José Martí Pérez (1853-1895) Kübanın ulusal kahramanıdır.Küba

advertisement
José Martí Pérez
(1853-1895)
Kübanın ulusal kahramanıdır.Küba bağımsızlık
savaşının öncüsü ,şair ve yazardır.General Maximo
Gomez ile birlikte Küba Devrimci Partisini kurdu ve
İspanyadan Küba'nın bağımsızlığını almak için
savaştı.Yaşamını ülkesinin bağımsızlığına adamış
dünyanın ilk anti-emperyalist savaşçısı,örnek alınacak
bir insandır.Havana'da doğdu.Dos Rios savaşında
İspanyol güçleri ile girdiği çatışmada yaşamını
yitirmiştir.Mezarı Santiago de Cuba'da Santa Efigenia
mezarlığındadır.
Yüzüm Doğan Güneşe Dönük Öleceğim!
JOSE MARTİ
“Vatan için duyulan sevgi,/ Toprak ana için duyulan ya da çiğnediğimiz
çimenlere karşı/ Beslenilen gülünç sevgi değil /Onu ezenlere karşı beslenilen
yenilmez nefret/ Ona saldırana karşı beslenilen ebedi hınçtır...”
Küba’nın İspanya’ya karşı verdiği bağımsızlık savaşının sembolü olan Jose
Marti, “Bir kurucu, bilgili bir insan, şair, deneme yazarı, eleştirmen ve
gazeteciydi”. 28 Ocak 1853’te Havana’da doğan Jose Marti’nin babası İspanyol
bir topçu çavuşuydu, annesi ise Kanarya Adaları’ndandı. 15 yaşındayken
şiirlerini yayınlamaya başladı. 16 yaşında “Özgür Vatan” adlı bir gazete çıkardı.
İspanya’ya karşı bağımsızlık savaşına katıldığı için henüz 17 yaşında tutuklandı
ve 6 aylık kürek cezasından sonra İspanya’da Madrid’e sürüldü. Madrid’te
Zaragosa üniversitelerinde hukuk, felsefe ve filoloji eğitimi gördü. 1874’te Latin
Amerika ülkelerini dolaştı. Yaşamının büyük bölümünü sürgünde geçirdi.
1878’de Kübalı toprak sahiplerinin İspanyollarla anlaşması nedeniyle sona eren
savaş ve çıkan af ile ülkesine geri döndü. 1878’de evlendi, bir oğlu ve bir kızı
oldu. 1880’de Kuzey Amerika’da, göçmen olarak yaşamaya başladı. Yıllarca
şiirler, kitaplar ve gazete makaleleri yazdı. Aynı zamanda siyasi eylemlerini de
sürdürdü. Gizli siyasal faaliyetinden dolayı iki kez tutuklandı. Daha sonra New
York’a yerleşti. Buradan Buenos Aires’te çıkan La Nicion adlı gazetede ona
ayrılan köşedeki yazılarından dolayı ünü bütün Latin Amerika’ya yayıldı. Marti
başkan olarak tanımlanmayı reddettiği, Partido Revolucionario Cubano (Küba
Devrimci Partisi) 1892 kuruldu ve Marti, PRC’ nin temsilciliğine seçildi. Aynı
zamanda Patria (Vatan) adlı gazeteyi çıkarmaya başladı. 1895’de Küba halkını
bağımsızlık savaşına çağıran ve Partinin manifestosu niteliğinde olan Monte
Kristo Bildirisi’ni kaleme aldı. Marti’nin, edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkiye
getirdiği düşünce; yazmak, konuşmak, “yaratma”nın bir biçimidir ama değişik
bir biçimidir; değişik bir “yaratma”dır, eyleme katılmanın paralel bir biçimidir.
1895’de Kübalı yurtseverler bir kez daha İspanya’ya karşı savaş hazırlıklarına
başlamıştı. Marti tarafından örgütlenen bağımsızlık savaşı 1895 Şubat’ında
patlak verdi. Marti, ideolojik tartışmalarla zaman harcamak istemiyordu.
Bundan dolayı ülkenin özgürlüğüne giden yolda farklı ideolojik düşünce içinde
olanlarla da birlikte hareket etmekte bir sakınca görmüyordu. Bu anlamda
anarşistlerle birlikte hareket etmiştir. Bu özgürlük mücadelesindeki
anarşistlerden, Enrique Creci 1896’da bir çatışmada yaşamını yitirmiştir. Jose
Marti 1895 19 Mayıs’ında İspanyol ordusuyla girdiği bir çatışma sırasında
hayatını kaybetti. Jose Marti yaşamını, Küba’da İspanyol sömürge/koloni
yönetiminin sona erdirilmesi ve Küba’nın ABD dahil başka ülkelerin egemenliği
altına girmemesi için savaşıma adamıştır. Öğretisinin özü, kişi özgürlüklerine
saygılı olmayan ve yalnızca zenginliklerini büyütmeyi gözeten yönetimlere ve
işgalcilere karşı özgürlük mücadelesi olmuştur. Yapıtlarında bütün despot
yönetim düzenlerini ve insan haklarına karşı uygulamaları kınamıştır. Onun
yazıları demokratik gelişmeye yol göstericidir. Kısa süren ömrü boyunca, birkaç
siyasal kitapçıkla, incecik şiir kitapları Abdala (manzum dram) 1869’da,
İsmaelillo (Mahvolan Dostluk, otobiyografik roman) 1882’de, Versos sencillos
(Basit Şiirler) 1891’de ve Versos libres (Özgür Şiirler) 1913’te ölümünden sonra
basıldı.
AYNI YALINLIKLA ÖLMEK İSTERİM
Aynı yalınlıkla ölmek isterim
Kırda bir çiçek gibi, sakin, gösterişsiz.
Mum yerine yıldızlar parlasın üstümde
Yeryüzü uzansın altımda sessiz.
Ben aydınlık ve özgürlük delisiyim
Varsın hainleri gizlesinler
soğuk bir taş altında
Dürüstçe yaşadım ben, karşılığında
Yüzüm doğan güneşe
dönük öleceğim.
José Julián Martí Pérez,
(d. 28 Ocak 1853 – ö. 19 Mayıs 1895).
Küba bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, şair ve yazardır.
1853 yılında Havana'da doğan Marti, 17 yaşındayken sömürge yönetimine
muhalif eylemleri nedeniyle İspanya'ya sürgün edilmiştir. İspanya'da yaşadığı
dönemde, Küba'da siyasi hükümlülerin maruz kaldığı eziyetleri anlatan bir
broşür yayınlamıştır. Zaragoza Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Mexico
City'e (ciudad de Mexico) gitmiş ve burada edebiyat çalışmalarına başlamıştır.
Askeri darbenin oluşturduğu rejime karşı muhalefeti nedeniyle bu ülkeden
ayrılmak zorunda kalan Marti, Guatemala'ya geçmiştir ancak hükümetin baskısı
nedeniyle buradan da ayrılmak zorunda kalmıştır. 1878'de genel aftan
faydalanarak Küba'ya dönmüştür ancak İspanyol yönetimine karşı
mücadelesinden dolayı tekrar sürgüne gitmek zorunda kalmıştır. Önce
İspanya'ya daha sonra da ABD'ye gitmiş, New York'da bir yıl yaşadıktan sonra
Venezuela'ya geçmiştir. Venezuela'ya yerleşmeyi ummasına karşın buradaki
diktatörlük rejimi nedeniyle tekrar ABD'ye dönmüştür. 1895 yılında ise Küba
Bağımsızlık Savaşı için ABD'yi terketmiştir.
11 Nisan 1895'te Jose Marti, aralarında Generalísimo Máximo Gómez y Báez'in
de bulunduğu sürgündeki muhaliflerden oluşan bir güçle Küba'ya ulaşmıştır. 19
Mayıs 1895'te Dos Rios savaşında İspanyol güçleri ile girdiği çatışmada yaşamını
yitirmiştir. Mezarı Santiago de Cuba'da Santa Efigenia mezarlığındadır.
Download