DNA İzolasyonu

advertisement
1.HAFTA: DNA İZOLASYONU
Genetik bilgiyi taşıyan çift sarmal moleküldür.
5C’lu şeker, fosfat ve bazları içeren nükleotidlerden oluşur.
Doğadaki canlıların tümüne yakın kısmında genetik materyal DNA’dır.
DNA hücre içerisinde,
Çekirdek
Mitokondri
Kloroplastlarda bulunmaktadır.
DNA’nın özellikleri
Negatif yüklüdür,
Suda çözünebilir,
Alkolde çözünmez.
Denatürasyon: Çift zincirli DNA molekülü yüksek pH veya yüksek sıcaklık etkisinde
bırakıldığında sarmal yapısında çözünmeler meydana gelir.
Renatürasyon: Koşullar tekrar normal duruma getirildiğinde iki iplik sarmal yapıyı oluşturmak
üzere birleşir.Yani denatürasyon geri dönüşümlüdür.
DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNDE BİRBİRİNİ İZLEYEN ÜÇ TEMEL AŞAMA
BULUNMAKTADIR
I. Hücrenin parçalanması ile yüksek molekül ağırlıklı DNA’nın açığa çıkması.
II. Denatürasyon veya proteoliz ile DNA-protein kompleksinin ayrılması ve DNA’nın çözünür
duruma getirilmesi.
III. DNA’nın basit enzimatik ve/veya kimyasal yöntemlerle proteinler, RNA ve diğer
makromoleküllerden ayrılması.
DNA İzolasyonunda Kullanılan Kimyasallar:
• CTAB,SDS ve sarkozil; membran yapısını bozar.
• Amonyum sülfat ve sodyum sülfat proteinlerin çöktürülmesinde kullanılır.
• izopropanol ve etanol nükleik asitlerin çöktürülmesinde kullanılır.
• Fenol kloroform DNA'dan proteinlerin ayrılmasını sağlar.
• EDTA pek çok nükleaz için kofaktör olarak gerekli olan mg iyonlarına bağlanır.Böylece DNA
nükleazlardan korunmuş olur.
• DNAazI,DNA'yı hidrolize eder
• Lizozim proteinlere özel hidrolitik bir enzimdir.
• Proteinaz K, proteolitik bir enzimdir ve proteinleri degrade eder.
BUĞDAY RÜŞEYMİNDEN DNA İZOLASYONU
DENEYİN YAPILIŞI
• 1 gr buğday rüşeymini 50 ml test tüpüne alnız
• 20 ml sıcak (50-60 C) su eklerek 3 dk boyunca karıştırınız
• 1 ml bulaşık deterjanı ekleyerek 5 dk süresince her dakika başında çalkalayınız. Baloncuklanma
yapmamaya çalışınız.
• Tüpü yavaşça eyerek yaklşık 15 ml %90 lık isopropil yada etil alkol ekleyiniz. Alkol üst yüzeyde
kalacaktır.
• Alkol eklendikten sonra yaklaşık 15 dk bekletiniz.
• Alkolle altaki karışım arasında kalan DNA’mızı pastör pipeti yardımıyla alarak yeni bir tüpe
aktarınız.
Download