Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
Ali er-Rıza:
Ali er-Rıza, tam ismi Ali ibn Musa ibn-i Cafer
(d. 11 Zilkade, 148 H. – 17 Safer, 203 H.; ö.
Yaklaşık olarak: 1 Ocak 765 M. - 26 Mayıs
818 M.),
İslam peygamberi Hz.Muhammed'in yedinci
göbekten torunudur. Şiîliğin İsnâaşerîyye
mezhebinde ve onun kolları olan Câferîlik ile
Alevîlik'te "Sekizinci İmâm" olarak yer alan
"Ali er-Rıza" Mûsâ el-Kâzım'nın oğludur.
Doğumu ve Hayatı:
Hicri 148 yılının Zilkade ayının 11. günü Medine'de
İmâm Mûsâ el-Kâzım'ın (İslam'ın yedinci İmam'ı) evinde
daha sonra imamlığı babasından devralacak olan bir
erkek çocuk dünyaya geldi.
Feriduddin Attar'ın Evliyaların Anıtları
kitabına göre Maruf-i Kerhi, İmam Ali erRıza'nın elinde müslüman ve sufi olmuştur.
Şehadeti:
Abbasi halifesi El-Me'mûn tarafından Tûs şehrinde,
kimilerine göre zehirli üzüm kimilerine göre de zehirli
nar suyu içmeye zorlanır ve böylece ölür.
Ölmeden birkaç dakika önce yakını olan Eba Sald'a
vasiyette bulunur. "Ya Eba Sald, birazdan oğlum
Muhammed gelip naaşımı yıkayacak, kefenleyecek ve
defnedecek. Benden sonraki İmamınız oğlum
Muhammed el-Takî‘yyî’l Cevâd'dır," der ve Eba Sald'ın
dizinde gözlerini kapar. Kabri İran'ın Tûs şehrinde
Abbasi halifesi Harun Reşid'in kabrinin yanındadır
Önemli eserleri;
Müsned ve Sahifetür Rıza
Download