İlk Kurşun 23 Aralık 2012

advertisement
Prof.Dr.Recep Akdur: EMPERYALİZM ÇAĞI
Haberler - İlk Kurşun
23 Aralık 2012
Kapitalizmin bir ileri aşaması olan emperyalizm, on dokuzuncu yüzyıl sonu ile yirminci
yüzyıl başında ortaya çıktı. Listenin başında İngiltere’nin olduğu emperyalist devletler
birbiri ile sömürgeler elde etme yarışına girişti. En acımasız sömürge savaşları bu dönemde
yaşandı.
20. Yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde dünyada sömürgeleştirilmemiş toprak,
sömürgeleştirilecek ulus kalmamıştı. Bu nedenle de gözlerini birbirinin sömürgelerine
diktiler. Sonuçta çok kanlı bir savaş olan Birinci Paylaşım Savaşı yaşandı. Bu savaşlarda 60
milyon insan cepheye sürüldü 9 milyon insan yaşamını kaybetti
Bu süreçte ortaya çıkan Rusya’daki 1917 Bolşevik Devrimi ve Anadolu’daki 1923 Türk
Kurtuluş Savaşı yani Atatürk Devrimi emperyalistlerin ezberini bozdu. Onlara karşı
önemli iki direnç notası, adeta kurtarılmış bölgeler yarattı.
İkinci Paylaşım Savaşı, birincisinde yengiye ve yenilgiye doymayan, oluşan direnç
noktalarından da ders çıkarmayan emperyalistlerin yeniden kapışmasıdır. Yüz milyondan
fazla insan cepheye sürüldü 50 milyondan fazla insan yaşamını kaybetti. Emperyalist
devletler yayılmasını doğrudan sömürge savaşları yanında çeşitli yöntemlerle yarı
sömürge ülkeler oluşturarak da sürdürdü.
Bu dönemde de yeni direnç noktaları - yeni kurtarılmış bölgeler – yeni ulusal devletler
ortaya çıkmaya devam etti. Bolşevik devrimini örnek alan; Çin Küba, Türk Devrimini
örnek alan; Hindistan, Pakistan, Suriye, Mısır, Cezayir bunlardan bazıları. Emperyalizme
karşı duran bu gruplar nedeniyle, dünya NATO, Varşova ve Bağlantısızlar olmak üzere üç
kutuplu bir yapıya kavuştu.
Yirminci yüzyılın dördüncü çeyreğinde Sovyetler Birliği ve Varşova paktı çatladı, üçüncü
dünya ülkeleri denilen Bağlantısızlar dağıldı.1990’dan itibaren dünya tek kutuplu dünya
haline geldi. Emperyalizm tekleşti ve tekrar saldırıya geçti. Teker teker ulusal devlerleri
ve antiemperyalist güçleri yok ediyor. Dikensiz gül bahçesi yaratıyor. BOP, Arap Baharı,
yeni etnik çatışmalar hepsi bu savaşın bir aracı. Üç, beş milyon insan yaşamını yitirdi
.Emperylizm üçüncü dalga saldırısını gerçekleştiriyor.
Yirminci Yüzyılın başından beri acımasız bir çağ yaşanıyor. Bunun adı emperyalizm çağı.
Zaman emperyalizm ile mücadele zamanıdır. Bu zamanda devrimcilik, emperyalizm ile
savaşmak ve antiemperyalist güçler yanında saf tutmaktır.
“Demokrasi havariliğine soyunarak, ulusal devletlere saldırmak”
“Emperyalizmin yeni düzenlemesi olan BOP’un eşbaşkanlığını yapmak”,
“Ulusal devletin modası geçti sıra küreselleşmede diyerek ulusalcılara cephe almak”,
“Cumhuriyeti numaralandırarak, Birinci Cumhuriyetin günahları vardı yüzleşerek
günahlarından arınması gerekir demek” hepsi de emperyalizmin havuzuna su taşımak ve
antiemperyalist güçleri zayıflatmaktır.
Demokrasi için “ yetmez ama evet demek”, “12 Eylül’ü yargılıyormuş gibi yapmak”
riyakarlıktır. Riyakarlığa gerek yok herkes safını açık olarak belirlemelidir. Saflığa gerek
yok, herkes riyakarları ayırt edilebilmelidir.
Çağımız emperyalizm çağıdır;
“Cumhuriyet/ Atatürk Devrimi, ilkeleri ve kazanımlarına sahip çıkmadan”,
“Türkiye’nin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü ve ulusun birliğini savunmadan” ,
“Ülkemize dayatılan emperyalist politikalara karşı mücadele etmeden” devrimci de
olunamaz; demokrat da olunamaz; sosyalist de olunamaz.
Dr. Recep Akdur
İLK KURŞUN B= 146
Download