğer çabalarla astım hastalığı hakkında
farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini belirterek Astım Hastalığı ile ilgili şu bilgileri verdi:
ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR VE BELİRTİLERİ NELERDİR? Astım akciğer içi hava
yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler (ataklar) ile seyreden müzmin (kronik) bir
akciğer hastalığıdır. Hava yollarındaki bu daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir tür iltihap
nedeniyle hava yolu duvarının şişmesidir. Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp
verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle
kendini gösterir. ASTIM NE SIKLIKTA GÖRÜLMEKTEDİR? Dünyada yaklaşık 335 milyon kadar
astımlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Astımın görülme sıklığı ülkeler arasında farklılık
göstermekte ve yıllar içinde giderek artmaktadır. ASTIM İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Astım hastalığının ortaya çıkmasında etken olan faktörlere risk faktörleri denir. Astımın
neden bazı bireylerde görülüp, bazılarında görülmediği işte bu risk faktörleri ile açıklanabilir.
Bu faktörler kişiyle ve çevreyle ilgili olmak üzere iki gruptur. Kişisel risk faktörleri içinde
kalıtım yani genetik yapı, cinsiyet ve şişmanlık sayılabilir. Çevresel risk faktörleri ise kalıtsal
olarak yatkın bireylerde astımın ortaya çıkması ve ağırlığı üzerinde rol oynar. Bunlar
alerjenler, tekrarlayan akciğer infeksiyonları, sigara dumanına maruziyet, bazı ilaçlar, iç ve
dış ortam hava kirliliği ve beslenme tarzıdır. ASTIM TANISI NASIL KOYULUR? Yakınmaları
astımla uyumlu olan hastalarda yapılan muayene ve nefes ölçüm testleri ile koyulur. ASTIM
TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ? Astım tedavisinin amacı hastalığın kontrol altına alınması ve
sağlanan bu durumun idame ettirilmesidir. Uygun ilaç tedavisi ile, astımlılar iş ve okul dahil
günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler.
Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu (inhalasyon) ile kullanılan ilaçlardır ve bu
yolla daha az yan etki ile direk hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Özel
cihazlarla verilirler. Tedaviye başlanırken bu özel cihazların kullanım şekli mutlaka hastalara
gösterilmelidir. ASTIMIN TAM KONTROL ALTINDA OLMASI NE DEMEKTİR? Astımlı bir
hastanın gündüzleri astım yakınmasının bulunmaması, gece astım nedeni ile uykudan
uyanmaması, hastalığı tedavi eden ve kontrol altında tutan ilaçları kullanırken ayrıca sık
olarak hızlı etkili nefes açıcı ilaçlara gereksiniminin olmaması, nefes ölçüm testlerinin normal
olması ve günlük işlerini engellenmeden yapabilmesi hastalığın tam kontrol altında olduğunu
gösterir. BÜTÜN ASTIMLILARDA HASTALIK KONTROL ALTINA ALINABİLMEKTE MİDİR?
Maalesef astımı tamamen kontrol altında olan hasta sayısı halen istenen düzeyde değildir.
Halen 4 astımlıdan biri yılda bir kez astım alevlenme (atak) nedeniyle acil servise
başvurmaktadır. Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru teknikle ve
düzenli kullanılmamasının yanı sıra, sigara dumanı, alerjenler ve kimyasallar gibi
tetikleyicilere maruz kalmak ve obezite sayılabilir. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte astımlı
hastaların %10 ve üzerinde bir kısmının halen sigara içmekte olduğu ve %30-40’nın obez
olduğu bildirilmiştir. Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo
vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Tüm astım hastalarının düzenli
eğitim, korunma ve medikal tedavi ile hastalıkları kontrol altına alınabilir ve bu şekilde tüm
sağlıklı bireyler gibi yaşamlarına sorunsuz devam edebilir, çocuk sahibi olabilir ve spor
yapabilirler.
Download