DH.RB.10 KÜRETAJ RIZA BELGESİ

advertisement
KÜRETAJ RIZA BELGESİ
DOKÜMAN KODU:DH.RB.10
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2015
REVİZYON TARİHİ:00
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:2
 Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem
öncesinde, durumunuz ve önerilen cerrahi,tıbbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi
seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.
 Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği,riskleri, tedavi seçenekleri, tedavi uygulanmazsa
karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir.
 Girişim hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da
reddedebilirsiniz.
 Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize
açıklaması için lütfen danışınız.
Tanı ve İşlem :Küretaj; tanı ve tedavi amaçlı yapılan bir müdahaledir. Ölü gebelikler, tam olmayan düşükler, istenmeyen gebeliklerin
sonlandırılması, düzensiz, sık ve aşırı kanama şikayeti olanlarda bu yöntem kullanılır.
Önerilen Cerrahi Girişim:
DilatasyonKüretaj
Lokal Anestezi
Genel Anestezi
Revizyon Küretaj
Lokal Anestezi
Genel Anestezi
Kürtaj İşlemi Nasıl Yapılır:
İşlem jinekolojik masada gerçekleştirilir. Kürtaj yapılan ortamın, masanın, aletlerin steril olmasına azami özen gösterilmelidir. Kürtaj işlemi
günümüzde Karman enjektör denilen özel tasarımlı bir aletle yapılmaktadır ve rahim delinme riski bu aletle çok azalmıştır.Eskiden kullanılan keskin
uçlu metal küretler kürtaj sırasında oldukça sık rahim delinmesine neden olmaktaydı.
Kürtaj İşlemi Aşamaları:
-Hasta jinekolojik masaya alınır.
-Genel anestezi verilecekse anestezi doktoru hastayı koluna uyguladığı bir iğne ile uyutur ve hasta işlemi başından sonuna kadar hatırlamaz.
-Rahim ağzını görünür kılmak için spekulum adı verilen alet yerleştirilir. Rahim ağzı ve vaginaBatikon gibi antiseptik bir solüsyon ile temizlenir.
-Rahim ağzı tek dişli denilen ve rahim ağzını tutmaya yarayan bir aletle uygun yerden tutulur.
-Lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) işlemi yapılacaksa bu aşamada yapılır.
-Buji adı verilen aletlerle rahim kanalı uygun numaraya kadar genişletilir. Eğer lokal anestezi uygulanmışsa bu genişletme (dilatasyon) sırasında bir
miktar ağrı duyulabilir.
-Rahim ağzını genişletme işleminden sonra gebelik haftasına uyan steril plastik kanüller rahim kanalından geçirilerek rahim içindeki boşluğa
ulaşılır. Bu işlem sırasında rahim duvarı delinmesine meydan vermemek için oldukça dikkatli davranmak ve plastik kanülü zorlamamak
gerekir.Plastikkanülün diğer ucu negatif basınç yaratarak gebelik muhtevasını içine çekebilen 60 cc lik özel tasarlanmış enjektöre monte
edilir.Karman adı verilen bu enjektörün vakum yapıcı etkisi ile gebelik materyali aspire edilir ve Karman enjektör içine doldurulur.Rahim duvarları
toparlanıncaya, içindeki tüm parçalar alınıncaya kadar ve rahim duvarlarından tipik ‘’cry’’ sesi gelinceye kadar işleme devam edilir.
Rahim içi temizlendikten sonra tek dişli çıkartılır, vagen ve rahim ağzı tekrar antiseptik solüsyon ile temizlenir. Tek dişlinin battığı yerden aktif bir
kanama olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.Bundan sonra spekulum nazikçe çıkartılır.
-Hasta uyanınca ağrı duymaması için kalçadan veya makattan ağrı kesiciler uygulanabilir.
-Kürtaj işleminden sonra hasta uyandırılmadan rahim içinde parça kalıp kalmadığı ultrason ile kontrol edilebilir.
Kürtaj sırasında karşılaşılabilecek riskler:
Rahim delinmesi (perforasyon): Kürtaj işlemi sırasında çok nazik hareket edilmelidir. Rahim yumuşak olduğu için sert bir hareket rahim duvarının
delinmesine neden olabilir. Bu delinme büyük bir artere denk gelirse şiddetli kanama olabilir ve ancak hasta operasyona alınarak bu kanamadan
kurtarılabilir.Rahmin üst kısmından olan perforasyonlarda fazla kanama olmayabilir.
Parça kalması (rest plasenta): Kürtajdan ortalama 10-15 gün sonra görülür.Kanama ve sancıların giderek artması ile belirti verir.Ultrason ile kontrol
edildiğinde rahim içinde bu parçalar izlenebilir.Tedavisi bu kalan parçaları alabilmek için hastayı tekrar kürtaj etmek şeklindedir.
Rahim içinde kan birikmesi (hematometra): Kürtaj tam olarak yapıldığı halde bazı durumlarda rahim ağzı kapanır, rahim içinde kan birikir.Şiddetli
kramp tarzında sancılar olur. Rahim ağzının (servikal kanal) buji ile genişletilmesi ile kan boşalır.Hastaya enfeksiyona karşı antibiyotik ve rahmi
toparlanmasına yardımcı olan ilaçlar verilmelidir.
Enfeksiyon: Kürtajdan sonra koruyucu antibiyotik verilmesi önemlidir.Kürtaj çok hijyenik bir ortamda steril aletlerle yapılmalıdır. Kürtaj olan kimse
de kendisine verilen öneriler dışına çıkmamalıdır.Kürtajdan sonra 2-3 hafta cinsel ilişkide bulunmamak, havuza küvete
girmemek, yazılan antibiyotiği düzenli kullanmak ve hijyene çok dikkat etmek enfeksiyon riskini önler.Gebeliğindevamı:Özellikle gebeliğin çok
erken döneminde henüz gebelik kesesi rahim içinde görüntülenmeden yalnız beta HCG sonucuna bakılarak yapılan kürtajlardan sonra gebeliğin
devam ettiği daha sonraki kontrol muayenesi sırasında tespit edilebilir. İkinci bir kürtaj ile devam eden gebelik sonlandırılır. Aslında bu kadar erken
dönemde kürtaj önerilmez. Kese mutlaka rahim içinde izlenmelidir.Hastanın dış gebelik olmadığından da emin olduktan sonra kürtaj yapmak daha
uygundur. Yine de 25 bin gebelikte bir dış gebelik ve rahim içi gebeliğin aynı anda olabileceğini de unutmamak gerekir.
Kürtajın yapılamadığı durumlar:
Çift rahim olması, rahim içinde perde bulunması, rahim kanalı doğumsal anomalileri, rahim kanalında myom bulunması, önceden yapılan sezaryen
operasyonuna bağlı rahim kanalı şekil bozuklukları, rahim ağzına yara nedeni ile yapılan yakma konizasyon yapılması gibi çeşitli durumlara bağlı
olarak rahim kanalı açılamaz ise kürtaj işlemi gerçekleştirilemez. Rahim ağzını rahatlatan bir takım ilaçlara rağmen yine de rahim kanalı aşılamaz
ise kürtaj işlemi yapılamaz.
Rahim içinde yapışıklık:Asherman sendromu olarak bilinir.Kürtajdan sonra rahim iç duvarının çeşitli nedenlerle yapışmasına bağlı olarak adet
miktarının azalması veya tamamen kesilmesi ve kısırlık ile sonuçlanan bir durumdur.Kürtaj sırasında rahim iç kısmının keskin küretle aşırı
kazınması, kürtajdan
1
KÜRETAJ RIZA BELGESİ
DOKÜMAN KODU:DH.RB.10
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2015
REVİZYON TARİHİ:00
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:2
sonra enfeksiyon olması bu durumun nedeni olarak gösterilir.İlaçlı rahim filmi ile kesin tanı konur.Tedavisihisteroskopi yapılarak adezyonları
açmak, rahim içi aleti takmak ve rahim içini onaran hormonlar vermektir.
Genel anestezi riskleri: Genel anestezi , tecrübeli bir anestezi doktoru tarafından uygulandığında risk son derece azdır.. Gerçek anlamda bir genel
anestezi değildir.Sedasyon şeklinde verilen bir anestezi çeşitli olup sedoanaljezi demek daha doğru olur.Anestezi işlemi ortalama beş dakika
sürerken kürtaj işleminin tamamı ortalama 20 dakikayı bulur.Genel anestezinin riskleri, hastanın yaşı, kronik hastalık durumu, alerjik bünyeli olup
olmaması gibi çok çeşitli faktörlere bağlıdır.Bu tür anesteziden uyanırken bulantı ve kusma, ajite bir şekilde uyumuşsa ağlama gibi durumlar
yaşanabilir.
Lokal anestezi riskleri:Rahim kanalını genişletme (dilatasyon) işlemi sırasında fenalık hissi, tansiyon düşmesi, bayılma görülebilir.Bu durum lokal
anestezi uygun bir şekilde yapılmadığı durumlarda daha fazla olur.Rahim içinin vakum ile boşaltılması esnasında karında kramp tarzında ağrı ve
refleks yolla bulantı ve kusma olabilir.Bu gibi durumlarda acil önlemler alınmalıdır.Kürtaj sırasında damar yolu açık olmalı, tansiyon düşmesi gibi
durumlarda fazla kanama önlenir önlenmez kürtaja ara verip damardan serum takılmalı, ilaçlar yapılmalı ve hastanın ayakları yukarı kaldırılıp
tansiyonun düzelmesi beklenmelidir.Daha sonra kürtaj işlemi de kısa sürede tamamlanmalıdır.
Kürtajın her aşamasında azami dikkat gösteren, titiz çalışan tecrübeli ellerde kürtaj işlemi olabilecek en az riskle güvenli bir şekilde
yapılabilmektedir.Uygunsuz ortamlarda, gerekli steriliteye uyulmadan yetersiz aletlerle tekniğine dikkat edilmeden tecrübesiz ellerde yapılan
kürtaj işlemleri çok büyük riskleri de beraberinde getirir.
Kürtaj sonrası dikkat edilecek hususlar:
-Kürtaj sonrası doktorunuzun önerdiği ağrı kesici, antibiyotik ve lüzumu halinde kanama kesici ilaçlar aksatılmadan kullanılmalıdır.
-Kürtajdan sonra 10-15 gün adet kanamasından fazla olmayan azar azar kanama olması, küçük pıhtılar düşmesi, birkaç gün kasıklarda
adet ağrısı gibi ağrılar olması normaldir. Kürtajdan sonra 2-3 hafta cinsel ilişkide bulunmak, havuza girmek, küvette banyo yapmak yasaktır. Ayakta
duş şeklinde banyo yapmakta hiçbir sakınca yoktur. Bu süre içinde hijyen çok önemlidir.
-Kürtajdan yaklaşık 20 gün sonra kürtaj kontrolü için doktorunuzu aramalısınız.
-Kürtaj yapılan gün adetin ilk günü olarak kabul edilmeli, kürtajdan 30-40 gün sonra adet beklenilmeli, eğer adet gecikmesi daha fazla olursa
doktora müracaat edilmelidir.
Kürtajdan sonra ;
Kanama kramp tarzında ağrılar çok fazla olursa, gebelik belirtileri hala devam ediyorsa, kokulu akıntı ve ateş yükselmesi olursa lütfen doktorunuzu
arayınız!
Önemli not: İlk gebeliğin kürtaj edilmesinden sonra asla hamilelik olmaz görüşü çok yanlıştır.Vakum aleti yardımı ile kadın genital organlarına zarar
vermeden yapılan, steriliteye dikkat edilen, düzenli antibiyotik kullanan hastalar tekrar gebe kalabilir.
Hasta,veli veya vasinin onam açıklaması:
 Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
 Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya
çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
 Tedavi/girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
 Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
 Tedavi/ girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
 Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
 İstemediğim takdir de tedavi ve girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi, tedavi
kararından vazgeçebileceğimi biliyorum.
 Yapılacak ameliyat sırasında sağlığım için gerekli görülmesi halinde kan ve kan ürünlerinin nakline de bu belge ile izin veriyorum.
Yukarıda sayılan tehlike ve riskleri biliyor ve bana önerilen ameliyatı bilinçli olarak kabul ediyorum.
Not: Lütfen el yazınızla “ 2 sayfadan oluşan bu onamı okudum , anladım ve kabul ediyorum” yazınız ve imzalayınız.
…………………………………………………………………………………………………
Hastanın Adı Soyadı: ………………………………………………….Hasta Yakınının Adı Soyadı: …………………...
Tarih:
İmza:
Tarih:
İmza:
Şahid Adı Soyadı :………………………………………………………Dr. Adı Soyadı:………………………..
Tarih:
İmza:
Tarih:
İmza :
18 yaşından küçüklerde ve vesayet altında bulunanlarda
Veli, vasi veya yasal temsilci Adı Soyadı)
:.........................
Tarih:
İmza:
2
Download
Study collections