Slayt 1 - ayşe`nin sitesi

advertisement
AYŞE GÜL KEVSER İNCE
2012095070
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 2. SINIF 2.ŞUBE
1
2

Kromozomların içerisinde DNA’lar yer alır.
DNA’nın bölümleri ise, genleri oluşturur.
3
DNA NEDİR?

Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA,
tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık
işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli
olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik
asittir.
4
DNA’NIN YAPISI
DNA çok ince ve çok uzun bir çift zincirden
oluşur.
 DNAyı şekil olarak bükülmüş zincirden bir
merdivene benzetebiliriz. Buna çift sarmal yapı
denir.

5
DNA’da,
nükleotitler bir iplik
oluşturacak şekilde
bir araya gelirler.
Bu iplikte her
zaman adeninin
karşısına timin,
sitozinin karşısına
guanin nükleotiti
gelir.
6
HADI BIRLIKTE AŞAĞIDAKI DNA ZINCIRINI
TAMAMLAYALIM.

A T T G C T A A T A A G G G C T G
7
DNA’NIN BAŞLICA GÖREVLERİ
8
a) Hücre içerisinde protein sentezini yönetir. Bölünme (hücre)
sırasında kendini eşler ve bir DNA molekülünden 2 DNA
molekülü oluşur. Bunun için eşlenecek DNA’nın sarmal yapısı bir
ucundan açılmaya başlar. Açılan zincirlerin karşılarına
ortamdaki nükleotidler uygun olarak bağlanır. Bu şekilde sarmal
yapının çözülmesi ve eş zincirlerin oluşması DNA’nın tamamı
eşleninceye kadar devam eder. DNA’lar eşlenirken ana iki zincir
her zaman korunur.
b) Protein sentezlenmesini sağlayarak hücredeki metabolik
olayları yönetir. Canlı hücrelerin hayatını devam ettirebilmesi
için bu reaksiyonların çok hızlı bir şekilde olması gerekmektedir
ve de olmaktadır. Bu kadar farklı reaksiyonun belli sıcaklıkta çok
hızlı gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizörler olan
enzimlerdir.
9
DNANIN KENDİNİ EŞLEMESİ
(REPLİKASYON)






Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler.
DNA’nın kendini eşlemesine replikasyon denir.
DNA eşleneceği zaman DNA’nın sarmal yapısı bir
ucundan açılmaya başlar. Her bir zincirin karşısına,
uygun nükleotidler kullanılarak tamamlayıcısı
sentezlenir.
Replikasyonda DNA polimeraz enzimi görev yapar.
Sarmal yapının çözülmesi ve yeni zincirlerin
oluşması
DNAnın tamamı eşleninceye kadar devam eder.
Sonuçta aynı nükleotid dizilimine sahip iki DNA
molekülü oluşur. Oluşan her DNA molekülünün bir
ipliği eski DNA ya ait olup diğer ipliği de yeni
sentezlenir. Bundan dolayı DNA’nın kendini eşlemesi
olayına yarı korunumlu eşlenme denir.
10
11
NÜKLEOTİT – GEN - KROMOZOM
12
NÜKLEOTİT



Nükleotit bir fosfat, beş karbonlu
bir şeker ve bir organik bazdan
oluşur.
En yaygın nükleotitler nükleik
asitlerin yapı taşlarıdır.
Nükleik asitlerin baz kısmı olan
nükleobazlar pürin ve pirimidin
diye ikiye ayrılırlar.
Adenin ve guanin pürin. Sitozin,
timin ve urasil pirimidindir.
13
GEN



Gen, bir kalıtım birimi. Bir
kromozomun belirli bir kısmını
oluşturan nükleotit dizisidir.
Popüler ve gayrıresmi kullanımda gen
sözcüğü, "ebeveynden çocuklarına
geçen belirli bir karakteristiği taşıyan
biyolojik birim" anlamında kullanılır.
Kromozomun kesitleri olan genler
birbirinden çok farklı işlevlerde ve
büyüklüklerde (uzunluklarda)
olabilirler. Genlerin büyüklükleri ve
işlevleri her zaman doğru orantılı
değildir
14
KROMOZOM


Hücre çekirdeğinde
bulunan, hücre bölünmesi sırasında belirli
şekil alan, kendi kopyasını yapabilen ve
bazik boyalarla koyu boyanabilen ipliksi
yapılar. Bileşiminde DNA ve pek
çok protein çeşidi bulunan nükleoprotein
yapısında birimlerdir.
En önemli özellikleri, kalıtım birimi olan
genleri taşımaları ve yeni nesillere
aktarmalarıdır
15
KAYNAKLAR:
dostyakası.com
ödevyakası.com
fenokulu.com
tr.wikipedia.com
egelisesi.k12.tr
hursite.com
bilgicik.com
biyolojisitesi.com

16
Download