KÜBA TANITIM TOPLANTISI 83. İzmir Uluslararası Fuar kapsamında

advertisement
Hazırlayan: Gündem Kont
İzmir Ticaret Odası
KÜBA TANITIM TOPLANTISI
83. İzmir Uluslararası Fuar kapsamında İzmir’e gelen Küba Ankara Büyükelçisi Alberto González
Casals, Küba Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanlığı Türkiye Ticaret Politikaları Uzmanı Bayan Yamila
Martinez Abreu ve Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanlığı Destekleme Merkezi Temsilcisi (CEPEC)
Bay Jorge Luis Crespo Milán, 1 Eylül 2014 tarihinde Odamızı ziyaret ederek, Mücahit Büktaş
toplantı salonunda, üyelerimize Küba’da yatırım imkanları hakkında bilgi aktarmışlardır.
Heyeti Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi karşılamıştır. Küba Tanıtım
toplantısına aynı zamanda, Odamız Meclis Başkanı Rebii Akdurak ve Odamız Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Yılmaz da katılmışlardır.
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapmış olduğu açılış konuşmasında Küba’nın, Odamız
için önemli bir ülke olduğunu, Küba Ticaret Odası ile 1994 yılında Kardeş Oda Anlaşması
imzalandığını belirtmiştir. Ancak, 2013 yılında İzmir ile olan dış hacminin sadece 1 milyon dolar
seviyelerinde olduğunu ifade etmiştir.
İki ülke arasında direk bağlantının sağlanmasının ve İzmir’de Küba’nın bir fahri konsolosu
atanmasının ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu yönde etkileyeceğini belirten Eskinazi, İzmir’in iş
ve yatırım ortamı hakkında da bilgi aktarmıştır.
Odamız tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, Küba’dan öğrenci olmadığını, Küba’lı
öğrencinin Üniversite’de öğrenim görmesini dilediklerini belirtmiştir.
Küba Ankara Büyükelçisi Alberto González Casals, Küba’ya yatırım yapacak işadamlarını
aradıklarını, sektör olarak Yenilenebilir Enerji, Tarım, Turizm, İnşaat ve Ulaşım önerdiklerini
belirtmiştir.
Büyükelçi aynı zamanda Kasım ayı başında düzenlenecek 32. Uluslararası Havana Fuarı’na
Odamızdan bir heyet beklediklerini ifade etmiştir.
Küba Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanlığı Türkiye Ticaret Politikaları Uzmanı Bayan Yamila
Martinez Abreu ve Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanlığı Destekleme Merkezi Temsilcisi (CEPEC)
Bay Jorge Luis Crespo Milán Haziran ayı sonunda yürürlüğe giren yeni Küba yatırım kanunu
çerçevesinde Küba’nın sunduğu yeni iş imkanları, Küba/Mariel Özel Kalkınma Bölgesi hakkında
bilgi aktarmışlardır.
Download