RAPOR SEÇMELİ BİLGİSAYAR DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ ADI

advertisement
RAPOR
SEÇMELİ BİLGİSAYAR DERSİ
PERFORMANS ÖDEVİ
ADI :ELİF
SOYADI :ŞENK
SINIFI :9/H
NO :727
KONU: DNA
Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı
virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan
genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA'nın başlıca rolü
bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer
bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı
DNA; bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri
içeren DNA parçaları gen olarak adlandırılır. Ama başka DNA
dizilerinin yapısal işlevleri vardır (kromozomların şeklini belirlemek
gibi), diğerleri ise bu genetik bilginin ne şekilde (hangi hücrelerde,
hangi şartlarda) kullanılacağının düzenlenmesine yararlar.
KAYNAKÇA : EBA,VİKİPEDİ
Download