İsa Mesih hakkında peygamberlik sözleri - iyihaber

advertisement
İsa Mesih’in
peygamberlik
sözleri
Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında
İsa Mesih peygamber olarak biliniyor
Tanrı eskiden beri bir peygamberin gerçek olup olmadığını göstermek için bize
bazı ipuçları verdi. Bunlardan biri şudur: Gelecek ile ilgili sözleri aynen söylediği
gibi gerçekleşecektir; aksi takdirde o peygamberin sahte peygamber olduğu
anlaşılır (Tesniye 18:22; Işaya 41:26; 45:21; 46:10).
Gerçek
SORU: Dünyada birçok din var. Hangisinin doğru olup olmadığını nereden
biliyoruz? Gerçeği bilebilecek miyiz? İsa bize bu konuda bir ipuç verdi mi?
* Bir kimse, Tanrı’nın isteğini yapmak isterse, İsa’nın öğretişinin, Tanrı’dan olup
olmadığını anlayacak: Yu 7:17: „«eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine
getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi
konuştuğumu bilecektir.“
* Bir kimse, İsa’nın söylediklerini ciddiye alırsa, ve bağlı kalırsa gerçeği bilecek
ve gerçek onu özgür kılacak: Yu 8:31,32: „İsa kendisine iman etmiş olan
Yahudilere, «eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim
olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak» dedi.“
ÖZET: Yalanla dolu bir dünyada olmamıza rağmen gerçeği bulabiliriz. Bu
gerçeği İncil’de ve İsa Mesih’te bulacağız. Fakat beyindeki bir bilgi olarak
değil, yaşayan bir gerçek olması ve uygulanması gerekiyor. Hiç bir şeyin daha
önemli olmadığını kabul etmek gerekiyor.
Tanrı’nın Sözü ile ilgili
SORU: İsa, kutsal kitaplar ve kendi sözlerinin günümüze ulaşması hakkında
neler söyledi?
* Eski Antlaşma’nın bütün sözleri gerçekleşecek ve sonuna kadar tahrif
edilemeyecek: Mat 5:18: „Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan
kalkmadan, her gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta
bile eksilmeyecek.“
* Kadının, İsa’ya karşı yaptığı iyilik bütün dünyada duyulacak (bu olaydan sadece
İncil bahsediyor): Mat 26:13: „Size doğrusunu söyleyeyim, bu müjde dünyanın
her neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için
anlatılacak.»“; Mar 14:9
* Evren sona erecek, fakat İsa’nın sözleri (İncil) her zaman mevcut olacak (bu
sözlere göre İncil tarihte hiçbir zaman yok olamaz): Mat 24:35: „Gök ve yer
ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.“; Mar
13:31; Luk 21:33
ÖZET: Hiçbir zaman Kutsal Kitap tahrif edilemeyecektir ve bundan dolayı asıl
İncil’in kaybolduğunu iddia etmek,Tanrı’nın ve İsa’nın Sözüne karşı gelmek
demektir.
Dünya
SORU: Dünyanın nüfusu fazilet bakımından değişebilecek mi? Humanist bir
bakışla bu dünya iyiliğe doğru gelişecek mi? İnsanlar daha da bilgili olduktan
sonra daha iyi davranacaklar mı?
* İsa dönünceye dek insanların kötü yapısı değişmeyecek: Mat 24:34: „Size
doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.“ ;
Mar 13:30; Luk 17:30
* Dünya İsa’ya inanmayacak ve bu dünyanın asıl günahıdır: Yu 16:9: „Günah
konusunda - çünkü bana iman etmezler.“
* Cehenneme (sonsuz ölüme) giden yolu insanların çoğu kullanıyor: Mat 7:13,14:
„«dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu
kapıdan girenler çoktur.“
ÖZET: İnsanların çoğu kötülüğe doğru gidecek ve genelde hoş bir ortam
olmayacak.
SORU: İyimser bir dünyayı düşünelim. Şahısların ve devletlerin fakirliği bir
gün kalmayacak mı?
* Yoksullar her zaman olacak: Mar 14:7: „Yoksullar her zaman aranızdadır,
dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda
olmayacağım.“
ÖZET: Dünyanın bencilliği iyileştirilmeyecek ve böylece insanlar arasında ki
dengesizlik her zaman olacak.
SORU: İsa dünyamızın başına gelen olaylardan haberdar mıydı? Dünyamıza ne
oldu, ne olacak?
* Kıtlıklar, depremler, salgın hastalıklar, denizin felaketleri, savaşlar, güneşte,
ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek ve göksel güçler sarsılacak: Mat
24:6,7“Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın. Ulus
ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.“ ; Mar
13:7,8; Luk 21:9-11; 21:25,26
ÖZET: Bütün evren de insanların günahlarından dolayı zarar gördüğü için
büyük olumsuz olaylar olacak.
SORU: İnsanları ve izleyicileri özel bir imtihanı mı bekliyor?
* Sahte peygamberler türeyecek; bunlar mucizeler ve harikalar yaratacak
izleyicileri saptırmaya çalışacak: Mat 24:11,24: „Çünkü sahte mesihler, sahte
peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle
ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.“; Mar 13:22; Luk 21:8
ÖZET: Sahte peygamberler ve mucize yapan kişiler insanları saptıracaklar.
SORU: İsa dünyada görülmemiş büyük bir sıkıntıyı haber veriyor. Bu sınkıntı
nasıl olacak?
* Sıkıntı, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da
olmayacaktır denildiği gibi güçlü olacak: Mat 24:21: „Çünkü o günlerde öyle
korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış,
ondan sonra da olmayacaktır.“; Mar 13:19; Mar 13:24,25
* İsa, izleyicileri dünyaya gelen büyük sıkıntıdan esirgeyecek: Esi 3:10: „Sözüme
uyarak sabırla dayandığın için, yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün
dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim.“
ÖZET: Dünya en büyük felaketleri görecek, ve izleyiciler bu sıkıntıyı hiç
görmeyecek.
İsa Mesih, kendisini hakkında gerçekleşmeden önce verdiği sözler
SORU: İsa gerçekten öldü mü? İsa onu biliyor ve öleceğine dair sözleri
söylüyor muydu?
* İsa, din bilginlerinin elinde çok acı çekeceğini, öldürüleceğini ve ücüncü gün
dirilmesi gerektiğini önceden bildiriyor: Mat 16:21 „Bundan sonra İsa, kendisinin
Kudüs'e gitmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı
çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine
anlatmaya başladı.“ (Diğer ayetler Mat 20:19; Mat 26:26; Mar 14:22; Luk
22:19,20; Mat 26:2; Luk 13:33; Mat 21:38,39; Yu 10:11,15; Yu 12:24; Yu
13:18,19; Luk 18:31; Mat 26:12; Mar 14:8; Yu 12:7; Mat 17:22,23; 20:18; 26:45;
Mar 8:31; 9:9,12,13,31; 10:33,34; Luk 9:22,44; 18:32,33; 24:7; 24:25-27,44-47;
Yu 10:17; Diriliş ile ilgili ayrıca Mat 12:40; Mat 16:4; Luk 11:29,30; Yu 2:19,21;
Mat 27:63; Mat 17:9; Mat 20:19; Yu 13:32; Mat 26:32; Yu 14:19
ÖZET: İsa’nın acı çekmesi ve öldürmesi ile ilgili ayetler 35'ten fazladır. Yani
İncil’de bu olay büyük bir yer alır. İsa’nın ölümü bir kaza değil, Tanrı’nın
insanlar için planladığı kurtuluş yoluydu. İsa günahkarların yerine öldü ve
onların cezasını çekti. Matta’nın, Markos’un ve Luka’nın son üç, Yuhanna’nın
onsekizinciden yiriminci bölümlerine kadar sırf İsa’nın ölümü ve dirilişi ile
ilgilidir. İsa’nın yaşamı başlangıçtan beri ölüme ve ölümden sonra dirilişe
yöneldi. Ölümünden 3 gün sonra, ölümü yenerek dirilmesiyle RABBİN
kurtuluş planı tamamlandı.
SORU: İsa’nın yetkisi ne? Şu anda nasıl çalışıyor ve ne yapıyor? İsa onu
önceden biliyor muydu?
* İsa, istediği kişilerin günahlarını affedecek (yetki çarmıhtan geliyor): Mar
2:10,11: „Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine
sahip olduğunu bilesiniz diye...» Sonra felçliye, «sana söylüyorum, kalk, döşeğini
topla ve evine git!» dedi.“
ÖZET: İsa normal bir peygamber değil çok daha üstün olduğunu açıkça
bildiriliyor. Dünyanın merkez noktası, bir peygamber değil, İsa Mesih’in
kendisidir. O cennet kapısını açabilir ya da kapatabilir.
SORU: İsa dünyaya nasıl dönecek? Bazı milletler O’nun gelişiden habersiz mi
olacak? İsa ne zaman dönecek? İsa bizi bu mevzuda aydınlatıyor.
* İsa ikinci gelişinde görkemli ve büyük kudretle gelecek ve bütün halklar ağlayıp
dövünecek: Mat 24:30: „«O zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek.
Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar
üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.“; Mat 26:64; Mar 13:26;
14:62; Luk 21:27; Mat 24:27, Luk 17:24
ÖZET: İsa döndüğünde dünyanın yaratıcısının gücüyle dönecek ve herkes onu
bir anda görecek. Herkesin o an için hazır olması gerekir.
İsa’nın İzleyicileri
İsa’nın izleyiciler nasıl insanlardı? İsa’ya karşı nasıl davrandılar ve İsa onlar
hakkında olaylar gerçekleşmeden neler biliyordu?
* İsa, Simun Petrus‘la İsa’ya inanan imanlı topluluğunu kuracak: Mat 16:18 „Ben
de sana söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine
kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.“; Mr 3:14-19; Luk
6:13-16; Yu 1:42
* Bir izleyici (Yahuda) İsa’yı ele verecek: Mat 26:21“Yemek yerlerken, «size
doğrusunu söyleyeyim, sizden biri beni ele verecek» dedi.“; Mar 14:20; Luk
22:21; Yu 13:10,21; Mat 26:25; Yu 6:70,71
* Petrus bu gece İsa’yı üç kez inkar edecek: Mat 26:34 „«sana doğrusunu
söyleyeyim» dedi İsa, «bu gece horoz ötmeden sen beni üç kez inkâr
edeceksin.»“; Mar 14:30; Luk 22:34; Diğer öğrencilerin inkarı: Mat 26:31; Mar
14:27; Luk 22:31; Yu 16:32
* Petrus, İsa’yı inkar ettikten sonra, tekrar inancına dönüp imanlı topluluğu
güçlendirecek: Luk 22:32 „Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua
ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir.»“
ÖZET: İzleyiciler hep İsa’yla beraber olmaları ve büyük mucizeleri
görmelerine rağmen, zor anlarında İsa’yı inkar ettiler. İsa gerçekleşecekleri
önceden biliyordu. Fakat, İsa Mesih onları seviyor ve onların kutsal yazıları
ve ölüm nedenini daha iyi anlamalarını sağladı.
SORU: İzleyiciler bu dünyadayken olumsuz olaylardan gececek mi yoksa rahat
bir yaşam sürecek mi?
* Yakup, Yuhanna ve Petrus İsa gibi ölecek: Mat 20:23: „İsa onlara, «elbette
benim kâsemden içeceksiniz» dedi, «ama sağımda ya da solumda oturmanıza
izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için
hazırlamıştır.»"; Mar 10:39,40; Yu 21:18,19
* Pavlus’un sıkıntı çekmesi: Elç 9:15,16: „Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı
çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim.»“
ÖZET: İzleyiciler İsa’yı izlediği için, İsa gibi acı çektiler ve öldürüldüler. Bu
anlamda da İsa onların önderi oldu.
SORU: İsa’nın izleyicilerinin tarihte başından kötü olaylar gelecek mi yoksa
Tanrı onlara her konuda kolaylık mı gösterecek? İzelyicilere en kötü ihtimal
ne olacak? Kötü olaylar hepsi tesadüf ve şansızlık mı?
* Dost ve aile mensupları izleyicileri ele verecek, ve bazılarını öldürtecek: Mat
10:17,35,36: „Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının
arasına ayrılık sokmaya geldim.“; Mar 13:12; Luk 12:51-53; 21:16
* İzleyicileri öldüren kişiler Tanrı’ya hizmet ettiğini sanacak : Yu 16:2,3: „Sizi
havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı'ya
hizmet ettiğini sanacak.“; Yu 16:33
* Tüm uluslar imanlılardan nefret edip onlara zulmedecek ve yargılacak: Mat
24:9: „«O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim adımdan ötürü
tüm uluslar sizden nefret edecek.“; Luk 21:12,17,18; Yu 15:20; Luk 17:25
ÖZET: Bu dünyada izleyiciler önderleri İsa gibi acı çekecekler ve her taraftan
zulüm görebilecekler. Fakat bu olaylar hiç bir zaman Tanrı’nın kontrolundan
çıkamaz. Romalılar 8:28 söylediği gibi: „Tanrı’nın, kendisini sevenlerle,
amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin
olduğunu biliriz.“
Kutsal Ruh’un Gelişi
SORU: İsa’nın Kutsal Ruh öğretişi ve O’nun hakkındaki bilgileri önceden neler
söyledi?
* İsa Kutsal Ruh’u gönderecek ve O İsa’ya tanıklık edecek: Yu 15:26: „«baba'dan
size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman,
O bana tanıklık edecek.“
* Kutsal Ruh çok kısa bir zaman içinde Kudüs’e gelip öğrencileri güçlendirecek:
Luk 24:49:“Ben de Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, gökten
gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.»“; diğer: Luk 11:13; Yu 7:39;
14:16,17; 16:7
ÖZET: İsa Kutsal Ruh’un gelişini çok net bir şekilde önceden bildirdi.
Dirilişten 50 gün sonra (Elç 1:3; 2:1) Kutsal Ruh Kudüs’teki izleyicilere geldi
(Pentikost Günü).
Bütün Dünyaya Kurtuluşu İletmek
SORU: İsa sadece kendi halkı olan Yahudi halkı için mi dünyaya geldi? İsa’nın
mesajı ve kurtuluşu kimin için gecerlidir? İsa bu dünyadayken, verdiği
mesajın göğe aldıktan sonra ne olacağını biliyor muydu?
* İsa bütün uluslar için geldi ve bütün insanları kendine çekecek:Yu 12:32: „Ben
yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.»“
* Sonu gelmeden İsa’nın müjdesi bütün dünyada duyurulacak: Mat 24:14:
„Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün
dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir.“; Mat 10:18; Mar 13:10; Yu
10:16
ÖZET: İsa Mesih tüm dünyanın tek kurtuluşu olduğu için, dünyanın da bu
kurtuluş mesajını duyması gerekiyor. İsa’nın mesajı evrensel bir mesajdır.
Kurtuluş
SORU: İnsanlar cennete girmeden cehenneme mi girmek zorundalar? İsa’nın,
insanlar kurtuluşu konusunda bilgisi var miydi? İsa bir peygamber olarak
sadece cennete giden yolunu mu gösteriyor yoksa kendisi bizi kurtarıyor mu?
* İsa, sonsuz yaşamı verecek: Yu 6:27: „Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz
yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü
Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir.»“
* Tanrı, kurtuluşu isteyenleri İsa’ya gönderecek: Yu 6:45: „Peygamberlerin
yazdığı gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir.' Baba'yı işiten ve
O'ndan öğrenen herkes bana gelir.“
* Kurtuluş, İsa Mesih’e güvenenlere verilecek: Yu 5:24,25: „«size doğrusunu
söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır.
Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.“; Yu 3:16
* İzleyicilere sonsuz yaşam garantisi: Yu 10:28: „Onlara sonsuz yaşam veririm;
asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.“
* Bütün dünyada ve her çağda, İsa olmadan hiçkimse kurtulamayacak: Yu 14:6:
„İsa ona, «yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «benim aracılığım olmadan
Baba'ya kimse gelemez.“
ÖZET: Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam İsa Mesih’e bağlı. Tanrı’ya inanmak, iyi
niyetli olmak, sevap yapmak yeterli değildir. Bir kimse İsa’ya güvenirse
günahlardan arındırılır ve cennete girer. Böyle biri cehenneme hiç girmez.
Yahudiler
SORU: İsa Mesih’in kendisi Yahudi halkındandır. Yahudiler hakkında neler
biliyordu ve onların geleceği hakkında bilgisi var mıydı? Yani Romalıların
Kudüs’ü İ.S. 70 yılında fethedeceğini biliyor muydu?
* Kudüs özel bir askeri metodla yıkılacak: Luk 19:43,44: „Senin için öyle günler
gelecek ki, düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan
sıkıştıracaklar.“; Luk 21:20 (İ.S. 70 Romalılar)
* Kudüs’teki tapınak yıkılacak: Mat 24:2: „İsa onlara, «bütün bunları görüyor
musunuz?» dedi. «size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş
kalmayacak, hepsi yıkılacak!»“; Mar 13:2; Luk 21:6,20,22-24; 23:28
* İsrail yıkıldıktan sonra tekrar bir ülke oluştuğunda dünyanın sonu yakın olacak:
Luk 21:29-32: „Aynı, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Tanrı'nın
Egemenliği yakındır.“
ÖZET: Yahudiler İsa’yı ve O’nun kurtuluşunu reddediği için büyük
sıkıntılardan geçtiler, fakat dünya için bir pusula oldular. 1900 sene yoktular
ve sonra tekrar bir ülkede toplandılar. İsrail’in yeniden kurulması kıyametin
yaklaştığını gösterir.
Yargılama Günü
SORU: İsa bütün insanları yargılacak mı? Nasıl yargılanacaklar? Cennet ve
cehennemden başka bir sonuç olabilir mi? Cehennem bazıları için geçici
olacak mı? İsa’nın kesin cevabı şurada.
* İsa bütün milletleri yargılayacak, ve onları sadece iki gruba ayıracak:
kurtulmuş olanlar (koyun) ve kaybolmuş olanlar (keçi): Mat 25:31,32,46:
„Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir
çoban gibi, onları birbirinden ayıracak. ... «bunlar sonsuz azaba uğrayacak,
doğrular ise sonsuz yaşama kavuşacaklar.»“ (Önce cehenneme atılmak ve sonra
ateşten geçip cennete varmak olmayacak. Cennete giden sonsuza dek cennette
kalacak; cehenneme giden sonsuza dek cehennemde kalacak.); Yu 5:22,27;
3:35; Mat 16:27; 28:18
ÖZET: Yargı gününde İsa bütün insanları yargılayacak ve iki gruba ayıracak:
cennete ve cehenneme gidenler. Cennete ve cehenneme gidenler sonsuza
dek kalacak.
SORU: Tanrı, yaptığımız işlerimize nasıl cevap verecek? İyi bir yaşam cennete
girmek demek mi?
* İsa, Tanrı’nın görkemi içinde gelecek ve herkese, yaptıklarının karşılığını
verecek: Mat 16:27: „İnsanoğlu, Babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek
ve herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.“
* İsa’ya itaat eden cehennemi (ikinci ölümü) görmeyecek: Yu 8:51: „Size
doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.»“
* İzleyicilere yardım edenler İsa tarafından ödül alacak: Mat 10:42: „Bu sıradan
kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren,
size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.»“ ; Mar 9:41; Luk 10:6,7; Mat
25:40,46
* İnsanlar, söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler: Mat
12:36: „Size söyleyeyim, insanlar, söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde
hesap verecekler.“
* Kardeşini yürekten bağışlamayan bağışlanmayacak: Mat 18:35: „«eğer her
biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle
davranacaktır.»“
ÖZET: Düşünceler, sözler ve davranışlar kötü veya iyi de olsalar mutlaka ama
mutlaka karşılığını görecekler. Bundan dolayı bu dünyada çok dikkatle
dolaşmak gerekiyor. Herkese merhamet ile ve yumuşak ve affedici bir şekilde
yaklaşmamız gerekiyor. Fakat bunu yaparsak da cennete girmek için
yetmiyor. Ancak İsa’ya güvenen sonsuz yaşama kavuşacak ve cennete
girebilecek.
SORU: İsa, inanmayanların sonucu hakkında ne diyor? Neye göre
yargılanacaklar? Cehennem’de olmaları gecici mi?
* Tövbe etmeyen mahvolacak: Luk 13:5: „... Ama tövbe etmezseniz, hepiniz
böyle mahvolacaksınız.»“
* İsa’nın, O olduğuna (Yahweh, yani Tanrı kendisi) iman etmeyen, günahlarının
içinde ölecek: Yu 8:24: „İşte bu nedenle size, ‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz'
dedim. Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.»“
* İsa’nın sözlerini kabul etmeyen kişiyi son günde yargılayacak olan, reddediği
sözdür: Yu 12:48: „Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak
biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, söylediğim sözdür.“
* Birisi cehenneme girerse geçici olarak değil, sonsuza dek orada kalacak: Mr
9:47,48: „’Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş de sönmez.'“; Luk 16:26
ÖZET: Bir insanın cehenneme girmesi için sadece normal bir yaşam yaşamaya
devam etmesi yeterlidir. Bu çok dehşet verici bir haber!
Cennet
SORU: Cennete kim girebilecek? Orada yaşam nasıl ve neler var? İsa bizi
cennet hakkında hangi ipuçları veriyor?
* İsa’ya inandıkları için bütün dünyadan ve her halktan insanlar cennette olacak:
Mat 8:10,11: „Size söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek,
Göklerin Egemenliğinde İbrahim, İshak ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar.“
* Tanrı’nın evinde yaşanacak çok yerler var olacak: Yu 14:2: „Babamın evinde
yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer
hazırlamaya gidiyorum.“
* İsa, sadık izleyicilerin adlarını Yaşam Kitabından hiç silmeyecek ve kişilerin
adlarını açıkça anacak: Esi 3:5: „Galip gelen, böylece beyaz giysiler giyecek.
Böylesinin adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve O'nun
meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım.“
* İzleyiciler Tanrı’ya çok yakın olacak ve O’nunla hep beraber olacak ve O’nun
üzerine Tanrı’nın adı, yeni Kudüs’ün adı ve İsa’nın yeni adı yazılacak: Esi 3:12:
„Galip geleni Tanrımın tapınağında bir sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan
hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrımın adını, Tanrıma ait kentin, yani gökten,
Tanrı'nın yanından inen yeni Kudüs'ün adını ve benim yeni adımı yazacağım.“
ÖZET: Cennette insanlar Tanrı’ya çok yakın olacak. İsa’nın sayesinde Tanrı’ya
yaklaşabilecekler ve her halktan insanlar olacak.
SONUÇ:
Daha önce vahiy edildiği Tanrı’nın Sözleri sonraki Tanrı’nın Sözlerin
tarafından iptal edebilecek mi? Olamaz, çünkü Tanrı değişmez. O’nun sözleri
sonsuza dek geçerlidir. O zaman Tevrat, Zebur ve Peygamber Kitaplardan
sonra neden İncil insanlara verildi? Çünkü insan Tanrı’yı ve O’nun kurtuluş
planı gittikçe daha iyi anlasın diye verildi. İsa bir peygamber olduğu için onun
sözlerini dinlememiz gerekiyor! Dinlemezlikten gelirsek başımız dertte
olmayacak mı? - Seçim sizin!
Buradaki araştırmalardan sonra, şu soruyu kendimize sormamız gerekecek:
„İsa Mesih kimdir?“ - Rabbimizin izniyle Yu 1:29’da gerçeği bulacağız. İsa’nın
peygamber sözleri gerçekleştiği için ve daha da gerçekleşeceği için O’nun
sözünü çok ciddi ve almamız gerekiyor. Size Tevrat’ı, Zebur’u ve İncil’i
okumanızı öneriyoruz.
Pro-Wor4.doc
Download