harran selahaddin eyyubi anadolu imam hatip lisesi 2015

advertisement
SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI 2.DÖNEM 9.SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 1.ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
30.03.2016
ADI SOYADI:
NO VE SINIF:
PUAN:
SORULAR
SORU 1- Aşağıda verilen kavramları eşleştiriniz.(20 puan)
1)……..Kloroplast
a)Hücrenin kalıtım merkezidir.
2)……..Mitokondri
b)Hücre bölünmesinde görev alır.
3)……..Ribozom
c)Hücreye şekil verir,desteklik sağlar.
4)……..Endoplazmik Retikulum
d) Fotosentezin yapıldığı organeldir.
5)……..Koful
e)Hücre içi sindirimde görevlidir.
6)……..Golgi cisimciği
f)ATP üretim merkezidir.
7)……..Sentrozom
g)Paketleme,salgılama ve üretim merkezidir.
8)……..Hücre iskeleti
h)Protein sentezler.
9)……..Lizozom
ı)Temel görevi depolamadır.
10)…….Çekirdek
i)Madde iletiminde görevlidir.
SORU 2-Aşağıdaki ifadelerin Doğru yada Yanlış olduğunu yanındaki kutucuğu
işaretleyerek belirtiniz(10puan)
 (D)(Y)Bir ökaryot hücre ;hücre zarı,sitoplazma ve organeller,çekirdek olmak üzere 3
temel kısımdan oluşur.
 (D)(Y)Pasif taşıma,moleküllerin hücre zarından enerji harcayarak geçmesidir.
 (D)(Y)Aktif taşıma endositoz ve ekzositoz olmak üzere 2’ye ayrılır.
 (D)(Y)Endoplazmik retikulum çift kat zarlı bir organeldir.
 (D)(Y)Insanlar mitokondrılerini babalarından alırken sentrozomlarını annelerinden alırlar.
SORU 3-Aşağıdaki ıfadelerin Doğru yada Yanlış olduğunu yanınaki kutucuğu
işaretleyerek belirtiniz(10puan)
 (D)(Y)Köken olarak aynı fakat farklı işlevler yerine getirmek için özelleşmiş organlara
bakılarak yapılan sınıflandırmaya yapay sınıflandırma denir.
 (D)(Y)Biyolojı dunyasında bilinen ve kabul gören ilk sınıflandırma sistemini Aristo
yapmıştır.
 (D)(Y)Günümüzde kullanılan sınıflandırma sistemi 4 kategorıden oluşmuştur.
 (D)(Y)Günümüzde kullanılan sınıflandırma sisteminde Türden Aleme doğru gidildikçe
canlı sayısı artaraken benzer özellikler azalmaktadır.
 (D)(Y)Linnenin bulmuş olduğu ikili adlandırmada adlandırmalar Latince ve İtalik yazılır.
SORU 4-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.(10
puan)
(Cins,Doğal sınıflandırma,Yapay
sınıflandırma,Aristo,Taksonomi,Sistematik,Tür,Buffon,John Ray,,Linne)
 Ortak bir atadan gelen,yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip,doğal yaşam
ortamlarında çiftleştiklerinde verimli döller verebilen bireylerin oluşturduğu
topluluğa…………..denir.
 Canlıların dış görünüşlerine ,görev benzerliklerine ve yaşadıkları yere göre yapılan
sınıflandırmaya…………….. …..………….denir.
 Biyoloji alanında canlıları belirli bir düzene sokmaya çalışan ve bu amaca yönelik ilkeler
geliştiren bilim dalına ………………………… denir.
 Canlıları organlarının kökenlerine göre sınıflandıran bilim insanı……………………..dur.
 Tür kavramını bulan bilim insanı……………………….dir.
SORU 5- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.(10
puan)
(Osmoz,Difüzyon,Deplazmolız,Plazmoliz,Çekirdek zarı,Turgor basıncı,Osmotik
basınç,Çekirdek plazması,Ökaryot hücre,Prokaryot hücre,Kromatin
iplikçiği,Çekirdekçik)
 Moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru enerji
harcamadan gecmeleri olayına ………………….. denir.
 Bir hücre kendinden daha yoğun bir ortama konulursa su kaybederek büzüşür.Bu olaya
…………..…. denir.
 Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınca ……………….. …………….. denir.
 Bir hücre çekirdeği;……………………….… , …………………..……….
,……….………………… ve ……………………... olmak üzere 4 kısımdan oluşur.
 Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri bulunan hücreye ……………………………………..
denir.
SORU 6-Aşağıdaki canlılardan hangisi bir koloni örneği değildir?(5 puan)
A)Pandorina
B)Volvox
C)Eudorina
D)Paramecium
SORU 7- I.Bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir.
II.Günümüzdeki birçok hastalığın tedavisinde umut ışığıdır.
Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir?(5 puan)
A)Hücre kültürü B)Embriyo
C)Kök hücre
D)Tüp bebek
SORU 8-Hücre-………………-Organ-……………..-Organizma
Yukarıda bos bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?(5
puan)
A)Deri-Dil
B)Doku-Sistem
C)Sistem-Doku
D)Kol-Kalp
SORU 9-Günümüzde tanımlanmış olan kaç canlı alemi var?(5 puan)
A)3
B)6
C)5
D)7
SORU 10-Tüm canlılarda ortak olarak bulunan ve zarsız olan organel asağıdakilerden
hangisidir?(5 puan)
A)Kloroplast
B)Mitokondri
C)Ribozom
D)Lizozom
SORU 11-Bitkilere sarı,kırmızı ve turuncu rengini veren renk pigmentlerini taşıyan
plastidler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?(5 puan)
A)Kloroplast-ksantofil-lökoplast
C)Ksantofıl-likopen-karoten
B)Klorofil-likopen-karoten
D)Lökoplast-lıkopen-karoten
SORU 12-Bir hücre kendisinden daha az yoğun bir ortama konulursa su alarak
şişer.Hayvan hücreleri su almaya devam ederse hücre patlar.Bu olaya ne denir?(5
Puan)
A)Otolız
B)Hemolız
C)Plazmolız
D)Osmoz
SORU 13-Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden farklı olarak bulunan yapı
aşağıdakilerden hangisidir?(5Puan)
A)Çekirdek
B)Hücre zarı
SİNEM KELAHMETOĞLU
Biyoloji Öğretmeni
C)Hücre duvarı
D)Organel
BAŞARILAR….
Download