BEK-1 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri

advertisement
BEK-1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Enerji Yönetimi Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Ekonomi II
Dersin Kodu
Teori
(Saat)
Uygulama
(Saat)
Laboratuvar
(Saat)
AKTS
Kredisi
IS102
3
0
0
4
Dersin Amacı
Temel makroekonomik kavramlar, teori ve politikaları teorik,
analitik ve cebirsel açıdan kavrayabilme ve yorumlayabilme
Dersin İçeriği
Makroekonomi biliminin alanı, İşsizlik ve Enflasyon, Gelir ve
Harcama, Talep-yanlı Denge, Talep Tarafında Değişmeler, Arzyanlı Denge, Toplam Talep Yönetimi, Para ve Bankacılık Sistemi,
Para Politikası ve Ulusal Ekonomi, Bütçe Açıkları, Uluslararası
Ticaret ve Karşılaştırmalı Üstünlük, Küresel Makroekonomi
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Karşılama Düzeyi*
No
Yeterlilikler
1
A
2
Enerji yönetimi alanında disiplinler arası bir
yaklaşımla eğitim alarak gerekli bilgiye sahip
olabilmek
3
4
X
*1:En düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok yüksek
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
No
Öğrenim Çıktıları
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi**
1
Makroekonomik temel kavramlara hakim olma
A
1,5
5
BEK-1
2
3
4
İşsizlik ve Enflasyon kavramları teorik ve analitik
olarak yorumlayabilme
A
Gelir ve Harcama kavramlarını teorik, cebirsel
ve analitik olarak yorumlayabilme
A
Denge teorilerini bilme
1,5
1,5
A
1,5
5
Toplam talep yönetimi kavramını bilme
A
6
Para ve bankacılık sistemlerini tanıma ve
karşılaştırmalı analiz yapabilme
A
Para Politikası, Ulusal Ekonomi ve Bütçe
Açıkları kavramlarını teorik, analitik ve cebirsel
açıdan kavrayabilme ve yorumlayabilme
A
Küresel Makroekonomiye dair teorileri bilme ve
karşılaştırma yapabilme
A
7
8
1,5
1,5
1,5
1,5
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Makroekonomiye Giriş ve Temel Makroekonomik Kavramlar
2
Makroekonomiye Giriş ve Temel Makroekonomik Kavramlar
3
İşsizlik ve Enflasyon
4
Gelir ve Harcama
5
Denge Teorileri, Talep Yanlı Denge, Arz Yanlı Denge
6
Toplam Talep Yönetimi
7
Para ve Bankacılık Sistemleri
8
Para Politikası, Ulusal Ekonomi ve Bütçe Açıkları
9
Ulusal Gelirin Bileşenleri
BEK-1
10
Uluslararası Ticaret ve Karşılaştırmalı Üstünlük
11
Küresel Makroekonomi ve Uluslararası İktisat
12
Küresel Makroekonomi ve Uluslararası İktisat
13
Açık Ülke Makroekonomisi ve İktisadi Büyüme
14
Açık Ülke Makroekonomisi ve İktisadi Büyüme
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
İktisada Giriş, Orhan Çoban,2010
2
Temel Ekonomi, Tümay Ertek, 2005
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma
Süresi
(Dakika)
Toplam
Çalışma
Yükü
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
3
0
42
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
10
0
10
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
BEK-1
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
114
Toplam Yük / 30
3.8
Dersin AKTS Kredisi
4
Download