Sorular Test

advertisement
Sorular
1.
(x+2y-3, 2x-y+1) = (5,2) ise A(x,y)
noktasının dik koordinat sistemindeki
konumunu gösteriniz.
2. A={x| -1<x 1 ve x R} ve B={1,3}
kümeleri veriliyor. AxB kartezyen
çarpımının grafiğini çiziniz.
3. AxB={(x,m),(x,n),(y,m),(y,n),(z,m),(z,n)}
kartezyen çarpımının kümesi veriliyor. A
ve B kümelerini liste biçiminde yazınız.
4. A={x| -1<x 10, x
Z}
ve
B={x| -9<y 9, y
Z } ise
AxB
kümesinin analitik düzlemdeki grafiğini
gösteriniz.
7. (4a – 3 , a + 6) özdeş bir sıralı ikili ise a
sayısını bulunuz.
8. Tüm rakamlar kullanılarak (asal sayı, tek
sayı)
biçiminde
kaç
sıralı
ikili
oluşturulabilir?
9. AxB={(1,k),(1,m),(1,n),(2,k),(2,m),(2,n)}
ve
AxC={(1,m),(2,m)}
kümeleri
veriliyor.
Ax(B∩C) kümesini bulunuz.
10. Analitik
düzlemde
K(3+a,2)
ve
M(–1,a–5) noktaları aynı bölgededir. Buna
göre A nın alabileceği tam sayı
değerlerinin toplamını bulunuz.
Test
1. (x+y, 15) = (5, x2 – y2) ise x.y çarpımı
kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
2. (a+1,b+3,5-c) = (2a+3,5-b,1+c) ise (a,b,c)
sıralı üçlüsünü bulunuz.
A) (2,1,-2) B) (2,1,2) C) (-2,-1,-2)
D) (-2,1,2) E) (-2,1,-2)
3. A={x| -1<x 4, x
5. Yukarıda
AxB
kümesinin
grafiği
verilmiştir. A ve B kümelerini ortak özellik
yöntemi ile belirtiniz.
6. a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere
(a+b,2x) = (
, 6) ise a ve b tam
sayılarını bulunuz.
Z} ve
B={y| -3<y, y asal sayı} ise s(AxB)
kaçtır?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 15 E) 30
4. s(AxB) + s(BxB) = 5 ve A ile B iki ayrık
kümeler ise s(AxA) kaçtır?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 30
5. A={1,2,3,4} ve B={a,b,c} kümeleri
veriliyor. AxB kümesinin 4 elemanlı alt
kümelerinin kaç tanesinde (1,b) elemanı
bulunurken, (3,c) elemanı bulunmaz?
D) A={x| 1<x 3, x
B={y| -1
E) A={x| -1
A) 1 B) 10 C) 15 D) 120 E) 495
6. A={0,1,2}
ve
B={a,b,c}
kümeleri
veriliyor. AxB kümesinin en çok 3
elemanlı altküme sayısı kaçtır?
R}
y<2, y
x
R}
2, x
B={y| 1<y<3, y
R}
R}
10. AxB={(2,2),(2,3),(3,2),(3,3),(4,2),(4,3)} ve
olarak
veriliyor. (A∩C)xB kümesi kaç elemanlıdır?
CxB={(3,2),(3,3),(4,2),(4,3),(5,2),(5,3)}
A) 1 B) 9 C) 130 D) 382 E) 512
7. A={2,4,6,8} kümesi veriliyor. AxAxA
kümesinin birinci bileşeni 2 olan kaç tane
elemanı vardır?
A) 0
B) 1 C) 2
D) 3
E) 4
11.
A) 1 B) 10 C) 16 D) 64 E) 1024
8. A={x| -14<x 10, x
Z}
ve
B={y| -9<y 9, y
Z } ise
AxB
kümesinin hiçbir noktasını dışarıda
bırakmayan en küçük çemberin yarıçapı
kaç birimdir?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30
Dik koordinat sistemi şekildeki gibi dört
bölgeye ayrılmıştır. A(p,q) noktası IV.
bölgede olduğuna göre B(q,-p) noktası
nerededir?
A) Başlangıç noktasındadır.
9.
B) I. Bölgededir.
C) II. Bölgededir.
D) III. bölgededir.
E) IV. bölgededir.
Yukarıda AxB kümesinin grafiği verilmiştir. A
ve B kümeleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) A={x| -2
B={y| -1<y
B) A={x| -1
x
3, x
3, y
R}
x<2, x
Z}
B={y| 1<y 3, y
C) A={x| -1
R}
x<2, x
B={y| 1<y 3, y
Z}
R}
R}
12. A={-2, -1, 1,2} B={-1, 2, 3}
kümelerinin AxB (kartezyen çarpımı)
kümesinin noktalarını dışarıda bırakmayan
en küçük dikdörtgenin alanı kaç birim
karedir?
A)1
B) 4 C) 10
D) 12
E) 16
13. A(a,b) noktası koordinat düzleminde 2.
bölgede bulunduğuna göre, (-b,a) ikilisi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) (1,1) B) (-1,1) C) (1,-1) D) (-1,-1) E) (0,1)
14. ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere,
(ab,77-ba)=(ba+27,ab) olduğuna göre, a kaçtır?
A) 1
B) 3 C) 5
D) 7
E) 9
15. (x2, x)=(4x-4, m-1) olduğuna göre, m
kaçtır?
A) 0
B) 1 C) 2
D) 3
6.s(A) = 2.s(B) = 3.s(C) ve s(AxBxC)=48
ise 2.s(A)+3.s(B)+s(C) kaçtır?
B) 4 C) 6
D) 12
AXB= (1, m),(1, t),(1, n),(3, m),(3, t),(3, n)
BXC= (m,2),(t,2),(n,2),(m,3),(t,3),(n,3)
olduğuna göre s  BXA   (BXC)  kaçtır?
A)25
B) 20
C) 12
D) 10
E) 9
22. A,B ve C kümeleri eleman sayları birden büyük
ayrık kümeler olarak verilmiştir. S(AxB)=6 ve
S(BxC)=21 olduğuna göre s(A B C) kaçtır?
E) 4
16.
A) 2
21.
E) 26
A) 5
B) 6 C) 7
D) 12
E) 21
23.
A= x: 2  x  5, x  R
B= x:3  x  6, x  R
17. s(A)
olduğuna göre AXB nin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
s(B), s(A B)=5 ve
s[(CxB) (CxA)]=28 olduğuna göre s(C) nin
alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 7
B) 6 C) 4
D) 2
E) 1
18.
5
6
4
3
2m-1
(5 3 ,2)=(125, m+n )
eşitliğine göre m  n ifadesi kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
2
5
3
6
19.
A= x: -3  x  4, x  R
B= x:-2  x  6, x  R
2
5
olduğuna göre AXB nin sınırladığı alan
kaç br 2 dir.
A) 72
B) 64
C) 56
D) 49
E) 28
20. A={-1,0,1,2,3} ve B={-2,-1,0,1} kümeleri
veriliyor. AxB kümesinin ikililerin toplamı 3 ile
bölünebilen kaç elemanı vardır?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
6
3
2
5
24. A={x: 1<2x+1 32, x
}ve
B={x: -1 x 5, x
kaçtır?
} olduğuna göre s(AxB)
A) 30 B) 36 C) 42 D) 49 E) 56
25.
ve
s(AxBxC)=192 olduğuna göre
s(C)-s(A)-s(B) kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 12
Download