Slide 1

advertisement
Java® ile Web Uygulaması Geliştirme:
J2EE Teknolojilerine Giriş
Bu 1 günlük seminer, J2EE (Java 2
Enterprise Edition) ile kurumsal web
tabanlı uygulamalar geliştirmeye yönelik
bir giriş yapmayı amaçlamaktadır.
Java programlama diline dayalı ve
sunucu
üzerinde
uygulamalar
çalıştırmaya odaklı J2EE teknolojileri,
kurumsal
intranetlerden
e-ticaret
uygulamalarına, b2b çözümlerinden firma
portallerine kadar çok geniş bir
yelpazede yerini bulmuştur.
Bu seminer, java dilinin “Java Application
Server”lar
üzerinde
çalıştırılacak
kurumsal uygulamalar geliştirilmesindeki
kullanımına yöneliktir.
Katılımcıların Java ya da yakın dillerden
birini (C#, C++) bilmesi, HTML diline
yakınlığı olması gerekmektedir.
Seminerde özet ile aşağıdaki
konular ele alınacaktır
•Java Dili
•J2EE modeli
•Servletler
•JSP Sayfaları
•Java Bean’ler
•EJB’ler
•Workshop
Her bir konu ile ilgili uygulama
örnekleri yapılarak seminer kısa
bir workshop ile
tamamlanacaktır.
Seminerde geliştirme aracı* olarak “IBM Rational Web
Developer” yazılımı kullanılacaktır.
Katılımcılara birer adet IBM Rational Web Developer DVD**’si ve
birer adet Doküman CD***’si dağıtılacaktır.
Katılımcıların uygulamalara iştirak edebilmeleri için Notebook bilgisayarları ile gelmeleri gerekmektedir.
Notebook’ların en az 512MB RAM ve 4 GB boş disk alanı, yükleme için de üzerlerinde DVD player
bulunması gerekmektedir.
** Dağıtılacak Rational Web Developer yazılımları 60 günlülk değerlendirme sürümü olup bu süre içinde tam
fonksiyonel olarak çalışmaktadır.
***Doküman CD’leri, J2EE programlamaya yönelik çeşitli elektronik doküman / kitaplardan derlenmiştir.
*
Download