ELEK SALLAMA 8000 MODEL CİHAZIN KURULUMU: Cihazı

advertisement
ELEK SALLAMA 8000 MODEL CİHAZIN KURULUMU:
Cihazı sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazın alt tablasında bulunan 3 adet
delikten cihaz zemine sabitleyin. Böylece cihazın sarsıntıları önlenmiş olur.
Cihazda ahşap kasnaklar kullanılacak ise polyester elekler ahşap kasnaklara tel
zımba ile gergin bir şekilde çakılır. Sonrasında polyester ipek ile ahşap temas
noktaları tutkal ile yapıştırılarak diğer eleğe numune geçişi ve sonuçların yanlış
çıkması önlenmiş olur.
Cihazın ahşap kasnaklarından boş olanını elek sallama cihazı tablasında bulunan
çukur yuvaya oturtulur, üzerine toplama kabı yerleştirilir. Diğer kasnaklar da en iri
gözenekli elek en üstte gelecek şekilde üst üstte takılarak yerleştirilir. Kasnakların en
üst katına ise cihazın alüminyum kapağı takılır ve yanlarda bulunan 2 adet sıkıştırma
vidası yardımıyla iyice sıkıştırılır.
Cihazda alüminyum kasnaklar kullanılacak ise metal elekler iki adet sıkıştırmalı
alüminyum kasnak arasına yerleştirilir ve düz bir zeminde elle bastırılarak sıkıştırılır.
Böylece diğer eleğe numune geçişi ve sonuçların yanlış çıkması önlenmiş olur.
Cihazın metal kasnaklarından boş olanını elek sallama cihazı tablasında bulunan
çukur yuvaya oturtulur, üzerine toplama kabı yerleştirilir. Diğer kasnaklar da en iri
gözenekli elek en üstte gelecek şekilde üst üstte takılarak yerleştirilir. Kasnakların en
üst katına ise cihazın alüminyum kapağı takılır ve yanlarda bulunan 2 adet sıkıştırma
vidası yardımıyla iyice sıkıştırılır.
Daha sonra Power (GÜÇ) kablosunu cereyana takınız. Cihazın kontrol bloğunda
bulunan Power (GÜÇ) anahtarını açınız. Cihazı yerleştirdiğiniz zeminin kuru
olmasına dikkat ediniz.
Cihazı yerleştirdiğiniz yerde ve çevresinde aşırı ısı ve elektromanyetik dalga kaynağı
( etüv, elektrikli motor, mıknatıs vb. ) bulunmamalıdır. Cihaz içerisine kesinlikle sıvı
bir madde dökülmemeli ve cihazın kurulduğu yerin mutlaka kuru olması
gerekmektedir.
Cihazın bağlı olduğu şebeke özellikleri 220volt 50/60Hz (AC) olmalıdır. Operatörün
cihaz üzerinde herhangi bir nedenden dolayı meydana gelebilecek faz kaçağından ve
manyetik alan sızıntısından oluşa bilecek statik voltaj çarpmasından etkilenmemesi
ve zarar görmemesi için cihazın kurulduktan sonra şebeke bağlantısı yapılan prizin
mutlaka topraklı piriz olması gerekmektedir.
Cihaz kontrol bloğu cihaz ile temas etmemeli etkilenmemesi için en az cihazın 5 cm
uzağında olmalıdır.
NOT:
Yukarıda belirtilen hususlara uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek arızalar
garanti kapsamı içerisinde değildir.
Download