ikydersi2016

advertisement
1
1- İnsan Kaynakları Müdürü / Uzmanı / Uzman Yardımcısı
İş Tanımı: İnsan Kaynakları süreçleri ve politikalarının (işe alım, elde tutma, iş analizi-iş
değerlendirme, ücret & yan haklar, performans yönetimi, kariyer-yetenek yönetimi, vb.)
geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak, aksiyon planlarını raporlamak ve takip etmek,
Mavi ve beyaz yaka seçme ve yerleştirme sürecini yürütmek ve raporlamak. İlanları hazırlamak,
insan kaynakları görüşmelerini gerçekleştirip referans kontrollerini yapmak, ilgili yöneticiler ile
tüm sürecin koordinasyonuna destek vermek, Çalışan memnuniyeti anket hazırlığı, uygulanması
ve raporlanmasına destek vermek, Organizasyon şemaları ve görev tanımlarının güncel
tutulmasını sağlamak, İnsan kaynakları periyodik raporlarını hazırlamak,
Genel Nitelikler: MS Office programlarına ileri düzeyde hakim, tercihen Oracle ve Bilişim
programlarını kullanabilen, Sonuç odaklı, Analitik yönü gelişmiş, Dinamik, ekip çalışmasına
yatkın, başarı odaklı, Planlama ve organizasyon, iletişim becerileri gelişmiş,
A) ENZA Home A.Ş (Ankara)
B) Hyundai Glovis Lojistik Dış Tic. San. Ve Tic. Ltd (Kocaeli)
C) Hisar Yapı Malz. San.ve Tic. LTD. ŞTİ. (Adana)
D) Aldora Mobilya Sanayi A.Ş. (Kayseri)
2- Pazarlama Müdürü / Müdür Yardımcısı / Sorumlusu
İş tanımı: Pazarlama faaliyetleri için stratejiler belirleyip, uygulaması ve sonuçlarının
raporlaması süreçlerini yönetip, yürütebilecek, Sektörle ilgili yeni trendlerin takibini sağlayarak,
ürün gamına yeni ürünler katılmasını sağlamak üzere ARGE departmanını yönlendirmek,Şirketin
pazarlama iletişimi süreçlerini, marka direktörü, reklam ajansları ile birlikte planlayarak,
bütçelemek, bu projelerin yürütülüp sonuçlarının raporlanmasını sağlamak, Marka ve/veya
ürünlerin pazarlama politikası ve stratejilerinin belirlenmesini ve uygulanmasını
sağlamak,Belirlenen her doğrudan pazarlama eylemini ölçmek, analiz etmek ve izlemek.
Genel Nitelikler:MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, Pazarlama iletişim
stratejileri ve araştırmaları hakkında deneyimli, raporlama ve analiz yapma becerisine sahip,
Analitik düşünen, planlı ve müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmiş , Yoğun ve aktif çalışabilecek ,
Uzun vadeli çalışabilecek ,sorumluluk sahibi ,prezantable, Müşteri ve sonuç odaklı hareket
edebilen, Ekip ve Takım çalışmasına yatkın , Vizyon sahibi, araştırmacı, analitik düşünce
yeteneği güçlü, Organizasyon ve planlama konularında etkin, Temsil yeteneği ve iletişim
becerisi güçlü.
A) BlokBİMS A.Ş. (Nevşehir)
B) Doğa Tohum ve Hayvancılık LTD. ŞTİ. (Nevşehir)
C) BRN Yatak, Baza, Ev Tekstili İnşaat San. Ve Tic.Ltd. Şti. (Kayseri)
D) Petlas A.Ş. (Kırşehir)
2
3- Muhasebe Müdürü / Uzmanı / Sorumlusu
İş Tanımı:Satış faturalarının kontrol edilmesi ve kaydedilmesi, KDV iade alacağı dosyasının
hazırlanması ve takibi, Yurtiçi masraf beyanlarının muhasebeleştirilmesi, Kasa ve banka
işlemlerinin muhasebe ve aylık muhasebe kapanış sürecine uygun muhasebe işlemlerinin
gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının yapılması, Stok maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi, Aylık
vergi beyannameleri ve BA / BS Formları, Aylık mizan kontrollerinin, hesap mutabakatlarının
yapılması, Amortisman hesaplamalarının yapılması, Arşiv ve dokümantasyonun sağlanması ,
Aylık dönemler itibariyle raporlama yapılması, Üst Yönetime muhasebe analizleri ve raporları
hazırlanması
Genel Nitelikler: 4 yıllık örgün öğrenim veren üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olan,
Genel muhasebe bilgisi olan, Tekdüzen hesap planına ve vergi mevzuatına hakim, gerektiğinde
esnek saatlere göre çalışabilecek, MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen, Analitik
düşünmeye ve raporlama tekniklerine hakim olan, Yoğun çalışma temposuna ve ekip çalışmasına
uyumlu olan,
A) Vestel A.Ş. (İstanbul)
B) Çilek Mobilya (Kayseri)
C) Kocabağ Şarapçılık (Nevşehir)
D) Coca Cola A.Ş. (Ankara)
4- Finans Müdürü / Müdür Yardımcısı / Uzmanı
İş tanımı: Banka operasyonları, Nakit yönetimi, Bütçe ve finansal planlar hazırlanması ve
raporlanması, Üst Yönetime finansal analizler ve raporlar hazırlanması.
Genel Nitelikler: Mali Tablolar ve mali analiz ve UFRS konusunda bilgili, Tercihen SAP bilen,
Seyahat etmeye engeli olmayan.
A) Meta Nikel Kobalt Madencilik San. Tic. A.Ş. (İstanbul)
B) Tat Bakliyet Tic. ve San. A.Ş. (Mersin)
C) Gülal Hırdavat Tic. ve San. A.Ş. (Konya)
D) Konya Torku Şeker A.Ş. (Konya)
5- Satış Müdürü / Sorumlusu
İş tanımı: Şirketin belirlemiş olduğu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik satış stratejileri
belirlemek ve uygulamak, satış hedeflerini gerçekleştirmek, satış arttırıcı aksiyonları belirlemek,
müşteri portföyünü geliştirmek ve mevcut müşteri memnuniyetini sağlamak, Kendisine bağlı
ekibi yönetmek, motive etmek, ekibine eğitimler vermek ve teknik anlamda aktif müşteri
temaslarında bulunarak müşteri ihtiyaçlarını belirlemek. Üretim ile satış koordinasyonunda görev
alacak. Satış sonrası cari hesap takiplerini yapmak ve satış aktiviteleri ile ilgili iş planları ve
raporlar hazırlamak.
Genel Nitelikler: MS Office programlarını iyi derecede bilen, stok yönetimi konusunda bilgili,
Liderlik özelliklerine sahip, ekibini yönlendirebilen, geliştiren ve yenilikçi, müşteri odaklı,
sorumluluk sahibi, eleştirebilen ve eleştiriye açık, sonuç odaklı, iletişim kabiliyeti yüksek, acil
durumlarda destek verebilen, dış görünüşüne ve kişisel bakımına özen gösteren, esnek çalışma
3
saatlerine uyum sağlayabilecek, insan ilişkilerinde ve iş takibinde başarılı, ikna ve sunum
becerisine sahip olmak.
A) Kutaş Dış Ticaret Ve Pazarlama A. Ş. (Bursa)
B) Zivella Mobilya İnşaat San Tic. Ltd. Şti. (Gaziantep)
C) LMC Makina San. Tic. Ltd. Şti. (İzmir)
D) Platin Grup A. Ş. (İstanbul)
6- Lojistik Müdürü / Sorumlusu
İş tanımı: Ürünlerin müşterilere belirlenen özellikte ve hasarsız gönderimini sağlayacak şekilde
işletmenin günlük ve haftalık sevkiyat planlamasını yapmak, depo düzenini sağlamak, stok
sayımı işlemlerini yürütmek ve denetlemek, iadelerin kontrollü olarak yapılmasını sağlamak,
mevcut lojistik operasyonların verimliliklerini analiz etmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak,
deponun stok yönetimini ve envanter takibini yapmak, dış ticaret operasyonlarının (ithalatihracat) lojistik planlamasını yapmak, depo ve lojistik biriminde görev yapan personelin
yönetimini ve organizasyonunu sağlamak, kendisine bağlı ekibi geliştirmek, verimlilik-maliyet
analizi, operasyon performans takibi ve sistem geliştirme süreçlerinde görev almak
Genel Nitelikler: Lojistik/Tedarik zinciri süreçleri ve özellikle ERP sistemi hakkında bilgiye
sahip olmak, Barkod, sevkiyat kontrol, raf sistemi, adresleme, raf düzeni, optimum şekilde
depolama sistemlerinde ve stok, sevkiyat işlerinin kontrolü ve otomizasyonunda bilgisi olan,
planlama ve organizasyon yeteneği güçlü, sistem kurabilecek, esnek çalışma saatleri ve yoğun iş
temposuna ayak uydurabilecek, olası aksaklık ve problemleri önceden tespit etmek sureti ile
tedbir alınmasını ve problemin çözülmesini sağlayacak, sorumluluğu kapsamındaki hizmetlere
ait raporlama ve tespitlerin üst amire düzenli bildiriminden sorumlu olacak, iletişim, temsil ve
takım çalışması becerileri gelişmiş, analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip, liderlik
vasıfları gelişmiş, sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri takip eden, araştırmacı,
A) Goldmaster (İzmir)
B) Jetomi Boya A.Ş.(Kayseri )
C) Çilek Mobilya A.Ş (Kayseri)
D) Fil Filtre Ltd. Şti. (Ankara)
7- Mağaza Müdürü / Müdür Yardımıcısı
İş tanımı: Mağazanın satış hedeflerine uygun bir ortam yaratıp , bireysel ve ekip hedeflerini
belirlemek ve çalışanların sonuçlardan kendi sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak,
hedefleri gözden geçirip, performansı artıran yeni stratejiler geliştirme, stok seviyelerini optimize
etmek, Mağaza çalışanlarının Marka kültürünce belirlenmiş standartlarına uygun mükemmel
servis vermelerini sağlamak, hızlı ve etkili şekilde müşteri ihtiyaçlarını çözüm üretmek, Ekibin
işbirliği içinde takim olmasını sağlayacak çalışma ortamı yaratmak, ekibe motivasyon sağlama,
zaman yönetimi, önceliklerin belirlenmesi ve hedeflere etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlamak,
Satış personelinin işe alım, servis,ürün ve operasyon eğitimlerini yönetmek, şirketin planlarına
uygun olarak, haftalık toplantılar düzenleyerek hedef ve gerçekleşen değerleri paylaşmak, Aylık
ve yıllık hedef Bütçeleri göz önünde bulundurularak mağazanın performansını geliştirmek.
Görsel plan, programlar ve standartlar çerçevesinde mağaza düzenini sağlamak, Mağaza
4
personelinin performansını ve gelişimini takip etmek, Periyodik mağaza raporlarını hazırlayıp
genel müdürlüğe sunmak.
Genel Nitelikler: MS Office programlarını etkin kullanabilen, Gülery üzlü ve müşteri odaklı,
Modayı yakından takip eden, Ekip çalışmasına inanan ve ekibine bu inancı aşılayan, piyasa
rekabet koşullarını anlık süreçlerde hızla takip edebilecek, Gelişim ve yeniliklere açık,
Mağazacılıkta kariyer yapmak isteyen, ekip ruhuna sahip, Ürünü tanıtıp, satışından zevk alacak,
Ürün yerleşimi ve ürün sunumu konusunda yaratıcı
A) LC Waikiki (Nevşehir)
B) Beymen Business Club(Konya)
C) Kayseri Forum AVM (Kayseri)
D) Penti Giyim Ticart A.Ş. (Ankara)
E) Koton A.Ş. (Mersin)
8- Dış Ticaret Uzmanı / Uzman Yardımcısı
İş tanımı: İhracat evraklarının hazırlanması ve takibi,Uluslararası nakliye organizasyonlarının
düzenlenmesini yapmak, yurt dışı yazışmaları yapmak, yurt dışı satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
yeni müşterilerin kazanılması ve mevcut müşterilerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli satış
ve pazarlama stratejilerinin uygulaması, yeni pazarlara ulaşılabilme konusunda projeler
üretilmesi, araştırmalar yapılması, satış süreci ve yeni pazar araştırma faaliyetleri ile ilgili
raporların hazırlanması, ihracat ve ithalat operasyonlarına ait yazışma ve evrak akışının
yürütülmesi, gerekli gümrükleme ve nakliye süreçlerinin başlatılmasını, yürütülmesini ve
takibinin yapılması, gümrükçü ve nakliyeci firmalarla gerekli iletişimin kurulması,
koordinasyonun sağlanması
Genel Nitelikler: MS Office programlarını etkin kullanabilen, Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuat
uygulamalarına hâkim, Raporlama becerisi yüksek olan, Disiplinli çalışmayı seven ve
sorumluluk sahibi, takipçilik yeteneği güçlü olan, İnisiyatif kullanabilen ve hızlı karar
verebilen,Dış Ticaret mevzuatı ve süreçleri hakkında bilgi sahibi,Stratejik düşünebilen ve analiz
yeteneği gelişmiş, Yabancı Dil öğrenmeye istekli,
A) Twigy Terlik ve Ayakkabı (Ankara)
B) Saygılı Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İzmir)
C) Turkuaz Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Kayseri)
D) Milenyum Ev Tekstil Ürünleri A.Ş. (İstanbul)
E) Uçar Tarım Biçerdöver Yedek Parçaları İmalat San. Ltd. Şti. (Konya)
5
9- Banka Gişe(Servis) Asistanı / Müfettiş Yardımcısı Uzman
Yardımcısı / İç Kontrolör Yardımcısı / Risk Analist
Yardımcısı / Mali Tahlil ve İstihbarat Yardımcısı
İş tanımı: KOBİ ve Bireysel Bankacılık ürünlerini müşterilerimize farklı hizmet anlayışıyla
memnuniyet yaratacak şekilde sunmak ve yeni müşteri kazanımı sağlamak. Bankacılık
deneyiminizi kullanabileceğiniz, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için farklı çözüm
yolları üretebilmek. İnsan ilişkilerinizi ve ikna yeteneğinizi kullanarak müşterilerle yüz yüze
olabileceğiniz aktif ve dinamik bir ortamda çalışmak.
Genel Nitelikler: Tercihen 4 yıllık üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden
mezun, 27 yaşını aşmamış, İyi derecede bilgisayar kullanabilen ve MS Office bilgisine sahip
Askerlik görevini tamamlamış ya da 1 yıl tecil ettirmiş (erkek adaylar için), Pazarlama ve satış
becerileri gelişmiş, Esnek zamanlı olarak çalışabilecek, İletişim ve ikna becerileri yüksek, İnsan
ilişkileri kuvvetli, İyi derecede İngilizce bilen, Takım çalışmasına yatkın olmak.
A) Halkbank Genel Müdürlüğü
B) Denizbank Genel Müdürlüğü
C) Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü
D) Garanti Bankası Genel Müdürlüğü
10- Stratejil Planlama Uzmanı
İş tanımı: Şirketin kısa/orta/uzun vadeli stratejik planının ve hedeflerinin oluşturulmasına katkı
sağlanması, Sektör ve rekabet analizi yapılması, etkilerinin değerlendirilmesi ve trendlerin takibi,
Kritik başarı faktörlerinin (KPI) belirlenmesi ve takibi, Stratejik projelere dair veri analizi, pazar
araştırması, fizibilite analizlerinin gerçekleştirilmesi, Grup yatırım programının hazırlanmasına
destek verilmesi, Üst yönetime periyodik olarak rapor ve sunum hazırlanması
Genel Nitelikler: Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da Mühendislik
Fakültesi'nden mezun, Akıcı ve iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip, İleri seviyede MS Office
uygulamaları bilgisi olan, Analitik düşünebilme yeteneğine, etkin iletişim ve ikna yetkinliğine
sahip, Esnek zamanlı olarak çalışabilecek, İletişim ve ikna becerileri yüksek, İnsan ilişkileri
kuvvetli, Takım çalışmasına yatkın olmak, Askerlik görevini tamamlamış ya da 1 yıl tecil
ettirmiş (erkek adaylar için), Planlama, raporlama, organizasyon, araştırma ve analiz yetkinlikleri
gelişmiş,
A) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Ankara)
B) KOTON (İstanbul)
C) Trendyol (İstanbul)
D) Çanakçılar Seramik A.Ş. (Zonguldak)
E) Abdi İbrahim İlaç (İzmir)
6
11- Cost Manager
İş tanımı: Otelin veya restoranın yiyecek içecek satışlarında vergi öncesi karın azami düzeyde
tutulması için tüm materyallerin ve malzemelerin maliyeti hakkında gerekli tüm bilgileri
denetlemek ve üretim aktiviteleri kontrol testleri yapmak maliyetleri asgari düzeyde tutmak gibi
sorumluluklarla meşgulüm.
Aranan nitelikler: MC Office programlarına hakim, Takım çalışmasına yatkın,Sayısal nitelikli
düşüne bilen, İnce ayrıntıları göz ardı etmeyen, Taviz vermeyen,Stok konusunda deneyimli,Tüm
satın alma ve giriş çıkışlarını düzenli bir şekilde yapılması,Tüm malzeme transfer işlemlerini
takip etmek, Misafir ve personel giderlerini ve maliyetlerini takip edip raporlama, Toplu
organizasyonlarda satışların maliyetlerini hesaplama, Tüm tüketim ve maliyetlerin raporlarını
hazırlama, Esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyumlu
A) Argos Otel (Nevşehir)
B) Sheraton Otel (İstanbul)
C) Belek Golf Resort&SPA (Belek)
D) Büyük İzmi Oteli (İzmir)
İKY DERSİ İÇİN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ;
SALI 13:30-16:00
PERŞEMBE 13:30-16:00
Arş. Gör. Mustafa ÜNSALAN
Download