Terimbilim 07: Terim Çalışmalarında İş Süreci

advertisement
Terim Çalışmalarında İş Süreci
Doç. Dr. Ender Ateşman
Bu dersin konusu
1.
2.
3.
4.
5.
Organizasyon
Hazırlık
Derleme
Tanımlama
Son denetim ve sunum
Organizasyon

Projenin başlatılması


iş sahibi, proje yöneticisi
Uzmanların belirlenmesi

her dil için bir uzman
Hazırlık

Bütüncenin oluşturulması


Konu ağacının oluşturulması


Seçilen belgeler uzmanlar tarafından alan dilini ve terminolojiyi
yansıtması açısından denetlenir.
Terimlerin birbirleriyle ilişkisi göz önüne alınarak konu ağacının
çıkartılması. Terim çalışması için temel oluşturulması.
Konunun sınırlandırılması

Konuyu sınırlandıran ölçütlerin belirlenmesi
Derleme

Bütüncenin değerlendirilmesi


Terim listesinin oluşturulması


Genellikle tek dilli olarak yapılır
Terim listesinin değerlendirilmesi


Belgelerin konuyla ilgisinin denetlenmesi
Uzmanlara terminoloji çalışmasıyla ilgili bilgi verilmesi
Terim listesinin diğer dillerde hazırlanması

Her dil için ayrı listeler oluşturulur
Tanımlama 1

Terim kayıtlarının oluşturulması

Terimbilim ilkelerine uygun olarak terimlerin veritabanına
girilmesi.
Bir kayıt genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:








alan bilgisi
terim ve eşanlamlıları
diğer dillerdeki karşılıkları
kısaltmalar
tanım
bağlam
notlar
kaynak
Tanımlama 2

Birinci kontrol


Veritabanının temizlenmesi


Veritabanının biçim ve dil açısından kontrolü
Gereksiz bilgilerin çıkartılması, gerekli bilgilerin eklenmesi
İkinci kontrol

Veritabanının bütün dillerde içerik ve dil açısından kontrolü
Son denetim ve sunum



Son kontrol
Terimlerin ana terim veritabanına eklenmesi
Terim sözlüğünün yayımlanması

Elektronik ortamda pdf olarak yayımlanması ya da basılması
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards