Kariyer Yolu

advertisement
Kariyer Yolu
Java’da Nasıl Bir Yol İzlenmeli?
Kullanılan Kaynaklar:
http://www.injavawetrust.com/onerilersert
ifikaegitim/oneriler/
http://www.javaturk.org/javaya-nasilbaslarim-javayi-nasil-ogrenirim/
http://alicanakkus.com/2016/02/nelerenasil-calismaliyim/
İlk Şart:Sağlam Bir Java SE Bilgisi
• Java ile geliştireceğiniz herşeyin çekirdeği
• İngilizce ve Türkçe kaynaklar mevcut.
• Türkçe Kitap olarak
-Alper Akalın Kim Korkar Java’dan 7. Baskı
-Altuğ Bilgin Altuntaş Java Programlama Dili
Ve Yazılım Tasarımı
• İngilizce olarak Oracle Docs ile çalışabilirsiniz.
Sağlam Java SE Bilgisi Ne Demek?
• Aslında bu paradoks gibi bir şey.
• En azından bir kitabı hakkı ile bitirmek.
• Size kafi gelmiyorsa ikinci bir kitabı
bitirmek.
• Ya da İngilizce kaynaklara geçmek.
• Bol bol kod yazmak, uygulama yapmak.
Ya Sonra?
Hangi Tarafa Gidileceğine Karar Verilmeli
Mobil Piyasa
• Android
Kurumsal Piyasa
• Java EE
Akıllı Telefon
Pazar Payları
Kurumsal Java
• Veri transferinin yoğun olduğu
kurumlar için tasarlanan mimariler.
Örneğin bankalar,büyük alış-veriş web
siteleri gibi.
• Çok fazla alt dalı var.
• Tamamını öğrenmek mümkün değil.
• Türkçe kaynak kısıtlı, çok az.
Kurumsal Java’yı Seçtim, Ne Yapmalıyım?
• Java EE’ye İlk Adım: Servlets
• Kurumsal Java’nın temel taşı Servlet’lerdir.
• En azından orta seviye Servlet bilgisi edinilmeden
ileriki mimarilere geçilmesi oralarda sıkıntı çıkarır.
• Kitap olarak Murat Balkan’ın Servlet&JSP
kitabından,Levent Ergüder’in bloğundan
çalışabilir ya da İngilizce olarak Head First
Sevlet&JSP kitabından da çalışabilirsiniz.
Kurumsal Java’yı Seçtim, Ne Yapmalıyım?
• İkinci Adım: JSP
• View katmanı olarak kullanılır.
• İçinde Java kodları da çalıştırılabilinir ama sevilen
ve tavsiye edilen durum değildir.
• Java kodu ile yapılacak işler Servlet’ta kalmalı.
• Önceki sayfadaki kaynaklar geçerli.
Sonra?
• Servlet&JSP öğrenilmesinin akabinde JSF
öneririm.
• JSF öğrenerek web konusunda iyi birikiminiz olur.
• Java dünyasının standart web çatısıdır.
• MVC üzerine tam oturur, hazır bileşenleri vardır,
olay tabanlıdır.
• Üçüncü parti yazılımlarla desteklenir. PrimeFaces
gibi.
JSF’den Sonra?
• Servlet, JSP ve JSF ile Java EE’nin web
teknolojilerinden bazılarını öğrenmiş olursunuz
fakat işin bir de veri tabanı tarafı vardır.
• Bir projede isteyen JDBC ile de işini görebilir ama
Java EE için pek geçerli olmaz. Bu nedenle ORM
öğrenilmesi gerekir.JPA ve Hibernate bu ORM
çatılarının başında gelir.
Peki Hangi ORM Çatısı?
• Bu tamamen size kalmış.
• JPA ve Hibernate arasında çok fark yok.
• İkisi de kariyer için faydalıdır.
ORM’den Sonra?
• Şimdiye kadar ki saydıklarımız bir Java EE
geliştiricinin en azından bilmesi gerekenlerdi.
• Bu noktadan sonra projelerinizde iş yükünü
çekecek, nesne bağımlılıklarını yönetecek
frameworkler öğrenme yoluna gidebilirsiniz.
• Spring Framework, EJB, CDI bunlardan bazılarıdır.
EJB ve CDI Java EE şartnameleri tarafından
sağlanırken Spring Framework kendi kurallarına
bağlıdır.
ORM’den Sonra?
• Sektörel olarak Spring çok aranır.
• Spring Framework bilmek sizin yararınıza
olacaktır.
• Hiçbir view teknolojisine ihtiyaç duymadan proje
yazmanızı sağlayan Spring MVC de sizin için
kariyer yolunda iyi bir seçim olabilir.
ORM’den Sonra?
• JSF öğrenen arkadaşların da JSF’nin yanına EJB
katmaları yararlarına olacaktır. Sektörde JSF’nin
yanında EJB aranmaktadır.
• JSF Spring ile de kullanılabilir ve belki sizden JSF
+ Spring yazmanız da istenebilir. Bu nedenle EJB
öğrendikten sonra yeni bir amaç olarak Spring’e
başlayabilirsiniz.
ORM’den Sonra?
• Son olarak Web Servisler konusu var.
• İhtiyaca göre Soap, Restful vs. web servisler
bulunmaktadır.
• Farklı platformlar arası veri kullanımını sağlar.
• Java EE yapısı içinde de JAX-WS ve JAX-RS
şartnameleri ile belirlenmiş web servisler yer
almaktadırlar.
Bunların Dışında?
• Java EE içinde web teknolojileri fazlasıyla haşır
neşir olunacağından JavaScript,HTML5 ve CSS3
bilmek size artı puan olarak dönecektir ve bir
nebze gereklidirde.
• Son zamanlarda JS için frameworkler
yaygınlaşmaya başlamıştır.
• Angurlar JS, Ember JS, Backbone.js, jQuery bu
frameworklerden bazılarıdır.
Sonuç Olarak...
• Java öğrenmek ve onun teknolojileri üzerine
gitmek kısa ve basit bir iş değildir.
• Saydığımız teknoloji dışında tonla teknoloji
bulunmaktadır:Struts,Vaadin,GWT vs.
• İhtiyaca göre birini daha öğrenebilirsiniz.
• Herşeyden önce azim ve sabıra ihtiyacanız
olacaktır.
• Java’ya başlayan herkese iyi çalışmalar dilerim.
Download