sonders_part1

advertisement
Yansıtıcı antenler
Parabolik yansıtıcı antenler
Bir parabolidin kesiti olan, genellikle bir metal konstrüksiyon, yada çoğu kez kafes ağla
kaplı bir metal çerçeve bu parçaya yansıtıcı (reflector) denilir. Metal kafesteki elek
boyutu λ/10 dan küçük olmalıdır. Bu yansıtıcı, elektromanyetik dalgalar için bir ayna gibi
çalışır.
Yansıtıcı yüzeyine gelen tüm ışınlar optik kanunlarına (geometriye) uygun olarak anten
eksenine paralel biçimde yansıtılırlar. Besleme kaynağından küresel biçimde yayılarak
yansıtıcıya varan bu ışınlar, yansıtıcı tarafından 180° faz farkıyla yansıtılırlar ve bütün
ışınların paralel yayıldığı düz bir dalga cephesi oluştururlar. Böylece ışınlar parabol
eksenine dik herhangi bir düzleme kadar yollarını değiştirmeden yayılırlar.
Yansıtıcı (ikincil besleme)
Besleme (birincil besleme)
dalga kılavu
Parabolik yansıtıcı antenler
• Kazançları yüksektir, (30-40dB civarı)
• Çanak çapı büyüdükçe band genişliği de artar
(örn: 150MHz-1.5GHz aralığında çalışan büyük
çaplı çanak antenler var)
• Rezonans antenlerin aksine (örn. Dipol anten
yarım dalga boyunda seçilir), reflektör çapı on
dalga boyundan daha büyük seçilir. Besleme
elemanı ile yansıtıcı arasındaki mesafe de bir
dalga boyundan daha büyüktür.
Anten Kazancı
Anten verimi
Yansıtıcının alanı
𝐴 = 𝜋𝑎2
a : parabolik yansıtıcının
yarıçapı
Yarım Güç Hüzme Genişliği
a : parabolik yansıtıcının yarıçapı
Horn Antenler
Horn Antenler
• UHF ve Mikrodalga frekanslarında kullanılır (300MHz üzeri)
• Yansıtıcı antenlerde besleme elemanı olarak kullanılır.
• Diğer antenlerin kazanç ölçümlerinde standart kalibrasyon
anteni olarak kullanılır.
• Geniş bantlıdır. (örneğin 1-20GHz aralığında çalışacak şekilde
tasarlanabilir).
• Kazançları 25dBi’ye kadar olabilir.
Horn Anten Çeşitleri
Piramidal
E-düzlem
H-düzlem
Konik
Exponansiyel
Piramidal horn anten
Piramidal horn anten
Piramidal horn anten
Piramidal horn antenlerde Yönelticilik
Horn Antende Yönelticilik
Mikroşerit Antenler
Mikroşerit Antenler
Mikroşerit Yama Antenler
Mikroşerit Antenler
Mikroşerit Antenler
Mikroşerit Antenler
Mikroşerit Antenler
Mikroşerit Antenler
Mikroşerit Antenler
Mikroşerit Antenlerde Besleme Teknikleri
Mikroşerit Antenlerde Besleme Teknikleri
Mikroşerit Yama Anten TAsarımı
Mikroşerit Yama Anten Tasarımı
Mikroşerit Yama Anten Tasarımı
ÖLÇÜM DÜZENEĞİ
Gonca ÇAKIR
KOU – Fen Bil. Ens.
Tekli ve üçlü dizi anten için FDTD yöntemi ile elde edilen IS11I
parametresinin frekansla değişiminin referanslarda yer alan sonuçlarla
karşılaştırılması
Yama Antenlerinin Işıma Örüntüleri
90
120
60
150
30
180
0
210
330
240
300
270
90
120
60
150
30
180
0
210
330
240
300
270
Download